راه گستران سپهر شرکت مسئولیت محدود 708700237

شرکت راه گستران سپهر مدیر ابوالفضل کشاورز شماره ثبت 243561 ایجاد و احداث و نگهداری فضای سبز -خرید و روش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی-شرکت در مناقصات و مزایدات

ردیف:237
نام شرکت:راه گستران سپهر
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:ابوالفضل کشاورز
شماره نظام مهندسی:708700237
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122951450
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:ایجاد و احداث و نگهداری فضای سبز -خرید و روش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی-شرکت در مناقصات و مزایدات
شماره ثبت:243561
تاریخ ثبت:1384/01/28
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:ابوذر
خیابان اصلی2:نرسیده به میدان مقدم
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:176

شرکت راه گستران سپهر مدیر ابوالفضل کشاورز شماره ثبت 243561 ایجاد و احداث و نگهداری فضای سبز -خرید و روش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی-شرکت در مناقصات و مزایدات

واحد:-
تلفن1:55741968
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1387/06/24

فنی و مهندسی تاراب موتور شرکت مسئولیت محدود 709000599

شرکت فنی و مهندسی تاراب موتور مدیر جواد قدومی شماره ثبت 63004 ادوات کشاورزی و صنعتی – انواع پمپ ها و موتور آلات و …

ردیف:599
نام شرکت:فنی و مهندسی تاراب موتور
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:جواد قدومی
شماره نظام مهندسی:709000599
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121252830
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:ادوات کشاورزی و صنعتی – انواع پمپ ها و موتور آلات و …
شماره ثبت:63004
تاریخ ثبت:1365/10/14
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:مطهری
خیابان اصلی2:میرعماد
خیابان فرعی:-
کوچه:دوم
پلاک:10

شرکت فنی و مهندسی تاراب موتور مدیر جواد قدومی شماره ثبت 63004 ادوات کشاورزی و صنعتی – انواع پمپ ها و موتور آلات و …

واحد:23
تلفن1:88759426
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1390/04/04

تلاش گران پویا ایلیاد شرکت مسئولیت محدود 708800400

شرکت تلاش گران پویا ایلیاد مدیر پیمان قدرتی جابلو شماره ثبت 337249 آب-احداث کانال آب

ردیف:400
نام شرکت:تلاش گران پویا ایلیاد
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:پیمان قدرتی جابلو
شماره نظام مهندسی:708800400
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122276635
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:آب-احداث کانال آب
شماره ثبت:337249
تاریخ ثبت:1387/09/24
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:قزوین
خیابان اصلی2:شهید سبحانی
خیابان فرعی:-
کوچه:شهید کرمی
پلاک:28

شرکت تلاش گران پویا ایلیاد مدیر پیمان قدرتی جابلو شماره ثبت 337249 آب-احداث کانال آب

واحد:6
تلفن1:55768685
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1388/10/28

گروه صنعتی کشاورزی حکیم پاسارگاد کیان شرکت مسئولیت محدود 709000703

شرکت گروه صنعتی کشاورزی حکیم پاسارگاد کیان مدیر علیرضا امینی گرام شماره ثبت 418359 مشاوره و طراحی و مدیریت پیمان و بررسی تکنیکها و روش هایی در زمینه اقتصادی مورد نیاز بخش کشاورزی ، دامپروری و گلخانه ها

ردیف:703
نام شرکت:گروه صنعتی کشاورزی حکیم پاسارگاد کیان
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:علیرضا امینی گرام
شماره نظام مهندسی:709000703
تلفن همراه مدیرعامل 1:9127113841
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشاوره و طراحی و مدیریت پیمان و بررسی تکنیکها و روش هایی در زمینه اقتصادی مورد نیاز بخش کشاورزی ، دامپروری و گلخانه ها
شماره ثبت:418359
تاریخ ثبت:1390/08/23
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:سهروردی شمالی
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:باسقی
پلاک:2

شرکت گروه صنعتی کشاورزی حکیم پاسارگاد کیان مدیر علیرضا امینی گرام شماره ثبت 418359 مشاوره و طراحی و مدیریت پیمان و بررسی تکنیکها و روش هایی در زمینه اقتصادی مورد نیاز بخش کشاورزی ، دامپروری و گلخانه ها

واحد:12
تلفن1:88522637
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:88545629
کدپستی:
شروع عضویت:1390/12/01

صنایع گلخانه ای مرصوص کام آسیا شرکت مسئولیت محدود 708900511

شرکت صنایع گلخانه ای مرصوص کام آسیا مدیر حسن فرقانی شماره ثبت 192923 کلیه فعالیتهای کشاورزی ،دامپروری -دامداری – شیلات اعم از آموزش ،تحقیقات ، فن آوری ، تولید و تکثیر ، توزیع و بسته بندی – واردات و صادرات و ….

ردیف:511
نام شرکت:صنایع گلخانه ای مرصوص کام آسیا
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:حسن فرقانی
شماره نظام مهندسی:708900511
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121088391
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:کلیه فعالیتهای کشاورزی ،دامپروری -دامداری – شیلات اعم از آموزش ،تحقیقات ، فن آوری ، تولید و تکثیر ، توزیع و بسته بندی – واردات و صادرات و ….
شماره ثبت:192923
تاریخ ثبت:1381/07/09
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:یوسف آباد
خیابان اصلی2:فتحی شقاقی
خیابان فرعی:میدان سلماس
کوچه:-
پلاک:33

شرکت صنایع گلخانه ای مرصوص کام آسیا مدیر حسن فرقانی شماره ثبت 192923 کلیه فعالیتهای کشاورزی ،دامپروری -دامداری – شیلات اعم از آموزش ،تحقیقات ، فن آوری ، تولید و تکثیر ، توزیع و بسته بندی – واردات و صادرات و ….

واحد:طبقه چهارم – واحد 11
تلفن1:88333758-9
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:88023071
کدپستی:
شروع عضویت:1389/09/02

مقاوم گستر آتیه شرکت مسئولیت محدود 709100773

شرکت مقاوم گستر آتیه مدیر رسول خانی شماره ثبت 1449 امور کشاورزی و نقشه برداری اراضی

ردیف:773
نام شرکت:مقاوم گستر آتیه
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:رسول خانی
شماره نظام مهندسی:709100773
تلفن همراه مدیرعامل 1:9358928103
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:امور کشاورزی و نقشه برداری اراضی
شماره ثبت:1449
تاریخ ثبت:1390/03/22
استان:تهران
شهر:پاکدشت
خیابان اصلی1:شریعتی غربی
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:نیستان 4
پلاک:

شرکت مقاوم گستر آتیه مدیر رسول خانی شماره ثبت 1449 امور کشاورزی و نقشه برداری اراضی

واحد:
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1391/11/11

سایه های سبز باران شرکت مسئولیت محدود 708900433

شرکت سایه های سبز باران مدیر محسن فتحی شماره ثبت 356410 امور فضای سبز-واردات و صادرات کلیه تجهیزات و ملزومات و ماشین آلات-شرکت در مناقصات و مزایدات و…

ردیف:433
نام شرکت:سایه های سبز باران
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:محسن فتحی
شماره نظام مهندسی:708900433
تلفن همراه مدیرعامل 1:9183683522
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:امور فضای سبز-واردات و صادرات کلیه تجهیزات و ملزومات و ماشین آلات-شرکت در مناقصات و مزایدات و…
شماره ثبت:356410
تاریخ ثبت:1388/05/27
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:شهرک شریعتی
خیابان اصلی2:30 متری شکوفه
خیابان فرعی:سبلان
کوچه:-
پلاک:5

شرکت سایه های سبز باران مدیر محسن فتحی شماره ثبت 356410 امور فضای سبز-واردات و صادرات کلیه تجهیزات و ملزومات و ماشین آلات-شرکت در مناقصات و مزایدات و…

واحد:طبقه اول
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1389/02/07

فنی مهندسی ارمغان دشت البرز شرکت مسئولیت محدود 708900494

شرکت فنی مهندسی ارمغان دشت البرز مدیر رضا مهرجویا شماره ثبت 2068 طراحی ، مشاوره ، اجرا و نظارتبر طرحهای زراعی،باغبانی، آبیاری،دامپروری، حفظ نباتاتو فضای سبز-خدمات کشاورزی-اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار و آبرسانی-تهیه نقشه طرحهای کشاورزی-بسته بندی و صنایع تبدیلی کشاورزی-صادرات و واردات محصولات کشاورزی و …

ردیف:494
نام شرکت:فنی مهندسی ارمغان دشت البرز
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:رضا مهرجویا
شماره نظام مهندسی:708900494
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122459031
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحی ، مشاوره ، اجرا و نظارتبر طرحهای زراعی،باغبانی، آبیاری،دامپروری، حفظ نباتاتو فضای سبز-خدمات کشاورزی-اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار و آبرسانی-تهیه نقشه طرحهای کشاورزی-بسته بندی و صنایع تبدیلی کشاورزی-صادرات و واردات محصولات کشاورزی و …
شماره ثبت:2068
تاریخ ثبت:1389/06/11
استان:تهران
شهر:ساوجبلاغ
خیابان اصلی1:هشتگرد-خ امام خمینی (ره)
خیابان اصلی2:شهید جانمراد بختیاری
خیابان فرعی:-
کوچه:رسالت
پلاک:7

شرکت فنی مهندسی ارمغان دشت البرز مدیر رضا مهرجویا شماره ثبت 2068 طراحی ، مشاوره ، اجرا و نظارتبر طرحهای زراعی،باغبانی، آبیاری،دامپروری، حفظ نباتاتو فضای سبز-خدمات کشاورزی-اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار و آبرسانی-تهیه نقشه طرحهای کشاورزی-بسته بندی و صنایع تبدیلی کشاورزی-صادرات و واردات محصولات کشاورزی و …

واحد:-
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1389/07/19

مهندسی تدبیر آب نیرو شرکت مسئولیت محدود 709000657

شرکت مهندسی تدبیر آب نیرو مدیر امیر مقاریان میش مست شماره ثبت 364375 طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار – انجام خدمات مکانیزاسیون کشاورزی – اجرای سیستم های گلخانه ای – انجام ترویجی کشاورزی و …

ردیف:657
نام شرکت:مهندسی تدبیر آب نیرو
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:امیر مقاریان میش مست
شماره نظام مهندسی:709000657
تلفن همراه مدیرعامل 1:9192227470
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار – انجام خدمات مکانیزاسیون کشاورزی – اجرای سیستم های گلخانه ای – انجام ترویجی کشاورزی و …
شماره ثبت:364375
تاریخ ثبت:1388/08/25
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:فلکه دوم صادقیه
خیابان اصلی2:بلوار آیت اله کاشانی
خیابان فرعی:مهران
کوچه:شهید آقاخانی
پلاک:7

شرکت مهندسی تدبیر آب نیرو مدیر امیر مقاریان میش مست شماره ثبت 364375 طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار – انجام خدمات مکانیزاسیون کشاورزی – اجرای سیستم های گلخانه ای – انجام ترویجی کشاورزی و …

واحد:7
تلفن1:44078486
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1390/07/26

گل سنگ جاوید شرکت مسئولیت محدود 708700184

شرکت گل سنگ جاوید مدیر سوفیا اقبالی شماره ثبت 309484 فضای سبز-گلخانه-خدمات کشاورزی-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-ترخیص کالا-خرید و فروش محصولات کگشاورزی و ماشین آلات داخل و خارج کشور-اخذ و اعطای نمایندگی

ردیف:184
نام شرکت:گل سنگ جاوید
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:سوفیا اقبالی
شماره نظام مهندسی:708700184
تلفن همراه مدیرعامل 1:9125950653
تلفن همراه مدیرعامل 2:9131554108
موضوع فعالیت:فضای سبز-گلخانه-خدمات کشاورزی-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-ترخیص کالا-خرید و فروش محصولات کگشاورزی و ماشین آلات داخل و خارج کشور-اخذ و اعطای نمایندگی
شماره ثبت:309484
تاریخ ثبت:1386/08/13
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:سیدجمال الدین اسدآبادی
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:هفتم
پلاک:14

شرکت گل سنگ جاوید مدیر سوفیا اقبالی شماره ثبت 309484 فضای سبز-گلخانه-خدمات کشاورزی-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-ترخیص کالا-خرید و فروش محصولات کگشاورزی و ماشین آلات داخل و خارج کشور-اخذ و اعطای نمایندگی

واحد:طبقه همکف
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1387/01/25