گلخانه سازان خاورمیانه شرکت سهامی خاص 709000621

شرکت گلخانه سازان خاورمیانه مدیر مسعود حاجی بابائی شماره ثبت 958 مشاوره ، طراحی و اجرای سازه های گلخانه ای – طراحی ، ساخت و راه اندازی سیستمهای هوشمند کنترل آب و هوا – ارائه خدمات و مکانیزاسیون کشاورزی – واردات و صادرات – مشاوره در کشت هیدروپونیک – راه اندازی مراکز کشت بافت گیاهی – آزمایش آب و خاک – کنترل آفات و بیماری

ردیف:621
نام شرکت:گلخانه سازان خاورمیانه
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:مسعود حاجی بابائی
شماره نظام مهندسی:709000621
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121576970
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشاوره ، طراحی و اجرای سازه های گلخانه ای – طراحی ، ساخت و راه اندازی سیستمهای هوشمند کنترل آب و هوا – ارائه خدمات و مکانیزاسیون کشاورزی – واردات و صادرات – مشاوره در کشت هیدروپونیک – راه اندازی مراکز کشت بافت گیاهی – آزمایش آب و خاک – کنترل آفات و بیماری
شماره ثبت:958
تاریخ ثبت:1387/05/20
استان:تهران
شهر:پاکدشت
خیابان اصلی1:روستای گلزار
خیابان اصلی2:بلوار رسالت
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:247.1

شرکت گلخانه سازان خاورمیانه مدیر مسعود حاجی بابائی شماره ثبت 958 مشاوره ، طراحی و اجرای سازه های گلخانه ای – طراحی ، ساخت و راه اندازی سیستمهای هوشمند کنترل آب و هوا – ارائه خدمات و مکانیزاسیون کشاورزی – واردات و صادرات – مشاوره در کشت هیدروپونیک – راه اندازی مراکز کشت بافت گیاهی – آزمایش آب و خاک – کنترل آفات و بیماری

واحد:یک
تلفن1:3284060
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:3284060
کدپستی:
شروع عضویت:1390/05/12

طنین سبز شمیران شرکت سهامی خاص 709200829

شرکت طنین سبز شمیران مدیر سید محمد امین موسوی جهرمی شماره ثبت 441903 مشاوره و تشخیص امور مربوط به آفات بیماریهای گیاهی

ردیف:829
نام شرکت:طنین سبز شمیران
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:سید محمد امین موسوی جهرمی
شماره نظام مهندسی:709200829
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122067526
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشاوره و تشخیص امور مربوط به آفات بیماریهای گیاهی
شماره ثبت:441903
تاریخ ثبت:1392/05/12
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:پاسداران
خیابان اصلی2:گل نبی
خیابان فرعی:نبش ناطق نوری
کوچه:برج زود
پلاک:ط 7

شرکت طنین سبز شمیران مدیر سید محمد امین موسوی جهرمی شماره ثبت 441903 مشاوره و تشخیص امور مربوط به آفات بیماریهای گیاهی

واحد:73
تلفن1:22895301
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1392/05/12

سبزپنداران کوشا شرکت سهامی خاص 709000629

شرکت سبزپنداران کوشا مدیر محسن رضائی شماره ثبت 21527 کشاورزی – علوم دامی – طیور – آبزیان – فضای سبز – آب و خاک – خاک شناسی – گیاهپزشکی – اخذ عانلیت از شرکت های کلاسهای آموزشی و ترویجی و شرکت در مناقصات و مزایدات و …

ردیف:629
نام شرکت:سبزپنداران کوشا
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:محسن رضائی
شماره نظام مهندسی:709000629
تلفن همراه مدیرعامل 1:9124606492
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:کشاورزی – علوم دامی – طیور – آبزیان – فضای سبز – آب و خاک – خاک شناسی – گیاهپزشکی – اخذ عانلیت از شرکت های کلاسهای آموزشی و ترویجی و شرکت در مناقصات و مزایدات و …
شماره ثبت:21527
تاریخ ثبت:1390/04/23
استان:تهران
شهر:کرج
خیابان اصلی1:45 متری گلشهر
خیابان اصلی2:آبان شرقی
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:6

شرکت سبزپنداران کوشا مدیر محسن رضائی شماره ثبت 21527 کشاورزی – علوم دامی – طیور – آبزیان – فضای سبز – آب و خاک – خاک شناسی – گیاهپزشکی – اخذ عانلیت از شرکت های کلاسهای آموزشی و ترویجی و شرکت در مناقصات و مزایدات و …

واحد:2
تلفن1:4643286
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:4643910
کدپستی:
شروع عضویت:1390/05/22

نیلوفران سبز خزر شرکت سهامی خاص 709200830

شرکت نیلوفران سبز خزر مدیر امین شاه بهرامی شماره ثبت 347485 کلیه خدمات کشاورزی و فضای سبز

ردیف:830
نام شرکت:نیلوفران سبز خزر
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:امین شاه بهرامی
شماره نظام مهندسی:709200830
تلفن همراه مدیرعامل 1:9125337798
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:کلیه خدمات کشاورزی و فضای سبز
شماره ثبت:347485
تاریخ ثبت:1388/02/26
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:مشیریه
خیابان اصلی2:30متری صالحی
خیابان فرعی:ک ششم شرقی
کوچه:مجتمع قائم
پلاک:22

شرکت نیلوفران سبز خزر مدیر امین شاه بهرامی شماره ثبت 347485 کلیه خدمات کشاورزی و فضای سبز

واحد:12
تلفن1:33842386
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1392/05/23

گلخانه سازان کشت گستر شرکت سهامی خاص 709000694

شرکت گلخانه سازان کشت گستر مدیر امیر حسین امیرانی شماره ثبت 411079 در زمینه مطالعه طراحی نظارت فنی پروژه های کشاورزی منابع طبیعی و مجتمع های گلخانه ای

ردیف:694
نام شرکت:گلخانه سازان کشت گستر
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:امیر حسین امیرانی
شماره نظام مهندسی:709000694
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122499722
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:در زمینه مطالعه طراحی نظارت فنی پروژه های کشاورزی منابع طبیعی و مجتمع های گلخانه ای
شماره ثبت:411079
تاریخ ثبت:1390/06/02
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:میدان ولی عصر
خیابان اصلی2:روبروی سفارت عراق
خیابان فرعی:
کوچه:نصر
پلاک:637

شرکت گلخانه سازان کشت گستر مدیر امیر حسین امیرانی شماره ثبت 411079 در زمینه مطالعه طراحی نظارت فنی پروژه های کشاورزی منابع طبیعی و مجتمع های گلخانه ای

واحد:202
تلفن1:2188946337
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1390/11/01

رودآب پایدار شرکت سهامی خاص 708700260

شرکت رودآب پایدار مدیر حسین کارزند شماره ثبت 312253 مهندسی منابع آب-آبیاری و زهکشی-کشاورزی-منابع طبیعی-آبخیزداری-فضای سبز-صنایع تبدیلی و تکمیلی-دامپروری-شیلات-امور گلخانه و …

ردیف:260
نام شرکت:رودآب پایدار
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:حسین کارزند
شماره نظام مهندسی:708700260
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مهندسی منابع آب-آبیاری و زهکشی-کشاورزی-منابع طبیعی-آبخیزداری-فضای سبز-صنایع تبدیلی و تکمیلی-دامپروری-شیلات-امور گلخانه و …
شماره ثبت:312253
تاریخ ثبت:1386/09/28
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:میدان ونک
خیابان اصلی2:شهید خدامی
خیابان فرعی:چهارراه آرارات
کوچه:شیرین
پلاک:5

شرکت رودآب پایدار مدیر حسین کارزند شماره ثبت 312253 مهندسی منابع آب-آبیاری و زهکشی-کشاورزی-منابع طبیعی-آبخیزداری-فضای سبز-صنایع تبدیلی و تکمیلی-دامپروری-شیلات-امور گلخانه و …

واحد:4
تلفن1:88032138
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:88064971
کدپستی:1994848487
شروع عضویت:1387/08/13

کشت و صنعت و خدمات فضای سبز جزیره قشم شرکت سهامی خاص 708800393

شرکت کشت و صنعت و خدمات فضای سبز جزیره قشم مدیر ابراهیم چراغ شماره ثبت 1163 فضای سبز

ردیف:393
نام شرکت:کشت و صنعت و خدمات فضای سبز جزیره قشم
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:ابراهیم چراغ
شماره نظام مهندسی:708800393
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122616862
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:فضای سبز
شماره ثبت:1163
تاریخ ثبت:1382/09/25
استان:تهران
شهر:سایر
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت کشت و صنعت و خدمات فضای سبز جزیره قشم مدیر ابراهیم چراغ شماره ثبت 1163 فضای سبز

واحد:
تلفن1:7635222802
آدرس2:جزیره قشم-میدان آزادی-ابتدای جاده درگهان-شرکت کشت و صنعت و خدمات فضای سبز جزیره قشم(باغ موزه گیاهپزشکی)
تلفن2:
فاکس:7635222803
کدپستی:
شروع عضویت:1388/10/15

