شركت توليد افزون پرشيا شرکت مسئوليت محدود 708400020

شرکت شركت توليد افزون پرشيا مدیر حميد رضا پويان شماره ثبت 247178 كليه خدمات مشاوره‌اي در گرايشهاي مختلف كشاورزي خصوصاً دام و طيور

ردیف:20
نام شرکت:شركت توليد افزون پرشيا
نوع شرکت:مسئوليت محدود
نام مدیر عامل:حميد رضا پويان
شماره نظام مهندسی:708400020
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:كليه خدمات مشاوره‌اي در گرايشهاي مختلف كشاورزي خصوصاً دام و طيور
شماره ثبت:247178
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت شركت توليد افزون پرشيا مدیر حميد رضا پويان شماره ثبت 247178 كليه خدمات مشاوره‌اي در گرايشهاي مختلف كشاورزي خصوصاً دام و طيور

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-خ آزادي- بين نواب و توحيد-كوچه بت شكن-پ10-طبقه2
تلفن2:66925533
فاکس:66591824
کدپستی:
شروع عضویت:30773

خدمات کشاورزی سبزدستان ایرانیان شرکت مسئوليت محدود 708600101

شرکت خدمات کشاورزی سبزدستان ایرانیان مدیر محمدرضا شاپورزاده شماره ثبت 279760 خدمات فني و مشاوره‌اي بخش كشاورزي، دام طيور-نظارت بر اجراي مراحل كاشت تا برداشت- خدمات گياهپزشكي و مكانيزاسيون

ردیف:101
نام شرکت:خدمات کشاورزی سبزدستان ایرانیان
نوع شرکت:مسئوليت محدود
نام مدیر عامل:محمدرضا شاپورزاده
شماره نظام مهندسی:708600101
تلفن همراه مدیرعامل 1:9126610437
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات فني و مشاوره‌اي بخش كشاورزي، دام طيور-نظارت بر اجراي مراحل كاشت تا برداشت- خدمات گياهپزشكي و مكانيزاسيون
شماره ثبت:279760
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت خدمات کشاورزی سبزدستان ایرانیان مدیر محمدرضا شاپورزاده شماره ثبت 279760 خدمات فني و مشاوره‌اي بخش كشاورزي، دام طيور-نظارت بر اجراي مراحل كاشت تا برداشت- خدمات گياهپزشكي و مكانيزاسيون

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-خ ولي‌عصر ك موذن-پ36-واحد4
تلفن2:44061329
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1386/05/09

شارستان علم و عمل شرکت مسئوليت محدود 708400035

شرکت شارستان علم و عمل مدیر بهزاد بانكي پور شماره ثبت 26346 خدمات آموزشي پژوهشي فني مهندسي ترويجي در كليه زمينه هاي كشاورزي و منابع طبيعي

ردیف:35
نام شرکت:شارستان علم و عمل
نوع شرکت:مسئوليت محدود
نام مدیر عامل:بهزاد بانكي پور
شماره نظام مهندسی:708400035
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات آموزشي پژوهشي فني مهندسي ترويجي در كليه زمينه هاي كشاورزي و منابع طبيعي
شماره ثبت:26346
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت شارستان علم و عمل مدیر بهزاد بانكي پور شماره ثبت 26346 خدمات آموزشي پژوهشي فني مهندسي ترويجي در كليه زمينه هاي كشاورزي و منابع طبيعي

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-خ آزادي-نبش خوش جنوبي-پ396-طبقه زيرهمكف-واحد3
تلفن2:66899095-66899050
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:31041

طراحان دهكده سبز شرکت مسئوليت محدود 708600092

شرکت طراحان دهكده سبز مدیر بهروز بخشعلي زاده شماره ثبت 2000 كليه خدمات و مشاوره كاشت ، داشت و برداشتمحصولات زراعي-نظارت برمحصوات زراعي و باغي-اجراي سيستم هاي به زراعي-اجرا و نظارت فضاي سبز-اجراي سيستم هاي آبياري-شركت در مناقصه هاي دولتي و خصوصي

ردیف:92
نام شرکت:طراحان دهكده سبز
نوع شرکت:مسئوليت محدود
نام مدیر عامل:بهروز بخشعلي زاده
شماره نظام مهندسی:708600092
تلفن همراه مدیرعامل 1:9127641907
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:كليه خدمات و مشاوره كاشت ، داشت و برداشتمحصولات زراعي-نظارت برمحصوات زراعي و باغي-اجراي سيستم هاي به زراعي-اجرا و نظارت فضاي سبز-اجراي سيستم هاي آبياري-شركت در مناقصه هاي دولتي و خصوصي
شماره ثبت:2000
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت طراحان دهكده سبز مدیر بهروز بخشعلي زاده شماره ثبت 2000 كليه خدمات و مشاوره كاشت ، داشت و برداشتمحصولات زراعي-نظارت برمحصوات زراعي و باغي-اجراي سيستم هاي به زراعي-اجرا و نظارت فضاي سبز-اجراي سيستم هاي آبياري-شركت در مناقصه هاي دولتي و خصوصي

واحد:
تلفن1:
آدرس2:ورامين-خ شهيد رجايي-كوچه شهيد بيابانگرد-پلاك 79
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:31518

توان سبز کوهستان شرکت مسئوليت محدود 708600109

شرکت توان سبز کوهستان مدیر ابوالفضل كاظمي‌نسب شماره ثبت 188927 صادرات و واردات محصولات كشاورزي و دانمي- آبزيان زنبور عسل و كرم ابريشم- طراحي و اجراي فضاي سبز

ردیف:109
نام شرکت:توان سبز کوهستان
نوع شرکت:مسئوليت محدود
نام مدیر عامل:ابوالفضل كاظمي‌نسب
شماره نظام مهندسی:708600109
تلفن همراه مدیرعامل 1:9123442026
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:صادرات و واردات محصولات كشاورزي و دانمي- آبزيان زنبور عسل و كرم ابريشم- طراحي و اجراي فضاي سبز
شماره ثبت:188927
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت توان سبز کوهستان مدیر ابوالفضل كاظمي‌نسب شماره ثبت 188927 صادرات و واردات محصولات كشاورزي و دانمي- آبزيان زنبور عسل و كرم ابريشم- طراحي و اجراي فضاي سبز

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-مهراباد جنوبي-خ شمشيري-خ عابديني-پ53
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:31577