اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی زنبورداران استان تهران شرکت مسئولیت محدود 708900483

شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی زنبورداران استان تهران مدیر محمد ولی فرهنگی شماره ثبت 249849 افزایش تولید و دانش زنبورداری

ردیف:483
نام شرکت: اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی زنبورداران استان تهران
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:محمد ولی فرهنگی
شماره نظام مهندسی:708900483
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121676532
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:افزایش تولید و دانش زنبورداری
شماره ثبت:249849
تاریخ ثبت:1384/04/12
استان:تهران
شهر:کرج
خیابان اصلی1:ابتدای جاده مشکین دشت
خیابان اصلی2:مرکز اصلاح نژاد دام کشور
خیابان فرعی:اتحادیه زنبورداران استان تهران
کوچه:
پلاک:

شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی زنبورداران استان تهران مدیر محمد ولی فرهنگی شماره ثبت 249849 افزایش تولید و دانش زنبورداری

واحد:
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:2616772423
فاکس:6772423
کدپستی:
شروع عضویت:1389/05/03

خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی نهاده گستران سبزاندیش شرکت مسئولیت محدود 708900451

شرکت خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی نهاده گستران سبزاندیش مدیر علیرضا محمدی شماره ثبت 376327 خدمات فنی مشاوره ای و اجرایی در خصوص امور زراعی ،باغبانی ،دامداری -واردات و صادرات -خرید و فروش ماشین آلات-طراحی،احداث و نگهداری فضای سبز-مدیریت فضای سبز-گلخانه-شیلات

ردیف:451
نام شرکت:خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی نهاده گستران سبزاندیش
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:علیرضا محمدی
شماره نظام مهندسی:708900451
تلفن همراه مدیرعامل 1:9358106623
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات فنی مشاوره ای و اجرایی در خصوص امور زراعی ،باغبانی ،دامداری -واردات و صادرات -خرید و فروش ماشین آلات-طراحی،احداث و نگهداری فضای سبز-مدیریت فضای سبز-گلخانه-شیلات
شماره ثبت:376327
تاریخ ثبت:1389/03/01
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:انتهای خ مالک اشتر
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:بهشتی
پلاک:30

شرکت خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی نهاده گستران سبزاندیش مدیر علیرضا محمدی شماره ثبت 376327 خدمات فنی مشاوره ای و اجرایی در خصوص امور زراعی ،باغبانی ،دامداری -واردات و صادرات -خرید و فروش ماشین آلات-طراحی،احداث و نگهداری فضای سبز-مدیریت فضای سبز-گلخانه-شیلات

واحد:-
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1389/03/31

نوش آزمون شیمی شرکت مسئولیت محدود 709100735

شرکت نوش آزمون شیمی مدیر سید محمد رحیمی شماره ثبت 161819 مشاوره صنایع غذائی و افزودنیهای شیمیائی

ردیف:735
نام شرکت:نوش آزمون شیمی
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:سید محمد رحیمی
شماره نظام مهندسی:709100735
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121575898
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشاوره صنایع غذائی و افزودنیهای شیمیائی
شماره ثبت:161819
تاریخ ثبت:1379/02/10
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:کارگر شمالی
خیابان اصلی2:شکرا…
خیابان فرعی:صالحی
کوچه:
پلاک:27

شرکت نوش آزمون شیمی مدیر سید محمد رحیمی شماره ثبت 161819 مشاوره صنایع غذائی و افزودنیهای شیمیائی

واحد:10
تلفن1:2188008325
آدرس2:
تلفن2:2188333791
فاکس:2188333793
کدپستی:
شروع عضویت:1391/07/11

تعاونی کشاورزی گاوداران اسلامشهر شرکت مسئولیت محدود 708900490

شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اسلامشهر مدیر امیر حسین رمضانی شماره ثبت 128835 ارائه خدمات به دامداریها

ردیف:490
نام شرکت:تعاونی کشاورزی گاوداران اسلامشهر
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:امیر حسین رمضانی
شماره نظام مهندسی:708900490
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122269906
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:ارائه خدمات به دامداریها
شماره ثبت:128835
تاریخ ثبت:1375/01/01
استان:تهران
شهر:اسلامشهر
خیابان اصلی1:انتهای خیابان امام موسی کاظم
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:عدالت45
پلاک:36

شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اسلامشهر مدیر امیر حسین رمضانی شماره ثبت 128835 ارائه خدمات به دامداریها

واحد:
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:2282348282
فاکس:2282350805
کدپستی:3313799171
شروع عضویت:1389/07/13

رهروان رویش سبز شرکت مسئولیت محدود 708800365

شرکت رهروان رویش سبز مدیر وحید خالوباقری شماره ثبت 11792 وارداتو صادرات بذر و کودهای تقویتیگیاهی و کشاورزی و ابزارآلات کشاورزی و…

ردیف:365
نام شرکت:رهروان رویش سبز
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:وحید خالوباقری
شماره نظام مهندسی:708800365
تلفن همراه مدیرعامل 1:9125637036
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:وارداتو صادرات بذر و کودهای تقویتیگیاهی و کشاورزی و ابزارآلات کشاورزی و…
شماره ثبت:11792
تاریخ ثبت:1384/10/15
استان:تهران
شهر:کرج
خیابان اصلی1:محمدشهر
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:ساختمان بانک کشاورزی

شرکت رهروان رویش سبز مدیر وحید خالوباقری شماره ثبت 11792 وارداتو صادرات بذر و کودهای تقویتیگیاهی و کشاورزی و ابزارآلات کشاورزی و…

واحد:طبقه اول غربی
تلفن1:6314856
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:6314856
کدپستی:
شروع عضویت:1388/07/19

خدمات فنی مهندسی کشاورزی آتیه سبز پردیس شرکت مسئولیت محدود 708700252

شرکت خدمات فنی مهندسی کشاورزی آتیه سبز پردیس مدیر اعظم پیشگاهی شماره ثبت 1577 خدمات کشاورزی-ارائه مشاوره-تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی-اخذ وام از بانکها-شرکت در مناقصه های دولتی و غیردولتی-واردات و صادرات

ردیف:252
نام شرکت:خدمات فنی مهندسی کشاورزی آتیه سبز پردیس
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:اعظم پیشگاهی
شماره نظام مهندسی:708700252
تلفن همراه مدیرعامل 1:9124643317
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات کشاورزی-ارائه مشاوره-تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی-اخذ وام از بانکها-شرکت در مناقصه های دولتی و غیردولتی-واردات و صادرات
شماره ثبت:1577
تاریخ ثبت:1387/02/08
استان:تهران
شهر:نظرآباد
خیابان اصلی1:امام حسن(ع)
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:شهید فروغی دیانی 6
پلاک:118

شرکت خدمات فنی مهندسی کشاورزی آتیه سبز پردیس مدیر اعظم پیشگاهی شماره ثبت 1577 خدمات کشاورزی-ارائه مشاوره-تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی-اخذ وام از بانکها-شرکت در مناقصه های دولتی و غیردولتی-واردات و صادرات

واحد:118
تلفن1:0261-3505750
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1387/08/01

مهندسی فضای سبز ارم تهران شرکت مسئولیت محدود 708900439

شرکت مهندسی فضای سبز ارم تهران مدیر رقیه مشرفی زاده شماره ثبت 237905 طراحی فضای سبز-توزیع انواع گیاهان و درخت و درختچه و گلهای فصلی و آپارتمانی-شرکت در مناقصات و مزایدات و…

ردیف:439
نام شرکت:مهندسی فضای سبز ارم تهران
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:رقیه مشرفی زاده
شماره نظام مهندسی:708900439
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121545788
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحی فضای سبز-توزیع انواع گیاهان و درخت و درختچه و گلهای فصلی و آپارتمانی-شرکت در مناقصات و مزایدات و…
شماره ثبت:237905
تاریخ ثبت:1383/10/03
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:اتوبان ستاری
خیابان اصلی2:بلوار فردوس غربی
خیابان فرعی:پروانه جنوبی-خ 25
کوچه:-
پلاک:یک

شرکت مهندسی فضای سبز ارم تهران مدیر رقیه مشرفی زاده شماره ثبت 237905 طراحی فضای سبز-توزیع انواع گیاهان و درخت و درختچه و گلهای فصلی و آپارتمانی-شرکت در مناقصات و مزایدات و…

واحد:5
تلفن1:44172041
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:44172041
کدپستی:
شروع عضویت:1389/03/05

خدماتی کشاورزی مهندسین مشاورکیمیاگران سبزگستر شرکت مسئولیت محدود 708800336

شرکت خدماتی کشاورزی مهندسین مشاورکیمیاگران سبزگستر مدیر محمدرضا عاشوری راد شماره ثبت 10912 مشاوره ،راحی و اجرای پروژه های مربوط به کشاورزی و دامپروری -فضای سبز-آبیاری-مکانیزاسیون کشاورزی-ساخت سازه تا کشت گلخانه ای-مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی-پروژه های تحقیقاتی آب و خاک کشاورزی-اصلاح مراتع-ترویج کشاورزی-کشت و بسته بندی و خرید و فروش و …

ردیف:336
نام شرکت:خدماتی کشاورزی مهندسین مشاورکیمیاگران سبزگستر
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:محمدرضا عاشوری راد
شماره نظام مهندسی:708800336
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122615434
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشاوره ،راحی و اجرای پروژه های مربوط به کشاورزی و دامپروری -فضای سبز-آبیاری-مکانیزاسیون کشاورزی-ساخت سازه تا کشت گلخانه ای-مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی-پروژه های تحقیقاتی آب و خاک کشاورزی-اصلاح مراتع-ترویج کشاورزی-کشت و بسته بندی و خرید و فروش و …
شماره ثبت:10912
تاریخ ثبت:1384/03/22
استان:تهران
شهر:کرج
خیابان اصلی1:رسالت
خیابان اصلی2:میدان بهارستان
خیابان فرعی:-
کوچه:لاله 2
پلاک:64

شرکت خدماتی کشاورزی مهندسین مشاورکیمیاگران سبزگستر مدیر محمدرضا عاشوری راد شماره ثبت 10912 مشاوره ،راحی و اجرای پروژه های مربوط به کشاورزی و دامپروری -فضای سبز-آبیاری-مکانیزاسیون کشاورزی-ساخت سازه تا کشت گلخانه ای-مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی-پروژه های تحقیقاتی آب و خاک کشاورزی-اصلاح مراتع-ترویج کشاورزی-کشت و بسته بندی و خرید و فروش و …

واحد:-
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:0262-4524266
کدپستی:
شروع عضویت:1388/05/07

خدمات کشاورزی سامان کشت کوثر شرکت مسئولیت محدود 708800380

شرکت خدمات کشاورزی سامان کشت کوثر مدیر مجید عیوضی لوشکانی شماره ثبت 322239 اجرای پروژ های زراعی و باغبانی-ایجاد فضای سبز-امور گلخانه-دام و آبزیان-مکانیزاسیون و ادواتکشاورزی-تهیه و توزیع انواع بذر-خدمات کشاورزی-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-شرکت در مناقصات و مزایدات

ردیف:380
نام شرکت:خدمات کشاورزی سامان کشت کوثر
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:مجید عیوضی لوشکانی
شماره نظام مهندسی:708800380
تلفن همراه مدیرعامل 1:9126876923
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:اجرای پروژ های زراعی و باغبانی-ایجاد فضای سبز-امور گلخانه-دام و آبزیان-مکانیزاسیون و ادواتکشاورزی-تهیه و توزیع انواع بذر-خدمات کشاورزی-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-شرکت در مناقصات و مزایدات
شماره ثبت:322239
تاریخ ثبت:1387/02/14
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:چهارراه یافت آباد
خیابان اصلی2:یافت آباد شرقی
خیابان فرعی:شهید شاندیز-شهید آقانوری
کوچه:شهید صفرعلی
پلاک:5

شرکت خدمات کشاورزی سامان کشت کوثر مدیر مجید عیوضی لوشکانی شماره ثبت 322239 اجرای پروژ های زراعی و باغبانی-ایجاد فضای سبز-امور گلخانه-دام و آبزیان-مکانیزاسیون و ادواتکشاورزی-تهیه و توزیع انواع بذر-خدمات کشاورزی-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-شرکت در مناقصات و مزایدات

واحد:-
تلفن1:66200337
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1388/09/22

توسعه آب و خاک پایدار میهن شرکت مسئولیت محدود 709200819

شرکت توسعه آب و خاک پایدار میهن مدیر گلنار راستگرد لنگرودی شماره ثبت 23320 طرحهای آبی و خاکی سیستمهای آبیاری تحت فشار و امور زیر بنایی

ردیف:819
نام شرکت:توسعه آب و خاک پایدار میهن
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:گلنار راستگرد لنگرودی
شماره نظام مهندسی:709200819
تلفن همراه مدیرعامل 1:9123081822
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طرحهای آبی و خاکی سیستمهای آبیاری تحت فشار و امور زیر بنایی
شماره ثبت:23320
تاریخ ثبت:1391/06/06
استان:تهران
شهر:البرز
خیابان اصلی1:45متری گلشهر
خیابان اصلی2:درختی
خیابان فرعی:
کوچه:ساختمان گاندی
پلاک:ط 3

شرکت توسعه آب و خاک پایدار میهن مدیر گلنار راستگرد لنگرودی شماره ثبت 23320 طرحهای آبی و خاکی سیستمهای آبیاری تحت فشار و امور زیر بنایی

واحد:9
تلفن1:33528122
آدرس2:
تلفن2:33528129
فاکس:33528129
کدپستی:
شروع عضویت:1392/03/19