گت بلاگز تعاونی مهندسی کاله آب شرکت تعاونی 708600153

شرکت مهندسی کاله آب مدیر مستوفی جاوید شماره ثبت 121788 طراحی و اجرای سیتم های آبیاری تحت فشار-تسطیح اراضی-اجرای فضایسبز-خدمات کشاورزی-نظارت بر امور کشاورزی

ردیف:153
نام شرکت:مهندسی کاله آب
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:مستوفی جاوید
شماره نظام مهندسی:708600153
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121278124
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحی و اجرای سیتم های آبیاری تحت فشار-تسطیح اراضی-اجرای فضایسبز-خدمات کشاورزی-نظارت بر امور کشاورزی
شماره ثبت:121788
تاریخ ثبت:1375/03/06
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:میدان نوبنیاد
خیابان اصلی2:صنایع
خیابان فرعی:گلزار
کوچه:بن بست گلستان
پلاک:263

شرکت مهندسی کاله آب مدیر مستوفی جاوید شماره ثبت 121788 طراحی و اجرای سیتم های آبیاری تحت فشار-تسطیح اراضی-اجرای فضایسبز-خدمات کشاورزی-نظارت بر امور کشاورزی

واحد:-
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:22936945
کدپستی:
شروع عضویت:1386/10/25

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: