شركت توليد افزون پرشيا شرکت مسئوليت محدود 708400020

شرکت شركت توليد افزون پرشيا مدیر حميد رضا پويان شماره ثبت 247178 كليه خدمات مشاوره‌اي در گرايشهاي مختلف كشاورزي خصوصاً دام و طيور ردیف:20نام شرکت:شركت ..

ادامه مطلب

خدمات کشاورزی سبزدستان ایرانیان شرکت مسئوليت محدود 708600101

شرکت خدمات کشاورزی سبزدستان ایرانیان مدیر محمدرضا شاپورزاده شماره ثبت 279760 خدمات فني و مشاوره‌اي بخش كشاورزي، دام طيور-نظارت بر اجراي مراحل كاشت تا بردا..

ادامه مطلب

شارستان علم و عمل شرکت مسئوليت محدود 708400035

شرکت شارستان علم و عمل مدیر بهزاد بانكي پور شماره ثبت 26346 خدمات آموزشي پژوهشي فني مهندسي ترويجي در كليه زمينه هاي كشاورزي و منابع طبيعي ردیف:35نام شرکت:شارست..

ادامه مطلب

طراحان دهكده سبز شرکت مسئوليت محدود 708600092

شرکت طراحان دهكده سبز مدیر بهروز بخشعلي زاده شماره ثبت 2000 كليه خدمات و مشاوره كاشت ، داشت و برداشتمحصولات زراعي-نظارت برمحصوات زراعي و باغي-اجراي سيست..

ادامه مطلب

توان سبز کوهستان شرکت مسئوليت محدود 708600109

شرکت توان سبز کوهستان مدیر ابوالفضل كاظمي‌نسب شماره ثبت 188927 صادرات و واردات محصولات كشاورزي و دانمي- آبزيان زنبور عسل و كرم ابريشم- طراحي و اجراي فضاي ..

ادامه مطلب