گت بلاگز مسئولیت محدود سبزرویان خاک شرکت مسئولیت محدود 708600150

شرکت سبزرویان خاک مدیر فائزه کیا شماره ثبت 300418 طراحی و نظارت و مشاوره پروژه های کشاورزی شامل باغبانی،گیاهپزشکی،گلخانه ،زراعت ،مکانیزاسیون،پرورش ماهی،پروژه های آب و خاک،سموم دفع آفات و بیماریها،بازرگانی نهاده ها و محصولات کشاورزی،اصلاح بذر و نهاده های کشاورزی،صنایع بسته بندی محصولات کشاورزی،پروژه دام

ردیف:150
نام شرکت:سبزرویان خاک
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:فائزه کیا
شماره نظام مهندسی:708600150
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحی و نظارت و مشاوره پروژه های کشاورزی شامل باغبانی،گیاهپزشکی،گلخانه ،زراعت ،مکانیزاسیون،پرورش ماهی،پروژه های آب و خاک،سموم دفع آفات و بیماریها،بازرگانی نهاده ها و محصولات کشاورزی،اصلاح بذر و نهاده های کشاورزی،صنایع بسته بندی محصولات کشاورزی،پروژه دام
شماره ثبت:300418
تاریخ ثبت:1386/04/27
استان:تهران
شهر:اسلامشهر
خیابان اصلی1:روستای گلدسته
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:مرکز خدمات جهاد کشاورزی

شرکت سبزرویان خاک مدیر فائزه کیا شماره ثبت 300418 طراحی و نظارت و مشاوره پروژه های کشاورزی شامل باغبانی،گیاهپزشکی،گلخانه ،زراعت ،مکانیزاسیون،پرورش ماهی،پروژه های آب و خاک،سموم دفع آفات و بیماریها،بازرگانی نهاده ها و محصولات کشاورزی،اصلاح بذر و نهاده های کشاورزی،صنایع بسته بندی محصولات کشاورزی،پروژه دام

واحد:
تلفن1:55290372
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:55290372
کدپستی:
شروع عضویت:1386/10/24

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: