بایر سروین شرکت مسئولیت محدود 708900576

شرکت بایر سروین مدیر وحیدرضا سمیعی شماره ثبت 326395 خدمات کشاورزی- احداث گلخانه – ایجاد صنایع تبدیلی و کشاورزی – ایجاد آزمایشگاههای آب و خاک و …

ردیف:576
نام شرکت:بایر سروین
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:وحیدرضا سمیعی
شماره نظام مهندسی:708900576
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122894322
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات کشاورزی- احداث گلخانه – ایجاد صنایع تبدیلی و کشاورزی – ایجاد آزمایشگاههای آب و خاک و …
شماره ثبت:326395
تاریخ ثبت:1387/04/12
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:اتوبان نیایش
خیابان اصلی2:جنت آباد شمالی
خیابان فرعی:نبش بهارستان 9
کوچه:-
پلاک:29

شرکت بایر سروین مدیر وحیدرضا سمیعی شماره ثبت 326395 خدمات کشاورزی- احداث گلخانه – ایجاد صنایع تبدیلی و کشاورزی – ایجاد آزمایشگاههای آب و خاک و …

واحد:6
تلفن1:44833779
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:44825187
کدپستی:
شروع عضویت:1390/01/17

مهندسین مشاور قطره باران صحرا شرکت مسئولیت محدود 708900549

شرکت مهندسین مشاور قطره باران صحرا مدیر وحیدرضا سمیعی شماره ثبت 261005 طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار – کشاورزی – سرمایه گذاری و ایجاد صنایع تبدیلی و کشاورزی در زمینه محصولات کشاورزی – صادرات و واردات – ارائه کلیه خدمات کشاورزی – امور گیاهپزشکی و …

ردیف:549
نام شرکت:مهندسین مشاور قطره باران صحرا
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:وحیدرضا سمیعی
شماره نظام مهندسی:708900549
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122894322
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار – کشاورزی – سرمایه گذاری و ایجاد صنایع تبدیلی و کشاورزی در زمینه محصولات کشاورزی – صادرات و واردات – ارائه کلیه خدمات کشاورزی – امور گیاهپزشکی و …
شماره ثبت:261005
تاریخ ثبت:1384/09/20
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:انتهای اتوبان نیایش
خیابان اصلی2:جنت آباد شمالی
خیابان فرعی:-
کوچه:نبش بهارستان 9
پلاک:290

شرکت مهندسین مشاور قطره باران صحرا مدیر وحیدرضا سمیعی شماره ثبت 261005 طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار – کشاورزی – سرمایه گذاری و ایجاد صنایع تبدیلی و کشاورزی در زمینه محصولات کشاورزی – صادرات و واردات – ارائه کلیه خدمات کشاورزی – امور گیاهپزشکی و …

واحد:5
تلفن1:44833779-44828722
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:44825187
کدپستی:
شروع عضویت:1389/10/29