مهندسین مشاور آب دشت سامان شرکت سهامی خاص 709000625

شرکت مهندسین مشاور آب دشت سامان مدیر محمدابراهیم نجفی شماره ثبت 217048 طراحی و نظارت شبکه های آبیاری و زهکشی – شبکه های توزیع آب – صادرات و واردات – خطوط انتقال شبکه های آب و فاضلاب

ردیف:625
نام شرکت:مهندسین مشاور آب دشت سامان
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:محمدابراهیم نجفی
شماره نظام مهندسی:709000625
تلفن همراه مدیرعامل 1:9125277133
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحی و نظارت شبکه های آبیاری و زهکشی – شبکه های توزیع آب – صادرات و واردات – خطوط انتقال شبکه های آب و فاضلاب
شماره ثبت:217048
تاریخ ثبت:1382/11/27
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:شهرک قدس
خیابان اصلی2:پاک نژاد
خیابان فرعی:بهاران 3
کوچه:-
پلاک:2

شرکت مهندسین مشاور آب دشت سامان مدیر محمدابراهیم نجفی شماره ثبت 217048 طراحی و نظارت شبکه های آبیاری و زهکشی – شبکه های توزیع آب – صادرات و واردات – خطوط انتقال شبکه های آب و فاضلاب

واحد:4
تلفن1:88560470
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:88560470
کدپستی:
شروع عضویت:1390/05/18

جهاد نصر تهران شرکت سهامی خاص 709000656

شرکت جهاد نصر تهران مدیر سیامک جاوید شماره ثبت 149097 ارائه خدمات فنی تعمیر ئ نگهداری ماشین آلات و …

ردیف:656
نام شرکت:جهاد نصر تهران
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:سیامک جاوید
شماره نظام مهندسی:709000656
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121111404
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:ارائه خدمات فنی تعمیر ئ نگهداری ماشین آلات و …
شماره ثبت:149097
تاریخ ثبت:1371/06/08
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج
خیابان اصلی2:جنب شرکت رنگ هاویلوکس
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:-

شرکت جهاد نصر تهران مدیر سیامک جاوید شماره ثبت 149097 ارائه خدمات فنی تعمیر ئ نگهداری ماشین آلات و …

واحد:-
تلفن1:44543403
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1390/07/25

آزمایشگاه گیاهپزشکی حامی سبز شرکت سهامی خاص 708600169

شرکت آزمایشگاه گیاهپزشکی حامی سبز مدیر راهیل عبدی شماره ثبت 264379 مشاوره و تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی اعم از گیاهان زینتی ،گلخانه ای ،زراعی و باغی و سم شناسی-خدمات سمپاشی برای باغات و زمینهای زراعی ،گلخانه ها و فضاهای سبزو …-خرید و فروش کلیه محصولات مجاز بازرگانی-اخذ وام ازکلیه موسسات داخلی و خارجی-صادرات و واردات

ردیف:169
نام شرکت:آزمایشگاه گیاهپزشکی حامی سبز
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:راهیل عبدی
شماره نظام مهندسی:708600169
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشاوره و تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی اعم از گیاهان زینتی ،گلخانه ای ،زراعی و باغی و سم شناسی-خدمات سمپاشی برای باغات و زمینهای زراعی ،گلخانه ها و فضاهای سبزو …-خرید و فروش کلیه محصولات مجاز بازرگانی-اخذ وام ازکلیه موسسات داخلی و خارجی-صادرات و واردات
شماره ثبت:264379
تاریخ ثبت:1384/11/03
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:سیدجمال الدین اسدآبادی
خیابان اصلی2:نبش خ 13
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:برج پرشیا

شرکت آزمایشگاه گیاهپزشکی حامی سبز مدیر راهیل عبدی شماره ثبت 264379 مشاوره و تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی اعم از گیاهان زینتی ،گلخانه ای ،زراعی و باغی و سم شناسی-خدمات سمپاشی برای باغات و زمینهای زراعی ،گلخانه ها و فضاهای سبزو …-خرید و فروش کلیه محصولات مجاز بازرگانی-اخذ وام ازکلیه موسسات داخلی و خارجی-صادرات و واردات

واحد:13-طبقه اول
تلفن1:88550364
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:88550364
کدپستی:
شروع عضویت:1386/11/24

مهندسی تجهیزگستر صدستون شرکت سهامی خاص 709000638

شرکت مهندسی تجهیزگستر صدستون مدیر ابوالفضل رحیمیان شماره ثبت 334297 تولید انواع محصولات کشاورزی – شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و …

ردیف:638
نام شرکت:مهندسی تجهیزگستر صدستون
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:ابوالفضل رحیمیان
شماره نظام مهندسی:709000638
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122837214
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:تولید انواع محصولات کشاورزی – شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و …
شماره ثبت:334297
تاریخ ثبت:1387/09/09
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:مطهری
خیابان اصلی2:بعد از مفتح
خیابان فرعی:علی اکبری
کوچه:-
پلاک:55

شرکت مهندسی تجهیزگستر صدستون مدیر ابوالفضل رحیمیان شماره ثبت 334297 تولید انواع محصولات کشاورزی – شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و …

واحد:16
تلفن1:88524006-7
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:88524006-7
کدپستی:
شروع عضویت:1390/06/12

خاک آزما نگین شرکت سهامی خاص 708800385

شرکت خاک آزما نگین مدیر محمدعلی مرشدی شماره ثبت 118181 ارائه خدمات مشاوره ای و اجرائی در زمینه خاک و گیاه و محیط زست -طراحی باغ،پارک،فضای سبز،زهکشی و کلیه خدمات مشابه-آزمایشگاه خاک و آب-خدمات کشاورزی-صادرات و واردات

ردیف:385
نام شرکت: خاک آزما نگین
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:محمدعلی مرشدی
شماره نظام مهندسی:708800385
تلفن همراه مدیرعامل 1:9124922665
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:ارائه خدمات مشاوره ای و اجرائی در زمینه خاک و گیاه و محیط زست -طراحی باغ،پارک،فضای سبز،زهکشی و کلیه خدمات مشابه-آزمایشگاه خاک و آب-خدمات کشاورزی-صادرات و واردات
شماره ثبت:118181
تاریخ ثبت:1374/09/16
استان:تهران
شهر:ورامین
خیابان اصلی1:مصطفی خمینی
خیابان اصلی2:جنب فضای سبز
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:121

شرکت خاک آزما نگین مدیر محمدعلی مرشدی شماره ثبت 118181 ارائه خدمات مشاوره ای و اجرائی در زمینه خاک و گیاه و محیط زست -طراحی باغ،پارک،فضای سبز،زهکشی و کلیه خدمات مشابه-آزمایشگاه خاک و آب-خدمات کشاورزی-صادرات و واردات

واحد:-
تلفن1:2251829
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:2251829
کدپستی:
شروع عضویت:1388/10/01

عمران صنعت و کشاورزی آبادگرانه سرآمد آریا شرکت سهامی خاص 708700231

شرکت عمران صنعت و کشاورزی آبادگرانه سرآمد آریا مدیر محمدرضا غفوری فرد شماره ثبت 310957 باغبانی-احداث نهالستان درختان مثمر و غیرمثمر-فضای سبز-فراوری گیاهان دارویی و زینتی و سبزی و صیفی -مرتع و آبخیزداری-پرورش ماهیان زینتی ،گرمابی و سردابی-صنایع تبدیلی-و …

ردیف:231
نام شرکت:عمران صنعت و کشاورزی آبادگرانه سرآمد آریا
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:محمدرضا غفوری فرد
شماره نظام مهندسی:708700231
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:باغبانی-احداث نهالستان درختان مثمر و غیرمثمر-فضای سبز-فراوری گیاهان دارویی و زینتی و سبزی و صیفی -مرتع و آبخیزداری-پرورش ماهیان زینتی ،گرمابی و سردابی-صنایع تبدیلی-و …
شماره ثبت:310957
تاریخ ثبت:1386/09/20
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:میدان ولیعصر(عج)
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:ساختمان ایرانیان
پلاک:-

شرکت عمران صنعت و کشاورزی آبادگرانه سرآمد آریا مدیر محمدرضا غفوری فرد شماره ثبت 310957 باغبانی-احداث نهالستان درختان مثمر و غیرمثمر-فضای سبز-فراوری گیاهان دارویی و زینتی و سبزی و صیفی -مرتع و آبخیزداری-پرورش ماهیان زینتی ،گرمابی و سردابی-صنایع تبدیلی-و …

واحد:طبقه پنجم-واحد هشتم
تلفن1:88929253
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:88929253
کدپستی:
شروع عضویت:1387/06/05

مهندسی مشاور آروین بهار پارسیان شرکت سهامی خاص 708800397

شرکت مهندسی مشاور آروین بهار پارسیان مدیر بهاره روحانی شماره ثبت 341595 خدمات مشاوره ای کشاورزی کاشت،داشت و برداشت-گلخانه-صادرات وواردات-مشاوره و اجرای طرحهای گلخانه های پرورش گیاهان زینتی-آبیاری-دامپروری-آبزیان-هیدروپونیک-گل شاخه بریده-پرورش قارچ-شرکت در مناقصات-باغبانی-گیاهپزشکی-تولیدات گیاهی-فضای سبز

ردیف:397
نام شرکت:مهندسی مشاور آروین بهار پارسیان
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:بهاره روحانی
شماره نظام مهندسی:708800397
تلفن همراه مدیرعامل 1:9123853494
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات مشاوره ای کشاورزی کاشت،داشت و برداشت-گلخانه-صادرات وواردات-مشاوره و اجرای طرحهای گلخانه های پرورش گیاهان زینتی-آبیاری-دامپروری-آبزیان-هیدروپونیک-گل شاخه بریده-پرورش قارچ-شرکت در مناقصات-باغبانی-گیاهپزشکی-تولیدات گیاهی-فضای سبز
شماره ثبت:341595
تاریخ ثبت:1388/01/24
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:یوسف آباد
خیابان اصلی2:چهلستون
خیابان فرعی:دوم
کوچه:-
پلاک:54

شرکت مهندسی مشاور آروین بهار پارسیان مدیر بهاره روحانی شماره ثبت 341595 خدمات مشاوره ای کشاورزی کاشت،داشت و برداشت-گلخانه-صادرات وواردات-مشاوره و اجرای طرحهای گلخانه های پرورش گیاهان زینتی-آبیاری-دامپروری-آبزیان-هیدروپونیک-گل شاخه بریده-پرورش قارچ-شرکت در مناقصات-باغبانی-گیاهپزشکی-تولیدات گیاهی-فضای سبز

واحد:5
تلفن1:88966357
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:0221-5524144
کدپستی:
شروع عضویت:1388/10/22

سروکاران سبز تهران شرکت سهامی خاص 709000641

شرکت سروکاران سبز تهران مدیر منصور ایشانی شماره ثبت 165005 مشاوره ، طراحی ، احداث و نگهداری فضای سبز و …

ردیف:641
نام شرکت:سروکاران سبز تهران
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:منصور ایشانی
شماره نظام مهندسی:709000641
تلفن همراه مدیرعامل 1:9125063008
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشاوره ، طراحی ، احداث و نگهداری فضای سبز و …
شماره ثبت:165005
تاریخ ثبت:1379/05/01
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:جنت آباد شمالی
خیابان اصلی2:بهارستان 11
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:11

شرکت سروکاران سبز تهران مدیر منصور ایشانی شماره ثبت 165005 مشاوره ، طراحی ، احداث و نگهداری فضای سبز و …

واحد:15
تلفن1:44826752
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:44826752
کدپستی:
شروع عضویت:1390/06/27

فلات ایرانیان زمین شرکت سهامی خاص 708600171

شرکت فلات ایرانیان زمین مدیر حسین مومنی شماره ثبت 312397 پرورش ماهیان زینتی-پرورش آبزیان-تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی-طراحی و اجرای فضایی سبز-تولید نهال و میوه-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-مشاوره در کلیه امور کشاورزی-خدمات کشاورزی-شرکت در مناقصات و مزایده ها

ردیف:171
نام شرکت:فلات ایرانیان زمین
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:حسین مومنی
شماره نظام مهندسی:708600171
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:پرورش ماهیان زینتی-پرورش آبزیان-تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی-طراحی و اجرای فضایی سبز-تولید نهال و میوه-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-مشاوره در کلیه امور کشاورزی-خدمات کشاورزی-شرکت در مناقصات و مزایده ها
شماره ثبت:312397
تاریخ ثبت:1386/09/28
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:خزانه-فلاح
خیابان اصلی2:20 متری ابوذر
خیابان فرعی:میدان مقدم
کوچه:
پلاک:174

شرکت فلات ایرانیان زمین مدیر حسین مومنی شماره ثبت 312397 پرورش ماهیان زینتی-پرورش آبزیان-تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی-طراحی و اجرای فضایی سبز-تولید نهال و میوه-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-مشاوره در کلیه امور کشاورزی-خدمات کشاورزی-شرکت در مناقصات و مزایده ها

واحد:طبقه دوم
تلفن1:0261-2244199
آدرس2:کرج-خ فاطمیه-پشت دبیرستان دهخدا
تلفن2:
فاکس:0261-2224253
کدپستی:
شروع عضویت:1386/11/29

صدر سبحان شرکت سهامی خاص 708900536

شرکت صدر سبحان مدیر میرمجتبی صالحی شماره ثبت 128898

ردیف:536
نام شرکت:صدر سبحان
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:میرمجتبی صالحی
شماره نظام مهندسی:708900536
تلفن همراه مدیرعامل 1:9124189602
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:
شماره ثبت:128898
تاریخ ثبت:1375/12/19
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:بهشتی
خیابان اصلی2:بین مفتح و میرعماد
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:10

شرکت صدر سبحان مدیر میرمجتبی صالحی شماره ثبت 128898

واحد:یک
تلفن1:88741199 – 88529162
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1389/10/08