فنی ومهندسی و مشاوره کشاورزی سبزگستران آ یاسین شرکت تعاوني 708600102

شرکت فنی ومهندسی و مشاوره کشاورزی سبزگستران آ یاسین مدیر سيدمحمد حسيني شماره ثبت 12904 خدمات فني و مهندسي و مشاوره در امر كشاورزي و فضاي سبز و گلخانه- خدمات ترويجي در بخش كشاورزي

ردیف:102
نام شرکت:فنی ومهندسی و مشاوره کشاورزی سبزگستران آ یاسین
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:سيدمحمد حسيني
شماره نظام مهندسی:708600102
تلفن همراه مدیرعامل 1:9125671469
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات فني و مهندسي و مشاوره در امر كشاورزي و فضاي سبز و گلخانه- خدمات ترويجي در بخش كشاورزي
شماره ثبت:12904
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت فنی ومهندسی و مشاوره کشاورزی سبزگستران آ یاسین مدیر سيدمحمد حسيني شماره ثبت 12904 خدمات فني و مهندسي و مشاوره در امر كشاورزي و فضاي سبز و گلخانه- خدمات ترويجي در بخش كشاورزي

واحد:
تلفن1:4512778
آدرس2:كرج- شاهين ويلا-بنياد-خيابان 350 متري-كوي 11 شرقي-پ62
تلفن2:2614504956
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:31541

شركت تعاوني خدمات كشاورزي ارم كشت آريا شرکت تعاوني 708500066

شرکت شركت تعاوني خدمات كشاورزي ارم كشت آريا مدیر احمدرضاتركاشوند شماره ثبت 853 ارائه خدمات كشاورزي

ردیف:66
نام شرکت:شركت تعاوني خدمات كشاورزي ارم كشت آريا
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:احمدرضاتركاشوند
شماره نظام مهندسی:708500066
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:ارائه خدمات كشاورزي
شماره ثبت:853
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت شركت تعاوني خدمات كشاورزي ارم كشت آريا مدیر احمدرضاتركاشوند شماره ثبت 853 ارائه خدمات كشاورزي

واحد:
تلفن1:
آدرس2:هشتگرد-بلوارايت اله خامنه اي-روبروي منابع طبيعي-شماره24
تلفن2:0262-4221270-4230590-4225053
فاکس:2624221270
کدپستی:
شروع عضویت:31340

شركت تعاوني فني ومهندسي پاليزان گستر پارسيان شرکت تعاوني 708500059

شرکت شركت تعاوني فني ومهندسي پاليزان گستر پارسيان مدیر ياسرجمشيدي شماره ثبت 270202 خدمات فضاي سبزوجنگلكاري

ردیف:59
نام شرکت:شركت تعاوني فني ومهندسي پاليزان گستر پارسيان
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:ياسرجمشيدي
شماره نظام مهندسی:708500059
تلفن همراه مدیرعامل 1:9124477195
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات فضاي سبزوجنگلكاري
شماره ثبت:270202
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت شركت تعاوني فني ومهندسي پاليزان گستر پارسيان مدیر ياسرجمشيدي شماره ثبت 270202 خدمات فضاي سبزوجنگلكاري

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-جنت آباد-بالاتر ازتقاطع همت-برج طوبي-واحد401
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:31275

شركت تعاوني خدمات كشاورزي فدك سبز ورامين شرکت تعاوني 708500040

شرکت شركت تعاوني خدمات كشاورزي فدك سبز ورامين مدیر داود خديو حقگو شماره ثبت 2736 ارائه خدمات كشاورزي و دامپروري (مشاوره و اجرا)

ردیف:40
نام شرکت:شركت تعاوني خدمات كشاورزي فدك سبز ورامين
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:داود خديو حقگو
شماره نظام مهندسی:708500040
تلفن همراه مدیرعامل 1:9125788242
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:ارائه خدمات كشاورزي و دامپروري (مشاوره و اجرا)
شماره ثبت:2736
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت شركت تعاوني خدمات كشاورزي فدك سبز ورامين مدیر داود خديو حقگو شماره ثبت 2736 ارائه خدمات كشاورزي و دامپروري (مشاوره و اجرا)

واحد:
تلفن1:
آدرس2:ورامین-میدان ولیعصر-رویروی جهاد کشاورزی بخش مرکزی-جنب تالار لوکس طلایی
تلفن2:2922132571
فاکس:2923472221
کدپستی:
شروع عضویت:31147

تعاوني توليدروستا ي قائميه اسلامشهر شرکت تعاوني 708300004

شرکت تعاوني توليدروستا ي قائميه اسلامشهر مدیر مهدی مقدسی شماره ثبت 140574 كشاورزي

ردیف:4
نام شرکت:تعاوني توليدروستا ي قائميه اسلامشهر
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:مهدی مقدسی
شماره نظام مهندسی:708300004
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:كشاورزي
شماره ثبت:140574
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت تعاوني توليدروستا ي قائميه اسلامشهر مدیر مهدی مقدسی شماره ثبت 140574 كشاورزي

واحد:
تلفن1:
آدرس2:كيلومتر13جاده ساوه-شاتره-گلدسته-خ شهيدرجائي-انتهاي كوچه هشتم-جنب دبيرستان نيمه شعبان
تلفن2:5291660
فاکس:55291660
کدپستی:
شروع عضویت:30615

شركت تعاوني خدمات فني كشاورزي ودامپروري نهالكاران اميد شرکت تعاوني 708500054

شرکت شركت تعاوني خدمات فني كشاورزي ودامپروري نهالكاران اميد مدیر پژمان نبويه شماره ثبت 154958 خدمات كشاورزي ودامپروري

ردیف:54
نام شرکت:شركت تعاوني خدمات فني كشاورزي ودامپروري نهالكاران اميد
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:پژمان نبويه
شماره نظام مهندسی:708500054
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات كشاورزي ودامپروري
شماره ثبت:154958
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت شركت تعاوني خدمات فني كشاورزي ودامپروري نهالكاران اميد مدیر پژمان نبويه شماره ثبت 154958 خدمات كشاورزي ودامپروري

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-ميدان نوبنياد-خ لنگري-خ صنايع-خ گلزار-كوي گلشن شرقي-شماره24-واحد17
تلفن2:22451124
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:31244