تعاونی خدمات فنی مهندسی ارغوان گستران وارنا شرکت تعاونی 708900449

شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی ارغوان گستران وارنا مدیر طهماسب قیضی باشکند شماره ثبت 2490 خدمات آموزشی و مشاوره ای کشاورزان و دامداران-طرحهای کشاورزی-صاد..

ادامه مطلب

توسعه سبز عسل شرکت تعاونی 709000670

شرکت توسعه سبز عسل مدیر حمیدرضا فریدون رجبی شماره ثبت 243672 فضای سبز و … ردیف:670نام شرکت:توسعه سبز عسلنوع شرکت:تعاونینام مدیر عامل:حمیدرضا فری..

ادامه مطلب

حافظان گیاه دماوند شرکت تعاونی 709000677

شرکت حافظان گیاه دماوند مدیر میثم نوید خمامی شماره ثبت 1201 انجام ئکلیه خدمات کشاورزی ردیف:677نام شرکت:حافظان گیاه دماوندنوع شرکت:تعاونینام مدیر عامل:میثم نوید خمامیشماره ..

ادامه مطلب

تعاونی خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی کشاورزی مروجان آفتاب شرکت تعاونی 708700226

شرکت تعاونی خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی کشاورزی مروجان آفتاب مدیر مجتبی ئیل خانی شماره ثبت 328503 خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی کشاورزی مشتمل بر خدمات آموزشی و..

ادامه مطلب

تعاونی تولیدی کشاورزی فناوری بانوان خودسرپرست یزدان پناه شرکت تعاونی 708800332

شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی فناوری بانوان خودسرپرست یزدان پناه مدیر پروانه خسروی چنگیزنیا شماره ثبت 332863 برگزاری نمایشگاه و همایش های کشاورزی-تهیه و تولید نشریات ک..

ادامه مطلب

تعاونی سبزاندیشان گلفام شرکت تعاونی 708700273

شرکت تعاونی سبزاندیشان گلفام مدیر عاطفه تاجیک شماره ثبت 846 کلیه خدمات کشاورزی و زیرمجموعه های کشاورزی-خدمات کشاورزی-تهیه و اجرای ادوات و ملزومات کشاورزی-خدمات گلخ..

ادامه مطلب

تعاونی فنی مهندسی آرین دام وارنا شرکت تعاونی 708600129

شرکت تعاونی فنی مهندسی آرین دام وارنا مدیر مجید سعیدی شماره ثبت 8 اجرای پروژه های پژوهشی ،تحقیقاتی و آموزشی-اصلاح نژاد-تغذیه دام و طیور-برنامه بهبود مدیریت-بهد..

ادامه مطلب

فنی مهندسی علوم دامی و کشاورزی نوید جاده ابریشم اشتهارد شرکت تعاونی 708700246

شرکت فنی مهندسی علوم دامی و کشاورزی نوید جاده ابریشم اشتهارد مدیر محمدحسن طاووس نشان شماره ثبت 237 خدمات مربوط به کشاورزی و دامپروری ،باغبانی،زراعت ،کلینی..

ادامه مطلب

تعاونی خدمات فنی مهندسی موج سبز شهریار شرکت تعاونی 708600177

شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی موج سبز شهریار مدیر مجید روستایی شماره ثبت 1927 خدمات کشاورزی-امور باغبانی-واردات بذر-خدمات گلخانه ای-پرورش قارچ-مشاوره بخش کشاورزی ردیف:177ن..

ادامه مطلب

تعاونی کارشناسان ارشد کشاورزی کیمیای دماوند شرکت تعاونی 708900434

شرکت تعاونی کارشناسان ارشد کشاورزی کیمیای دماوند مدیر هومن رضائی شماره ثبت 1033 کلیه فعالیتهای تولیدی،توزیعی،خدماتی و بازاریابی بخش کشاورزی ،منابع طیبی..

ادامه مطلب