جهاد آرمان سازندگی شرکت سهامی خاص 709200831

شرکت جهاد آرمان سازندگی مدیر محمد ردائی شماره ثبت 305244 مشاوره و اجرای طرح در زمینه های باغی و دام و طیور فضای سبز

ردیف:831
نام شرکت:جهاد آرمان سازندگی
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:محمد ردائی
شماره نظام مهندسی:709200831
تلفن همراه مدیرعامل 1:9127336671
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشاوره و اجرای طرح در زمینه های باغی و دام و طیور فضای سبز
شماره ثبت:305244
تاریخ ثبت:1391/08/28
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:فلسطین شمالی
خیابان اصلی2:پایین زرتشت
خیابان فرعی:
کوچه:رهبان
پلاک:30

شرکت جهاد آرمان سازندگی مدیر محمد ردائی شماره ثبت 305244 مشاوره و اجرای طرح در زمینه های باغی و دام و طیور فضای سبز

واحد:2
تلفن1:88806960
آدرس2:
تلفن2:88910383
فاکس:88910385
کدپستی:
شروع عضویت:1392/05/27

شهر گلهای ایرانیان شرکت سهامی خاص 709100748

شرکت شهر گلهای ایرانیان مدیر حمیدرضا حسن زاده شماره ثبت 394685 نگهداری فضای سبز شهری

ردیف:748
نام شرکت:شهر گلهای ایرانیان
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:حمیدرضا حسن زاده
شماره نظام مهندسی:709100748
تلفن همراه مدیرعامل 1:9123879230
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:نگهداری فضای سبز شهری
شماره ثبت:394685
تاریخ ثبت:1389/10/22
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:اتوبان نواب
خیابان اصلی2:میدان جمهوری
خیابان فرعی:برج گردون
کوچه:
پلاک:537

شرکت شهر گلهای ایرانیان مدیر حمیدرضا حسن زاده شماره ثبت 394685 نگهداری فضای سبز شهری

واحد:218
تلفن1:2166383134
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1391/08/28

مجتمع مبتکران سبز افرا شرکت سهامی خاص 708800309

شرکت مجتمع مبتکران سبز افرا مدیر مهدیه باپیران شماره ثبت 336252 فعالیت در کلیه زمینه های کشاورزی-فراوری محصولات کشاورزی-مشاوره در خصوص احداث و راه اندازی سازه های گلخانه ای-احداث و راه اندازی واحدهای تولیدی-احداث آزمایشگاههای تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی-انسکتاریوم-تولید گلهای آپارتملی-پرورش گیاهان داروئی و …

ردیف:309
نام شرکت:مجتمع مبتکران سبز افرا
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:مهدیه باپیران
شماره نظام مهندسی:708800309
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:فعالیت در کلیه زمینه های کشاورزی-فراوری محصولات کشاورزی-مشاوره در خصوص احداث و راه اندازی سازه های گلخانه ای-احداث و راه اندازی واحدهای تولیدی-احداث آزمایشگاههای تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی-انسکتاریوم-تولید گلهای آپارتملی-پرورش گیاهان داروئی و …
شماره ثبت:336252
تاریخ ثبت:1387/07/27
استان:تهران
شهر:ری
خیابان اصلی1:شهید نبی پور
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:شهید مهرانی
پلاک:285

شرکت مجتمع مبتکران سبز افرا مدیر مهدیه باپیران شماره ثبت 336252 فعالیت در کلیه زمینه های کشاورزی-فراوری محصولات کشاورزی-مشاوره در خصوص احداث و راه اندازی سازه های گلخانه ای-احداث و راه اندازی واحدهای تولیدی-احداث آزمایشگاههای تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی-انسکتاریوم-تولید گلهای آپارتملی-پرورش گیاهان داروئی و …

واحد:-
تلفن1:33759753
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:33759753
کدپستی:
شروع عضویت:1388/02/07

اکسون دام آگری شرکت سهامی خاص 709000687

شرکت اکسون دام آگری مدیر سید فرشاد گرمارودی شماره ثبت 383402 انجام کلیه امور مرتبط با کشاورزی و دامپروری و صنایع وابسته

