تامیر گستر پارس شرکت سهامی خاص 709000683

شرکت تامیر گستر پارس مدیر افشین اسمعیلی فر شماره ثبت 417715 زمینه تولیدات گلخانه ای ، باغی ، دامی و کشاورزی و فرآورده های غذایی حاصله از صنایع تبدیلی نهاده ها..

ادامه مطلب

مهندسی ترویج پیک کشاورزی پارس شرکت سهامی خاص 708900564

شرکت مهندسی ترویج پیک کشاورزی پارس مدیر علی گودرزوند چگینی شماره ثبت 258480 خدمات ترویج کشاورزی و منابع طبیعی – حفظ و نگهداریفضای سبز – امور گ..

ادامه مطلب

مهندسی توسعه سبز بینالود شرکت سهامی خاص 708600100

شرکت مهندسی توسعه سبز بینالود مدیر محمدحسن مروی شماره ثبت 272329 تهیه و اجرای طرحهای کشاورزی، دامپروری ، شیلات و آبزیان و …-اجرای طرحهی حفاظت آب و خاک ، آبخیزد..

ادامه مطلب

ساخت و نصب صنایع ایران شرکت سهامی خاص 708900554

شرکت ساخت و نصب صنایع ایران مدیر مصطفی صباغ ترکان شماره ثبت 98735 طراحی و مونتاژ ماشین آلات خط سیلو و آسیاب – صادرات و واردات و … ردیف:554..

ادامه مطلب

سامان دام شرکت سهامی خاص 708800318

شرکت سامان دام مدیر محمد خبازی اسکوئی شماره ثبت 143536 ایجاد میادین انتظار و عرضه دام-ایجاد کشتارگاه صنعتی-بسته بندی نگهداری گوشت-صادرات و واردات دام و گوشت و ن..

ادامه مطلب

مهندسی پرورده پیر کهن شرکت سهامی خاص 708900570

شرکت مهندسی پرورده پیر کهن مدیر سهیل محمدی شماره ثبت 157894 امور فضای سبز و … ردیف:570نام شرکت:مهندسی پرورده پیر کهننوع شرکت:سهامی خاصنام مدیر عامل:سهی..

ادامه مطلب

بین المللی پایدارسازان اقتصاد کشاورزی شرکت سهامی خاص 708800390

شرکت بین المللی پایدارسازان اقتصاد کشاورزی مدیر محمد بابائی شماره ثبت 361515 فعالیتهای تولیدی و مطالعاتی و اجرایی و تجاری مجاز با اولویت دامپروری-کشاورزی ..

ادامه مطلب

توسعه روستایی ایران گل طوبی شرکت سهامی خاص 708900452

شرکت توسعه روستایی ایران گل طوبی مدیر اسماعیل بالا بیگلو شماره ثبت 7954 نظارت و اجرای هر نوع پروژه در زمینه های مورد نیاز توسعه روستایی ردیف:452نام شرک..

ادامه مطلب

صدر آب تجهیز شرکت سهامی خاص 709000699

شرکت صدر آب تجهیز مدیر حمید رضا حجازی جوشقانی شماره ثبت 407929 انجام خدمات مهندسی مربوط به مطالعه طراحی نظارت فنی مربوط به طرح های آبیاری و زهکشی ردیف:69..

ادامه مطلب

دشت سبز میهن شرکت سهامی خاص 708700301

شرکت دشت سبز میهن مدیر میثم طهرانی شماره ثبت 1705 خدمات مکانیزاسیون کشاورزی ردیف:301نام شرکت:دشت سبز میهننوع شرکت:سهامی خاصنام مدیر عامل:میثم طهرانیشماره..

ادامه مطلب