گت بلاگز سهامی خاص مسیر سبز مسیحا شرکت سهامی خاص 709100746

شرکت مسیر سبز مسیحا مدیر حسین بهروز نژاد شماره ثبت 431203 فنی مهندسی و خدمات مشاوره ای

ردیف:746
نام شرکت:مسیر سبز مسیحا
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:حسین بهروز نژاد
شماره نظام مهندسی:709100746
تلفن همراه مدیرعامل 1:9394445998
تلفن همراه مدیرعامل 2:9364010357
موضوع فعالیت:فنی مهندسی و خدمات مشاوره ای
شماره ثبت:431203
تاریخ ثبت:1391/08/17
استان:تهران
شهر:ری
خیابان اصلی1:اسلام اباد
خیابان اصلی2:رستگار
خیابان فرعی:
کوچه:یار احمد
پلاک:61

شرکت مسیر سبز مسیحا مدیر حسین بهروز نژاد شماره ثبت 431203 فنی مهندسی و خدمات مشاوره ای

واحد:1
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1391/08/23

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs