گت بلاگز سهامی خاص میهن بذر شرکت سهامی خاص 708800339

شرکت میهن بذر مدیر سیدبهرام اردبیلی شماره ثبت 245187 تهی-،تولید و توزیع انواع بذور دانه های روغنی و سایر محصولات -انجام تحقیقات علمی ،فنی و کاربردی جهت تهیه و تولید بذور اصلاح شده-احداث و تکمیل و تجهیز و مشارکت در صنایع تبدیلی،تکمیلی و فراوری بذور و راه اندازی تجهیزات گهداری-تهیه و تامین انواع ماشینها و…

ردیف:339
نام شرکت:میهن بذر
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:سیدبهرام اردبیلی
شماره نظام مهندسی:708800339
تلفن همراه مدیرعامل 1:9141521708
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:تهی-،تولید و توزیع انواع بذور دانه های روغنی و سایر محصولات -انجام تحقیقات علمی ،فنی و کاربردی جهت تهیه و تولید بذور اصلاح شده-احداث و تکمیل و تجهیز و مشارکت در صنایع تبدیلی،تکمیلی و فراوری بذور و راه اندازی تجهیزات گهداری-تهیه و تامین انواع ماشینها و…
شماره ثبت:245187
تاریخ ثبت:1384/02/18
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:میدان توحید
خیابان اصلی2:توحید
خیابان فرعی:-
کوچه:آزادی
پلاک:2

شرکت میهن بذر مدیر سیدبهرام اردبیلی شماره ثبت 245187 تهی-،تولید و توزیع انواع بذور دانه های روغنی و سایر محصولات -انجام تحقیقات علمی ،فنی و کاربردی جهت تهیه و تولید بذور اصلاح شده-احداث و تکمیل و تجهیز و مشارکت در صنایع تبدیلی،تکمیلی و فراوری بذور و راه اندازی تجهیزات گهداری-تهیه و تامین انواع ماشینها و…

واحد:طبقه دوم
تلفن1:66569781
آدرس2:
تلفن2:66569514
فاکس:66593052
کدپستی:
شروع عضویت:1388/05/12

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs