گت بلاگز سهامی خاص مهندسی بازرگانی ایرانیان سرآمد سبحان شرکت سهامی خاص 708800389

شرکت مهندسی بازرگانی ایرانیان سرآمد سبحان مدیر عبدالحسین جواهری شماره ثبت 365589 احداث و نگهداری فضای سبز-امور زراعی-دامپروری-شیلات-آبزی پروری-منابع طبیعی و جنگلداری-کلینیک کشاورزی و گیاهپزشکی-ایجاد و نگهداری مرتع و آبخیزداری-شیلات-پرواربندی گوسفند-صادرات و واردات-پرورش تمساح و سگهای شکاری-طیور زینتی و …

ردیف:389
نام شرکت:مهندسی بازرگانی ایرانیان سرآمد سبحان
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:عبدالحسین جواهری
شماره نظام مهندسی:708800389
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121894588
تلفن همراه مدیرعامل 2:9126226796
موضوع فعالیت:احداث و نگهداری فضای سبز-امور زراعی-دامپروری-شیلات-آبزی پروری-منابع طبیعی و جنگلداری-کلینیک کشاورزی و گیاهپزشکی-ایجاد و نگهداری مرتع و آبخیزداری-شیلات-پرواربندی گوسفند-صادرات و واردات-پرورش تمساح و سگهای شکاری-طیور زینتی و …
شماره ثبت:365589
تاریخ ثبت:1388/09/09
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:الهیه
خیابان اصلی2:خ اکبری-خ استانبول
خیابان فرعی:خ فلسطین-خ لطیفی
کوچه:نبش بن بست عرب
پلاک:2

شرکت مهندسی بازرگانی ایرانیان سرآمد سبحان مدیر عبدالحسین جواهری شماره ثبت 365589 احداث و نگهداری فضای سبز-امور زراعی-دامپروری-شیلات-آبزی پروری-منابع طبیعی و جنگلداری-کلینیک کشاورزی و گیاهپزشکی-ایجاد و نگهداری مرتع و آبخیزداری-شیلات-پرواربندی گوسفند-صادرات و واردات-پرورش تمساح و سگهای شکاری-طیور زینتی و …

واحد:طبقه دوم
تلفن1:22203252
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:22203252
کدپستی:
شروع عضویت:1388/10/13

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: