پردیس گل البرز شرکت مسئولیت محدود 708800383

شرکت پردیس گل البرز مدیر پگاه مرادی دزفولی شماره ثبت 17975

ردیف:383
نام شرکت:پردیس گل البرز
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:پگاه مرادی دزفولی
شماره نظام مهندسی:708800383
تلفن همراه مدیرعامل 1:9163088520
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:
شماره ثبت:17975
تاریخ ثبت:1388/06/12
استان:تهران
شهر:کرج
خیابان اصلی1:سه راه گوهردشت
خیابان اصلی2:بلوار یادگار امام
خیابان فرعی:نبش خ شهید سلحشور
کوچه:-
پلاک:ساختمان ارکید

شرکت پردیس گل البرز مدیر پگاه مرادی دزفولی شماره ثبت 17975

واحد:طبقه سوم
تلفن1:4475809
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1388/09/28

نوین رویش سبز آزما شرکت مسئولیت محدود 708900524

شرکت نوین رویش سبز آزما مدیر امیر اسدی شماره ثبت 2829 کلیه امور گیاهپزشکی – طراحیو مشاوره و اجرای طرحهای زراعی ، باغبانی ، سیستم آبیاری و مکانیزاسیون – طراحی و مشاوره و اجرای و احداث گلخانه – پرورش قارچ – گیاهان دارویی – دام و طیو – ارائه طرحهای توجیهی – طراحیو احداث فضای سبز – ترویج و آموزش کشاورزی و …

ردیف:524
نام شرکت:نوین رویش سبز آزما
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:امیر اسدی
شماره نظام مهندسی:708900524
تلفن همراه مدیرعامل 1:9126192765
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:کلیه امور گیاهپزشکی – طراحیو مشاوره و اجرای طرحهای زراعی ، باغبانی ، سیستم آبیاری و مکانیزاسیون – طراحی و مشاوره و اجرای و احداث گلخانه – پرورش قارچ – گیاهان دارویی – دام و طیو – ارائه طرحهای توجیهی – طراحیو احداث فضای سبز – ترویج و آموزش کشاورزی و …
شماره ثبت:2829
تاریخ ثبت:1389/03/23
استان:تهران
شهر:شهریار
خیابان اصلی1:بلوار رسول اکرم
خیابان اصلی2:مجتمع رسول اکرم
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:طبقه 2

شرکت نوین رویش سبز آزما مدیر امیر اسدی شماره ثبت 2829 کلیه امور گیاهپزشکی – طراحیو مشاوره و اجرای طرحهای زراعی ، باغبانی ، سیستم آبیاری و مکانیزاسیون – طراحی و مشاوره و اجرای و احداث گلخانه – پرورش قارچ – گیاهان دارویی – دام و طیو – ارائه طرحهای توجیهی – طراحیو احداث فضای سبز – ترویج و آموزش کشاورزی و …

واحد:6
تلفن1:3271009
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1389/09/23

گلفام طبیعت شرکت مسئولیت محدود 709000686

شرکت گلفام طبیعت مدیر حمید رحمانی شماره ثبت 111245 طراحی ، اجراء و نگهداری فضای سبز شهری و جنگل کنترل آفات و بیماری های گیاهی

ردیف:686
نام شرکت:گلفام طبیعت
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:حمید رحمانی
شماره نظام مهندسی:709000686
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121093700
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحی ، اجراء و نگهداری فضای سبز شهری و جنگل کنترل آفات و بیماری های گیاهی
شماره ثبت:111245
تاریخ ثبت:1373/11/25
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:هاشمی بعد از 21 متری
خیابان اصلی2:کریم کوهی
خیابان فرعی:
کوچه:ساعی
پلاک:1

شرکت گلفام طبیعت مدیر حمید رحمانی شماره ثبت 111245 طراحی ، اجراء و نگهداری فضای سبز شهری و جنگل کنترل آفات و بیماری های گیاهی

واحد:
تلفن1:66014722
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1390/10/06

زرین شاخه فیروزکوه شرکت مسئولیت محدود 708800411

شرکت زرین شاخه فیروزکوه مدیر زهرا اسفندیار شماره ثبت 848 مجموعه فعالیتهای بخش کشاورزی-دامپروری و شیلات-آب و خاک-ایجاد و نگهداری فضای سبز-جنگل کاری-آبخیزداری-صادرات وواردات محصولات ونهاده های بخش کشاورزی-دامپروری-شیلات-منابع طبیعی-شرکت در مزایدات

