شركت كشت وصنعت پردادپاكان شرکت 708500052

شرکت شركت كشت وصنعت پردادپاكان مدیر سهيلا بستان شيرين شماره ثبت 273219 فضاي سبز-تهيه وتوليدبذرگل وگياه ونهال-پرورش ماهي-صادرات مركبات ردیف:52نام شرکت:شركت كشت وصنعت پردادپ..

ادامه مطلب

تعاونی مزرعه جاوید پارس شرکت تعاونی 709200802

شرکت تعاونی مزرعه جاوید پارس مدیر محمدرضا عرب مارکده شماره ثبت 432847 ارائه خدمات کشاورزی و دامپروری ردیف:802نام شرکت:تعاونی مزرعه جاوید پارسنوع شرکت:تعاونینا..

ادامه مطلب

مهندسی پارسیان گل آرا شرکت مسئولیت محدود 708700223

شرکت مهندسی پارسیان گل آرا مدیر فرشته زنده دل شماره ثبت 284451 اجرا و نگهداری فضای سبز و پارکها-صادرات و واردات-شرکت در مناقصات ومزایدات–اخذ تسه..

ادامه مطلب

شركت كشت و صنعت طرح رويش سبز شرکت 708600086

شرکت شركت كشت و صنعت طرح رويش سبز مدیر سهيلا رحمتي تركي شماره ثبت 296504 تهيه و اجراي طرحهاي كشاورزي-آموزش و ترويج رشته هاي نوين كشاورزي-توليد محصولات گلخانه ا..

ادامه مطلب

آبسان گستر البرز شرکت مسئولیت محدود 708800384

شرکت آبسان گستر البرز مدیر برکیا پورکاردان شماره ثبت 18308 تاسیسات آبیاری و زهکشی و آبیاری تحت فشار و آب و خاک و امورزیربنایی-اخذ نمایندگی فروش ادوات آبیاری،شیل..

ادامه مطلب

شركت مهندسي كشاورزي دامون زمين شرکت 708400022

شرکت شركت مهندسي كشاورزي دامون زمين مدیر حسن اعتمادي شماره ثبت 245760 توليد، فرآوري و توزيع محصولات زراعي و دامي ردیف:22نام شرکت:شركت مهندسي كشاورزي د..

ادامه مطلب

سروش سبز پارسیان شرکت مسئولیت محدود 708700227

شرکت سروش سبز پارسیان مدیر حامد بلوچی نژاد شماره ثبت 252707 فضای سبز-احداث گلخانه-اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار-شرکت در مزایدات و مناقصات ردیف:227نام شر..

ادامه مطلب

فنی دانش پژوهان طراحان ایرانیان شرکت سهامی خاص 708800403

شرکت فنی دانش پژوهان طراحان ایرانیان مدیر ابوالقاسم زنوری شماره ثبت 25011 مشاوره پروژه های پژوهشی و مطالعه ای ،اجرایی و قرارداد مشارکت در طرحهای کشاورزی-ب..

ادامه مطلب

بهداد سازآب شرکت سهامی خاص 708600143

شرکت بهداد سازآب مدیر غلامحسین حسین پور شماره ثبت 11149 مطالعه و اجرای طرحهای کشاورزی در زمینه های آب و خاک-آبیاری،جنگلکاری،بهسازی و اصلح اراضی-عملیات ..

ادامه مطلب

شركت دام وطيور سينا شرکت 708400021

شرکت شركت دام وطيور سينا مدیر احمد سينائيان شماره ثبت 42066 توليد و پرورش دام وطيور و فرآورده هاي مربوطه و مشاغل وابسته ردیف:21نام شرکت:شركت دام وطيور سينانوع شرکت:..

ادامه مطلب