گسترش کشت تهران شرکت سهامی خاص 708900498

شرکت گسترش کشت تهران مدیر عبدالرضا یوسف وند منصوری شماره ثبت 76696 امور زراعی محصولات کشاورزی – ماشین آلات – آبیاری – فراورده های وابسته به کشاورزی

ردیف:498
نام شرکت:گسترش کشت تهران
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:عبدالرضا یوسف وند منصوری
شماره نظام مهندسی:708900498
تلفن همراه مدیرعامل 1:9131192925
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:امور زراعی محصولات کشاورزی – ماشین آلات – آبیاری – فراورده های وابسته به کشاورزی
شماره ثبت:76696
تاریخ ثبت:1368/06/23
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:دکتر فاطمی
خیابان اصلی2:رهی معیدی
خیابان فرعی:-
کوچه:بن بست سلحشور
پلاک:3

شرکت گسترش کشت تهران مدیر عبدالرضا یوسف وند منصوری شماره ثبت 76696 امور زراعی محصولات کشاورزی – ماشین آلات – آبیاری – فراورده های وابسته به کشاورزی

واحد:-
تلفن1:88961315-6
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:88962009
کدپستی:
شروع عضویت:1389/08/08

سامانه گستر مشاور پاک شرکت سهامی خاص 708800347

شرکت سامانه گستر مشاور پاک مدیر مهدی طاهریان شماره ثبت 324118 مشاوره ،پژوهش و ارائه راهکار بهبود و طرح ریزی مجدد نظام های مدیریتی و مالی سازمانهای فعال در صنایع غذایی و تبدیلی-پرورش دام و طیور-کشاورزی -منابع طبیعی و…

ردیف:347
نام شرکت:سامانه گستر مشاور پاک
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:مهدی طاهریان
شماره نظام مهندسی:708800347
تلفن همراه مدیرعامل 1:9126967678
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشاوره ،پژوهش و ارائه راهکار بهبود و طرح ریزی مجدد نظام های مدیریتی و مالی سازمانهای فعال در صنایع غذایی و تبدیلی-پرورش دام و طیور-کشاورزی -منابع طبیعی و…
شماره ثبت:324118
تاریخ ثبت:1387/02/24
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:میدان توحید
خیابان اصلی2:شباهنگ(شهید غلامرضا طوسی)
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:119

شرکت سامانه گستر مشاور پاک مدیر مهدی طاهریان شماره ثبت 324118 مشاوره ،پژوهش و ارائه راهکار بهبود و طرح ریزی مجدد نظام های مدیریتی و مالی سازمانهای فعال در صنایع غذایی و تبدیلی-پرورش دام و طیور-کشاورزی -منابع طبیعی و…

واحد:طبقه 5-واحد9
تلفن1:66913844-5
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:66913843
کدپستی:
شروع عضویت:1388/06/02

نگارسازان کشاورزی شرکت سهامی خاص 708900533

شرکت نگارسازان کشاورزی مدیر ابراهیم عابدینی شماره ثبت 239827 تولید و توزیع و فراوری – صادرات و واردات کلیه محصولات کشاورزی – ایجاد تاسیسات و کارخانجات متععد مرتبط با محصولات کشاورزی – بسته بندی و سورتینگ – ایجاد موسسات کشت و صنعت و دامپروری و …

ردیف:533
نام شرکت:نگارسازان کشاورزی
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:ابراهیم عابدینی
شماره نظام مهندسی:708900533
تلفن همراه مدیرعامل 1:9123948486
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:تولید و توزیع و فراوری – صادرات و واردات کلیه محصولات کشاورزی – ایجاد تاسیسات و کارخانجات متععد مرتبط با محصولات کشاورزی – بسته بندی و سورتینگ – ایجاد موسسات کشت و صنعت و دامپروری و …
شماره ثبت:239827
تاریخ ثبت:1383/11/07
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:بلوار کشاورز
خیابان اصلی2:شهید کبکانیان
خیابان فرعی:-
کوچه:نهم
پلاک:2

شرکت نگارسازان کشاورزی مدیر ابراهیم عابدینی شماره ثبت 239827 تولید و توزیع و فراوری – صادرات و واردات کلیه محصولات کشاورزی – ایجاد تاسیسات و کارخانجات متععد مرتبط با محصولات کشاورزی – بسته بندی و سورتینگ – ایجاد موسسات کشت و صنعت و دامپروری و …

واحد:2
تلفن1:88964070
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:88995323
کدپستی:
شروع عضویت:1389/10/06