گت بلاگز سهامی خاص دشت سبز آتیه شرکت سهامی خاص 708700241

شرکت دشت سبز آتیه مدیر مهدی ضرابی شماره ثبت 307621 تولید و بسته بندی و عرضه مواد آلی -واردات و صادرات-برگاری نمایشگاههای داخلی و خارجی-اخذ نمایندگی

ردیف:241
نام شرکت:دشت سبز آتیه
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:مهدی ضرابی
شماره نظام مهندسی:708700241
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121011378
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:تولید و بسته بندی و عرضه مواد آلی -واردات و صادرات-برگاری نمایشگاههای داخلی و خارجی-اخذ نمایندگی
شماره ثبت:307621
تاریخ ثبت:1386/07/01
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:-
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:دانشگاه صنعتی شریف
پلاک:جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

شرکت دشت سبز آتیه مدیر مهدی ضرابی شماره ثبت 307621 تولید و بسته بندی و عرضه مواد آلی -واردات و صادرات-برگاری نمایشگاههای داخلی و خارجی-اخذ نمایندگی

واحد:دفتر مهندسی محیط زیست
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:22457158
کدپستی:
شروع عضویت:1387/06/30

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: