شركت مهندسي مشاور مهاب قدس شرکت سهامي خاص 708400023

شرکت شركت مهندسي مشاور مهاب قدس مدیر محمد كيافر شماره ثبت 48962 مهندسي طرحهاي آبياري و زهكشي كشاورزي و منابع طبيعي-تاًسيسات آبي …

ردیف:23
نام شرکت:شركت مهندسي مشاور مهاب قدس
نوع شرکت:سهامي خاص
نام مدیر عامل:محمد كيافر
شماره نظام مهندسی:708400023
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مهندسي طرحهاي آبياري و زهكشي كشاورزي و منابع طبيعي-تاًسيسات آبي …
شماره ثبت:48962
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت شركت مهندسي مشاور مهاب قدس مدیر محمد كيافر شماره ثبت 48962 مهندسي طرحهاي آبياري و زهكشي كشاورزي و منابع طبيعي-تاًسيسات آبي …

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-خ شهيد وحيد دستگردي-كوي تخارستان-شماره17-كدپ1918781185
تلفن2:22221071-8
فاکس:222276487
کدپستی:
شروع عضویت:30834

موسسه مهندسي علي نظري شرکت 708600087

شرکت موسسه مهندسي علي نظري مدیر علي نظري شماره ثبت 21201 تهيه و نظارت بر اجراي طرحهاي مهندسي ، كشاورزي و اجراي خدمات مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي -احداث كارخانجات خوراك دام و طيور و سردخانه _ تهيه ماشينهاي كشاورزي و خدمات پژوهشي در زمينه كشاورزي

ردیف:87
نام شرکت:موسسه مهندسي علي نظري
نوع شرکت:
نام مدیر عامل:علي نظري
شماره نظام مهندسی:708600087
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:تهيه و نظارت بر اجراي طرحهاي مهندسي ، كشاورزي و اجراي خدمات مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي -احداث كارخانجات خوراك دام و طيور و سردخانه _ تهيه ماشينهاي كشاورزي و خدمات پژوهشي در زمينه كشاورزي
شماره ثبت:21201
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت موسسه مهندسي علي نظري مدیر علي نظري شماره ثبت 21201 تهيه و نظارت بر اجراي طرحهاي مهندسي ، كشاورزي و اجراي خدمات مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي -احداث كارخانجات خوراك دام و طيور و سردخانه _ تهيه ماشينهاي كشاورزي و خدمات پژوهشي در زمينه كشاورزي

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-خ شهيد بهشتي-خ شهيد قنبرزاده- كوچه هشتم – پلاك 22
تلفن2:88745276
فاکس:88765891
کدپستی:
شروع عضویت:31504

گلخانه سازان خاورمیانه شرکت سهامی خاص 709000621

شرکت گلخانه سازان خاورمیانه مدیر مسعود حاجی بابائی شماره ثبت 958 مشاوره ، طراحی و اجرای سازه های گلخانه ای – طراحی ، ساخت و راه اندازی سیستمهای هوشمند کنترل آب و هوا – ارائه خدمات و مکانیزاسیون کشاورزی – واردات و صادرات – مشاوره در کشت هیدروپونیک – راه اندازی مراکز کشت بافت گیاهی – آزمایش آب و خاک – کنترل آفات و بیماری

ردیف:621
نام شرکت:گلخانه سازان خاورمیانه
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:مسعود حاجی بابائی
شماره نظام مهندسی:709000621
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121576970
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشاوره ، طراحی و اجرای سازه های گلخانه ای – طراحی ، ساخت و راه اندازی سیستمهای هوشمند کنترل آب و هوا – ارائه خدمات و مکانیزاسیون کشاورزی – واردات و صادرات – مشاوره در کشت هیدروپونیک – راه اندازی مراکز کشت بافت گیاهی – آزمایش آب و خاک – کنترل آفات و بیماری
شماره ثبت:958
تاریخ ثبت:1387/05/20
استان:تهران
شهر:پاکدشت
خیابان اصلی1:روستای گلزار
خیابان اصلی2:بلوار رسالت
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:247.1

