سامان دام شرکت سهامی خاص 708800318

شرکت سامان دام مدیر محمد خبازی اسکوئی شماره ثبت 143536 ایجاد میادین انتظار و عرضه دام-ایجاد کشتارگاه صنعتی-بسته بندی نگهداری گوشت-صادرات و واردات دام و گوشت و ن..

ادامه مطلب

مهندسی پرورده پیر کهن شرکت سهامی خاص 708900570

شرکت مهندسی پرورده پیر کهن مدیر سهیل محمدی شماره ثبت 157894 امور فضای سبز و … ردیف:570نام شرکت:مهندسی پرورده پیر کهننوع شرکت:سهامی خاصنام مدیر عامل:سهی..

ادامه مطلب

بهبود گسپایدار شرکت مسئولیت محدود 709100715

شرکت بهبود گسپایدار مدیر امیر حسین فلاح محمدی شماره ثبت 330543 خدمات آموزشی پژوهشی و مدیریت محیط زیست ردیف:715نام شرکت:بهبود گسپایدارنوع شرکت:مسئولیت محدودنام مد..

ادامه مطلب

شركت مهندسي كشت سبز نگين شرکت 708500075

شرکت شركت مهندسي كشت سبز نگين مدیر مسعود توراني ناطور شماره ثبت 182520 طراحي و مشاوره در كليه امور زراعي بويژه چمنهاي ورزشي-باغباني -جنگلكاري-مديريت مزرعه..

ادامه مطلب

شیلات انسان سلامتی شرکت مسئولیت محدود 708800343

شرکت شیلات انسان سلامتی مدیر لیلا رابط شماره ثبت 17629 مطاله و تحقیق درزمینه شیلات اعم از تکثیر وپرورش -مطالعات انواع اکوسیستم های آبی و مسائل زیست محیط..

ادامه مطلب

مسیر سبز لتکا شرکت مسئولیت محدود 709100737

شرکت مسیر سبز لتکا مدیر حسن شعبانی فولادی شماره ثبت 388567 خدمات فنی و مهندسی کشاورزی ردیف:737نام شرکت:مسیر سبز لتکانوع شرکت:مسئولیت محدودنام مدیر عامل:حسن شعبانی فولاد..

ادامه مطلب

بین المللی پایدارسازان اقتصاد کشاورزی شرکت سهامی خاص 708800390

شرکت بین المللی پایدارسازان اقتصاد کشاورزی مدیر محمد بابائی شماره ثبت 361515 فعالیتهای تولیدی و مطالعاتی و اجرایی و تجاری مجاز با اولویت دامپروری-کشاورزی ..

ادامه مطلب

سبزنمای متین شرکت مسئولیت محدود 709000605

شرکت سبزنمای متین مدیر یحیی متین نیا شماره ثبت 2767 امور کشاورزی – فضای سبز – اجرای سیتمهای آبیاری تحت فشار – احداث و نظارت بر باغات میوه ..

ادامه مطلب

توسعه روستایی ایران گل طوبی شرکت سهامی خاص 708900452

شرکت توسعه روستایی ایران گل طوبی مدیر اسماعیل بالا بیگلو شماره ثبت 7954 نظارت و اجرای هر نوع پروژه در زمینه های مورد نیاز توسعه روستایی ردیف:452نام شرک..

ادامه مطلب

تعاونی روستائی شباهنگ شهریار شرکت تعاونی 708900558

شرکت تعاونی روستائی شباهنگ شهریار مدیر سعید مسعود سمائی شماره ثبت 3 کشاورزی ردیف:558نام شرکت:تعاونی روستائی شباهنگ شهریارنوع شرکت:تعاونینام مدیر عامل:سعید م..

ادامه مطلب