ردیف:687
نام شرکت:اکسون دام آگری
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:سید فرشاد گرمارودی
شماره نظام مهندسی:709000687
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121017897
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:انجام کلیه امور مرتبط با کشاورزی و دامپروری و صنایع وابسته
شماره ثبت:383402
تاریخ ثبت:1389/06/21
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:سعادت آباد
خیابان اصلی2:سی ام شهید قدیری
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:14

شرکت اکسون دام آگری مدیر سید فرشاد گرمارودی شماره ثبت 383402 انجام کلیه امور مرتبط با کشاورزی و دامپروری و صنایع وابسته

واحد:یک
تلفن1:2188985046
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1390/10/07

مهندسین مشاور دشت سبز فلات شرکت سهامی خاص 709000636

شرکت مهندسین مشاور دشت سبز فلات مدیر بهروز ملک پور شماره ثبت 121578 خدمات و مطالعات در مراحل شناسائی ، توجیه فنی و اقتصادی طرحها – تهیه نقشه و اسناد و مدارک و مشخصات اجرائی طرحها – نظارت بر حسن اجرا و انجام خدمات مشاوره ای مربوط به دوره بهره برداری و نگهداری

ردیف:636
نام شرکت:مهندسین مشاور دشت سبز فلات
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:بهروز ملک پور
شماره نظام مهندسی:709000636
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122173726
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات و مطالعات در مراحل شناسائی ، توجیه فنی و اقتصادی طرحها – تهیه نقشه و اسناد و مدارک و مشخصات اجرائی طرحها – نظارت بر حسن اجرا و انجام خدمات مشاوره ای مربوط به دوره بهره برداری و نگهداری
شماره ثبت:121578
تاریخ ثبت:
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:ولنجک
خیابان اصلی2:22
خیابان فرعی:بوستان سوم
کوچه:گلستان 6
پلاک:34

شرکت مهندسین مشاور دشت سبز فلات مدیر بهروز ملک پور شماره ثبت 121578 خدمات و مطالعات در مراحل شناسائی ، توجیه فنی و اقتصادی طرحها – تهیه نقشه و اسناد و مدارک و مشخصات اجرائی طرحها – نظارت بر حسن اجرا و انجام خدمات مشاوره ای مربوط به دوره بهره برداری و نگهداری

واحد:2 B
تلفن1:22170160-22406036
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:22170160
کدپستی:
شروع عضویت:1390/06/05

سودای سبز شرکت سهامی خاص 708800364

شرکت سودای سبز مدیر شاهین محمدی شماره ثبت 210785 کشت انواع صیفی جات-پرورش گل و گیاه و صیفی جات گلخانه ای-بسته بندی و نگهداری خارج از فصل-خدمات کشاورزی-شرکت در نمایشگاههای داخل و بین الملل-صادرات و واردات و…

ردیف:364
نام شرکت:سودای سبز
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:شاهین محمدی
شماره نظام مهندسی:708800364
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121398812
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:کشت انواع صیفی جات-پرورش گل و گیاه و صیفی جات گلخانه ای-بسته بندی و نگهداری خارج از فصل-خدمات کشاورزی-شرکت در نمایشگاههای داخل و بین الملل-صادرات و واردات و…
شماره ثبت:210785
تاریخ ثبت:1382/07/24
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:بزرگراه کردستان
خیابان اصلی2:17
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:89

شرکت سودای سبز مدیر شاهین محمدی شماره ثبت 210785 کشت انواع صیفی جات-پرورش گل و گیاه و صیفی جات گلخانه ای-بسته بندی و نگهداری خارج از فصل-خدمات کشاورزی-شرکت در نمایشگاههای داخل و بین الملل-صادرات و واردات و…

واحد:-
تلفن1:88630800
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:88897720
کدپستی:
شروع عضویت:1388/07/18

گلخانه سازان دانش محور شرکت سهامی خاص 709100778

شرکت گلخانه سازان دانش محور مدیر امیرحسین امیرانی شماره ثبت 433783 مشاوره طراحی نظارت مجتمع ها

ردیف:778
نام شرکت:گلخانه سازان دانش محور
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:امیرحسین امیرانی
شماره نظام مهندسی:709100778
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122499722
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشاوره طراحی نظارت مجتمع ها
شماره ثبت:433783
تاریخ ثبت:1391/10/24
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:سعدی جنوبی
خیابان اصلی2:مجتمع تجاری سعدی
خیابان فرعی:
کوچه:ط6
پلاک:

