توان سبز کوهستان شرکت مسئوليت محدود 708600109

شرکت توان سبز کوهستان مدیر ابوالفضل كاظمي‌نسب شماره ثبت 188927 صادرات و واردات محصولات كشاورزي و دانمي- آبزيان زنبور عسل و كرم ابريشم- طراحي و اجراي فضاي سبز

ردیف:109
نام شرکت:توان سبز کوهستان
نوع شرکت:مسئوليت محدود
نام مدیر عامل:ابوالفضل كاظمي‌نسب
شماره نظام مهندسی:708600109
تلفن همراه مدیرعامل 1:9123442026
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:صادرات و واردات محصولات كشاورزي و دانمي- آبزيان زنبور عسل و كرم ابريشم- طراحي و اجراي فضاي سبز
شماره ثبت:188927
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت توان سبز کوهستان مدیر ابوالفضل كاظمي‌نسب شماره ثبت 188927 صادرات و واردات محصولات كشاورزي و دانمي- آبزيان زنبور عسل و كرم ابريشم- طراحي و اجراي فضاي سبز

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-مهراباد جنوبي-خ شمشيري-خ عابديني-پ53
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:31577