شرکت گلخانه سازان خاورمیانه مدیر مسعود حاجی بابائی شماره ثبت 958 مشاوره ، طراحی و اجرای سازه های گلخانه ای – طراحی ، ساخت و راه اندازی سیستمهای هوشمند کنترل آب و هوا – ارائه خدمات و مکانیزاسیون کشاورزی – واردات و صادرات – مشاوره در کشت هیدروپونیک – راه اندازی مراکز کشت بافت گیاهی – آزمایش آب و خاک – کنترل آفات و بیماری

واحد:یک
تلفن1:3284060
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:3284060
کدپستی:
شروع عضویت:1390/05/12

طنین سبز شمیران شرکت سهامی خاص 709200829

شرکت طنین سبز شمیران مدیر سید محمد امین موسوی جهرمی شماره ثبت 441903 مشاوره و تشخیص امور مربوط به آفات بیماریهای گیاهی

ردیف:829
نام شرکت:طنین سبز شمیران
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:سید محمد امین موسوی جهرمی
شماره نظام مهندسی:709200829
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122067526
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشاوره و تشخیص امور مربوط به آفات بیماریهای گیاهی
شماره ثبت:441903
تاریخ ثبت:1392/05/12
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:پاسداران
خیابان اصلی2:گل نبی
خیابان فرعی:نبش ناطق نوری
کوچه:برج زود
پلاک:ط 7

شرکت طنین سبز شمیران مدیر سید محمد امین موسوی جهرمی شماره ثبت 441903 مشاوره و تشخیص امور مربوط به آفات بیماریهای گیاهی

واحد:73
تلفن1:22895301
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1392/05/12

پيمان گستره سبز آسيا شرکت 708300008

شرکت پيمان گستره سبز آسيا مدیر مجيدمجيدي پيمان شماره ثبت 186131 طراحي اجراونگهداري فضاي سبز

ردیف:8
نام شرکت:پيمان گستره سبز آسيا
نوع شرکت:
نام مدیر عامل:مجيدمجيدي پيمان
شماره نظام مهندسی:708300008
تلفن همراه مدیرعامل 1:9123073214
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحي اجراونگهداري فضاي سبز
شماره ثبت:186131
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت پيمان گستره سبز آسيا مدیر مجيدمجيدي پيمان شماره ثبت 186131 طراحي اجراونگهداري فضاي سبز

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-سي متري نيروهوايي-خ هشتم نيروهوائي-پ128-طبقه دوم
تلفن2:
فاکس:77434472
کدپستی:
شروع عضویت:30647

بهارآب سازه شرکت 708300014

شرکت بهارآب سازه مدیر محمدهادي غفاريان شماره ثبت 207732 طراحي اجراونگهداري فضاي سبز-آبياري تحت فشار-تاسيسات آبياري-

ردیف:14
نام شرکت:بهارآب سازه
نوع شرکت:
نام مدیر عامل:محمدهادي غفاريان
شماره نظام مهندسی:708300014
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحي اجراونگهداري فضاي سبز-آبياري تحت فشار-تاسيسات آبياري-
شماره ثبت:207732
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت بهارآب سازه مدیر محمدهادي غفاريان شماره ثبت 207732 طراحي اجراونگهداري فضاي سبز-آبياري تحت فشار-تاسيسات آبياري-

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-سهروردي شمالي-خ خرمشهر-پ47-طبقه سوم
تلفن2:8757636
فاکس:8757637
کدپستی:
شروع عضویت:30704

اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی زنبورداران استان تهران شرکت مسئولیت محدود 708900483

شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی زنبورداران استان تهران مدیر محمد ولی فرهنگی شماره ثبت 249849 افزایش تولید و دانش زنبورداری

ردیف:483
نام شرکت: اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی زنبورداران استان تهران
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:محمد ولی فرهنگی
شماره نظام مهندسی:708900483
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121676532
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:افزایش تولید و دانش زنبورداری
شماره ثبت:249849
تاریخ ثبت:1384/04/12
استان:تهران
شهر:کرج
خیابان اصلی1:ابتدای جاده مشکین دشت
خیابان اصلی2:مرکز اصلاح نژاد دام کشور
خیابان فرعی:اتحادیه زنبورداران استان تهران
کوچه:
پلاک:

شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی زنبورداران استان تهران مدیر محمد ولی فرهنگی شماره ثبت 249849 افزایش تولید و دانش زنبورداری

واحد:
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:2616772423
فاکس:6772423
کدپستی:
شروع عضویت:1389/05/03

تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان ری شرکت تعاونی 709000631

شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان ری مدیر عباس نورمحمد شماره ثبت 122240 فعالیت های بازرگانی و خدمات شرکتهای تعاونی و روستائی

ردیف:631
نام شرکت:تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان ری
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:عباس نورمحمد
شماره نظام مهندسی:709000631
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122458127
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:فعالیت های بازرگانی و خدمات شرکتهای تعاونی و روستائی
شماره ثبت:122240
تاریخ ثبت:1375/03/24
استان:تهران
شهر:ری
خیابان اصلی1:انتهای شهید رجائی
خیابان اصلی2:بعد از پل آوینی
خیابان فرعی:-
کوچه:بعد از کوچه فردوسی غربی
پلاک:-

شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان ری مدیر عباس نورمحمد شماره ثبت 122240 فعالیت های بازرگانی و خدمات شرکتهای تعاونی و روستائی

واحد:-
تلفن1:55234680
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:55234691
کدپستی:
شروع عضویت:1390/05/24

خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی نهاده گستران سبزاندیش شرکت مسئولیت محدود 708900451

شرکت خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی نهاده گستران سبزاندیش مدیر علیرضا محمدی شماره ثبت 376327 خدمات فنی مشاوره ای و اجرایی در خصوص امور زراعی ،باغبانی ،دامداری -واردات و صادرات -خرید و فروش ماشین آلات-طراحی،احداث و نگهداری فضای سبز-مدیریت فضای سبز-گلخانه-شیلات

ردیف:451
نام شرکت:خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی نهاده گستران سبزاندیش
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:علیرضا محمدی
شماره نظام مهندسی:708900451
تلفن همراه مدیرعامل 1:9358106623
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات فنی مشاوره ای و اجرایی در خصوص امور زراعی ،باغبانی ،دامداری -واردات و صادرات -خرید و فروش ماشین آلات-طراحی،احداث و نگهداری فضای سبز-مدیریت فضای سبز-گلخانه-شیلات
شماره ثبت:376327
تاریخ ثبت:1389/03/01
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:انتهای خ مالک اشتر
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:بهشتی
پلاک:30

شرکت خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی نهاده گستران سبزاندیش مدیر علیرضا محمدی شماره ثبت 376327 خدمات فنی مشاوره ای و اجرایی در خصوص امور زراعی ،باغبانی ،دامداری -واردات و صادرات -خرید و فروش ماشین آلات-طراحی،احداث و نگهداری فضای سبز-مدیریت فضای سبز-گلخانه-شیلات

واحد:-
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1389/03/31

سبزپنداران کوشا شرکت سهامی خاص 709000629

شرکت سبزپنداران کوشا مدیر محسن رضائی شماره ثبت 21527 کشاورزی – علوم دامی – طیور – آبزیان – فضای سبز – آب و خاک – خاک شناسی – گیاهپزشکی – اخذ عانلیت از شرکت های کلاسهای آموزشی و ترویجی و شرکت در مناقصات و مزایدات و …

ردیف:629
نام شرکت:سبزپنداران کوشا
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:محسن رضائی
شماره نظام مهندسی:709000629
تلفن همراه مدیرعامل 1:9124606492
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:کشاورزی – علوم دامی – طیور – آبزیان – فضای سبز – آب و خاک – خاک شناسی – گیاهپزشکی – اخذ عانلیت از شرکت های کلاسهای آموزشی و ترویجی و شرکت در مناقصات و مزایدات و …
شماره ثبت:21527
تاریخ ثبت:1390/04/23
استان:تهران
شهر:کرج
خیابان اصلی1:45 متری گلشهر
خیابان اصلی2:آبان شرقی
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:6

شرکت سبزپنداران کوشا مدیر محسن رضائی شماره ثبت 21527 کشاورزی – علوم دامی – طیور – آبزیان – فضای سبز – آب و خاک – خاک شناسی – گیاهپزشکی – اخذ عانلیت از شرکت های کلاسهای آموزشی و ترویجی و شرکت در مناقصات و مزایدات و …

واحد:2
تلفن1:4643286
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:4643910
کدپستی:
شروع عضویت:1390/05/22