شرکت گلخانه سازان دانش محور مدیر امیرحسین امیرانی شماره ثبت 433783 مشاوره طراحی نظارت مجتمع ها

واحد:608
تلفن1:33113377
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:33948257
کدپستی:
شروع عضویت:1391/12/08

پژوهشی کنترل عوامل بیولوژیک مهدشت ری شرکت سهامی خاص 708800303

شرکت پژوهشی کنترل عوامل بیولوژیک مهدشت ری مدیر سعید رحمانی شماره ثبت 22553 ارائه خدمات پژوهشی و تولیدی درزمینه جایگزینهای غیرشیمیایی -مواد و عوامل بیولوژیک جهت کنترل آفات و بیماریهی گیاهی

ردیف:303
نام شرکت:پژوهشی کنترل عوامل بیولوژیک مهدشت ری
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:سعید رحمانی
شماره نظام مهندسی:708800303
تلفن همراه مدیرعامل 1:9125373181
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:ارائه خدمات پژوهشی و تولیدی درزمینه جایگزینهای غیرشیمیایی -مواد و عوامل بیولوژیک جهت کنترل آفات و بیماریهی گیاهی
شماره ثبت:22553
تاریخ ثبت:1387/02/11
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:جاده قدیم قم-جاده مهدی آباد
خیابان اصلی2:میدان عبدل آباد
خیابان فرعی:35 متری هفده شهریور
کوچه:انتهای کوی بوستان صنعت
پلاک:110

شرکت پژوهشی کنترل عوامل بیولوژیک مهدشت ری مدیر سعید رحمانی شماره ثبت 22553 ارائه خدمات پژوهشی و تولیدی درزمینه جایگزینهای غیرشیمیایی -مواد و عوامل بیولوژیک جهت کنترل آفات و بیماریهی گیاهی

واحد:موسسه مهدشت ری
تلفن1:2544104
آدرس2:
تلفن2:2544109
فاکس:2544109
کدپستی:
شروع عضویت:1388/01/18

مهندسان مشاور کا, آب شرکت سهامی خاص 708700259

شرکت مهندسان مشاور کا, آب مدیر عیسی هنرمند ابراهیمی شماره ثبت 76177 خدمات فنی و مشاوره ای

ردیف:259
نام شرکت:مهندسان مشاور کا, آب
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:عیسی هنرمند ابراهیمی
شماره نظام مهندسی:708700259
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات فنی و مشاوره ای
شماره ثبت:76177
تاریخ ثبت:1368/05/23
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:میدان فاطمی
خیابان اصلی2:ابتدای خ شهید گمنام
خیابان فرعی:جهان مهر
کوچه:بوعلی سینا غربی
پلاک:62

شرکت مهندسان مشاور کا, آب مدیر عیسی هنرمند ابراهیمی شماره ثبت 76177 خدمات فنی و مشاوره ای

واحد:طبقه سوم
تلفن1:88987545-48
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:88951215
کدپستی:
شروع عضویت:1387/08/12

کشت و صنعت آنارویان شرکت سهامی خاص 708900512

شرکت کشت و صنعت آنارویان مدیر امیر فرشچی شماره ثبت 375884 پرورش و تکثیر دام و طیور – خدمات کشاورزی – کشت بافت – بیوتکنولوژی کشاورزی – امور دام و …

ردیف:512
نام شرکت:کشت و صنعت آنارویان
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:امیر فرشچی
شماره نظام مهندسی:708900512
تلفن همراه مدیرعامل 1:9123647441
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:پرورش و تکثیر دام و طیور – خدمات کشاورزی – کشت بافت – بیوتکنولوژی کشاورزی – امور دام و …
شماره ثبت:375884
تاریخ ثبت:1389/03/11
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:جمالزاده شمالی
خیابان اصلی2:نرسیده به دکتر فاطمی
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:512

شرکت کشت و صنعت آنارویان مدیر امیر فرشچی شماره ثبت 375884 پرورش و تکثیر دام و طیور – خدمات کشاورزی – کشت بافت – بیوتکنولوژی کشاورزی – امور دام و …

واحد:4
تلفن1:66900798
آدرس2:
تلفن2:66937382
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1389/09/07