ردیف:411
نام شرکت:زرین شاخه فیروزکوه
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:زهرا اسفندیار
شماره نظام مهندسی:708800411
تلفن همراه مدیرعامل 1:9124436233
تلفن همراه مدیرعامل 2:9126156702
موضوع فعالیت:مجموعه فعالیتهای بخش کشاورزی-دامپروری و شیلات-آب و خاک-ایجاد و نگهداری فضای سبز-جنگل کاری-آبخیزداری-صادرات وواردات محصولات ونهاده های بخش کشاورزی-دامپروری-شیلات-منابع طبیعی-شرکت در مزایدات
شماره ثبت:848
تاریخ ثبت:1388/07/20
استان:تهران
شهر:فیروزکوه
خیابان اصلی1:شهرک ولیعصر
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:نبش کوچه دهستانی
پلاک:77

شرکت زرین شاخه فیروزکوه مدیر زهرا اسفندیار شماره ثبت 848 مجموعه فعالیتهای بخش کشاورزی-دامپروری و شیلات-آب و خاک-ایجاد و نگهداری فضای سبز-جنگل کاری-آبخیزداری-صادرات وواردات محصولات ونهاده های بخش کشاورزی-دامپروری-شیلات-منابع طبیعی-شرکت در مزایدات

واحد:-
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1388/12/04

چیاکوه البرز شرکت مسئولیت محدود 709100743

شرکت چیاکوه البرز مدیر حسین پور یاور شماره ثبت 23417 ارائه خدمات زراعت و باغبانی

ردیف:743
نام شرکت:چیاکوه البرز
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:حسین پور یاور
شماره نظام مهندسی:709100743
تلفن همراه مدیرعامل 1:9187204269
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:ارائه خدمات زراعت و باغبانی
شماره ثبت:23417
تاریخ ثبت:1391/06/30
استان:البرز
شهر:کرج
خیابان اصلی1:شاهین ویلا
خیابان اصلی2:خ قلم
خیابان فرعی:13غربی
کوچه:
پلاک:11

شرکت چیاکوه البرز مدیر حسین پور یاور شماره ثبت 23417 ارائه خدمات زراعت و باغبانی

واحد:5
تلفن1:9187204269
آدرس2:
تلفن2:9187336574
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1391/08/15

ایران سمکار شرکت مسئولیت محدود 708700230

شرکت ایران سمکار مدیر ناصر منعم درآباد شماره ثبت 34676 سمپاشی و دفع آفات اراضی-تهیه و فروش ماشین آلات کشاورزی و باغبانی-اخذ نمایندگی از داخل و خارج-ایجاد شعب در شهرستانها-تولید و بسته بندی سموم نباتی و بذور-واردات کلیه کااهای مجاز

ردیف:230
نام شرکت:ایران سمکار
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:ناصر منعم درآباد
شماره نظام مهندسی:708700230
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:سمپاشی و دفع آفات اراضی-تهیه و فروش ماشین آلات کشاورزی و باغبانی-اخذ نمایندگی از داخل و خارج-ایجاد شعب در شهرستانها-تولید و بسته بندی سموم نباتی و بذور-واردات کلیه کااهای مجاز
شماره ثبت:34676
تاریخ ثبت:1358/07/29
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:سمیه
خیابان اصلی2:چهارراه فرصت(موسوی)
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:ساختمان 129-پل7

شرکت ایران سمکار مدیر ناصر منعم درآباد شماره ثبت 34676 سمپاشی و دفع آفات اراضی-تهیه و فروش ماشین آلات کشاورزی و باغبانی-اخذ نمایندگی از داخل و خارج-ایجاد شعب در شهرستانها-تولید و بسته بندی سموم نباتی و بذور-واردات کلیه کااهای مجاز

واحد:طبقه سوم
تلفن1:88843072
آدرس2:تهران – سمیه – چهار راه فرصت – ساختمان 129 – پ7 – طبقه3
تلفن2:88303588
فاکس:88843072
کدپستی:
شروع عضویت:1387/06/03

آریان طب پرتو شرکت مسئولیت محدود 708900559

شرکت آریان طب پرتو مدیر رضا خرمی شماره ثبت 280732 بسته بندی – صادرات و واردات انو.اع داروهای انسانی و دامی و انواع واکسنهای دامی و انسانی – صادرات و واردات کلیه نهاده های کشاورزی و انواع سموم دفع آفات و … خدمات گیاهپزشکی

ردیف:559
نام شرکت:آریان طب پرتو
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:رضا خرمی
شماره نظام مهندسی:708900559
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122165369
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:بسته بندی – صادرات و واردات انو.اع داروهای انسانی و دامی و انواع واکسنهای دامی و انسانی – صادرات و واردات کلیه نهاده های کشاورزی و انواع سموم دفع آفات و … خدمات گیاهپزشکی
شماره ثبت:280732
تاریخ ثبت:1385/07/10
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:کوی نصر
خیابان اصلی2:پیروزی غربی
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:61

شرکت آریان طب پرتو مدیر رضا خرمی شماره ثبت 280732 بسته بندی – صادرات و واردات انو.اع داروهای انسانی و دامی و انواع واکسنهای دامی و انسانی – صادرات و واردات کلیه نهاده های کشاورزی و انواع سموم دفع آفات و … خدمات گیاهپزشکی

واحد:7
تلفن1:88245169
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:88268912
کدپستی:
شروع عضویت:1389/11/12

گلپایه تهران شرکت مسئولیت محدود 708600173

شرکت گلپایه تهران مدیر آرام نیلوفری شماره ثبت 138718 طراحی و احداث فضای سبز-تولید گل و گیاه-خدمات کشاورزی-واردات و صادرات ماشین آلات و ابزارآلات و فعالیتهای مجاز بازرگانی

ردیف:173
نام شرکت:گلپایه تهران
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:آرام نیلوفری
شماره نظام مهندسی:708600173
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحی و احداث فضای سبز-تولید گل و گیاه-خدمات کشاورزی-واردات و صادرات ماشین آلات و ابزارآلات و فعالیتهای مجاز بازرگانی
شماره ثبت:138718
تاریخ ثبت:1379/12/20
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:ستارخان
خیابان اصلی2:روبروی برق آلستوم
خیابان فرعی:-
کوچه:مجتمع اداری ورزشی توحید
پلاک:-

شرکت گلپایه تهران مدیر آرام نیلوفری شماره ثبت 138718 طراحی و احداث فضای سبز-تولید گل و گیاه-خدمات کشاورزی-واردات و صادرات ماشین آلات و ابزارآلات و فعالیتهای مجاز بازرگانی

واحد:51
تلفن1:88683740
آدرس2:
تلفن2:44245326
فاکس:88683740
کدپستی:
شروع عضویت:1386/12/05

راگا گشت آکام شرکت مسئولیت محدود 708900523

شرکت راگا گشت آکام مدیر سید ناصر عرب باقری شماره ثبت 389870 احیاءاراضی و کشت نباتات علوفه ای و غلات – طراحی و احداث دامداری های صنعتی و واحدهای پرورش طیور و آبزیان – طراحی و احداث فضای سبز- احداث مجتمع های گلخانه ای – ایجاد استخرهای پرورش آبزیان و …

ردیف:523
نام شرکت:راگا گشت آکام
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:سید ناصر عرب باقری
شماره نظام مهندسی:708900523
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121761329
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:احیاءاراضی و کشت نباتات علوفه ای و غلات – طراحی و احداث دامداری های صنعتی و واحدهای پرورش طیور و آبزیان – طراحی و احداث فضای سبز- احداث مجتمع های گلخانه ای – ایجاد استخرهای پرورش آبزیان و …
شماره ثبت:389870
تاریخ ثبت:1389/08/23
استان:تهران
شهر:ری
خیابان اصلی1:24متری
خیابان اصلی2:شهید حیدری
خیابان فرعی:
کوچه:ولیعصر – غربی اول
پلاک:3

شرکت راگا گشت آکام مدیر سید ناصر عرب باقری شماره ثبت 389870 احیاءاراضی و کشت نباتات علوفه ای و غلات – طراحی و احداث دامداری های صنعتی و واحدهای پرورش طیور و آبزیان – طراحی و احداث فضای سبز- احداث مجتمع های گلخانه ای – ایجاد استخرهای پرورش آبزیان و …

واحد:2
تلفن1:55920911
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1389/09/23

چهره پردازان محیط شرکت مسئولیت محدود 709100741

شرکت چهره پردازان محیط مدیر زمان دژآلود شماره ثبت 3621 حفظ و نگهداری فضای سبز

ردیف:741
نام شرکت:چهره پردازان محیط
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:زمان دژآلود
شماره نظام مهندسی:709100741
تلفن همراه مدیرعامل 1:9126268488
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:حفظ و نگهداری فضای سبز
شماره ثبت:3621
تاریخ ثبت:1390/08/18
استان:تهران
شهر:شهریار
خیابان اصلی1:فاز 1 اندیشه
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:شقایق خ 15
پلاک:5.1

شرکت چهره پردازان محیط مدیر زمان دژآلود شماره ثبت 3621 حفظ و نگهداری فضای سبز

واحد:
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1391/07/29