کشاورزی قصر مشید شرکت مسئولیت محدود 708900458

شرکت کشاورزی قصر مشید مدیر مهدی یار توکلی شماره ثبت 18755 کلیه امور توزیعی ،خدماتی،مشاوره ای ،تحقیقاتی و اجرایی در زمینه آب و خاک،ماشین آلات و حفظ نباتات،زراعی..

ادامه مطلب