شرکت تعاونی مبتکران سبز خلیج فارس شرکت تعاونی 709100734

شرکت شرکت تعاونی مبتکران سبز خلیج فارس مدیر سمیه نوین شماره ثبت 429965 پیمانکاری منابع طبیعیو جهاد

ردیف:734
نام شرکت:شرکت تعاونی مبتکران سبز خلیج فارس
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:سمیه نوین
شماره نظام مهندسی:709100734
تلفن همراه مدیرعامل 1:9195779173
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:پیمانکاری منابع طبیعیو جهاد
شماره ثبت:429965
تاریخ ثبت:1391/06/27
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:خاوران
خیابان اصلی2:شهرک امام رضا
خیابان فرعی:خاور شهر
کوچه:
پلاک:بلوک 8 غربی

شرکت شرکت تعاونی مبتکران سبز خلیج فارس مدیر سمیه نوین شماره ثبت 429965 پیمانکاری منابع طبیعیو جهاد

واحد:8
تلفن1:2133854063
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1391/07/08

فن آوران سبز جوان شرکت تعاونی 708700236

شرکت فن آوران سبز جوان مدیر احمد ایمانی شماره ثبت 775 انجام خدمات فنی مهندسی کشاورزی-مکانیزاسیون و مشاوره در زمینه کشاورزی-اخذ وام قرض الحسنه و …

ردیف:236
نام شرکت: فن آوران سبز جوان
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:احمد ایمانی
شماره نظام مهندسی:708700236
تلفن همراه مدیرعامل 1:9127229279
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:انجام خدمات فنی مهندسی کشاورزی-مکانیزاسیون و مشاوره در زمینه کشاورزی-اخذ وام قرض الحسنه و …
شماره ثبت:775
تاریخ ثبت:1386/06/25
استان:تهران
شهر:پاکدشت
خیابان اصلی1:دوراهی یبر
خیابان اصلی2:بلوار امام خمینی
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:88

شرکت فن آوران سبز جوان مدیر احمد ایمانی شماره ثبت 775 انجام خدمات فنی مهندسی کشاورزی-مکانیزاسیون و مشاوره در زمینه کشاورزی-اخذ وام قرض الحسنه و …

واحد:-
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1387/6/13

مهندسین خاک سبز پامچال شرکت تعاونی 709100759

شرکت مهندسین خاک سبز پامچال مدیر امیر حسین مختاریان زاده شماره ثبت 2914 تولید و توزیع ورمی کمپوست

ردیف:759
نام شرکت:مهندسین خاک سبز پامچال
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:امیر حسین مختاریان زاده
شماره نظام مهندسی:709100759
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122809288
تلفن همراه مدیرعامل 2:9124871426
موضوع فعالیت:تولید و توزیع ورمی کمپوست
شماره ثبت:2914
تاریخ ثبت:1391/05/08
استان:تهران
شهر:ورامین
خیابان اصلی1:خیر اباد
خیابان اصلی2:جاده خورین
خیابان فرعی:
کوچه:سنگبری
پلاک:سیاه منصوری

شرکت مهندسین خاک سبز پامچال مدیر امیر حسین مختاریان زاده شماره ثبت 2914 تولید و توزیع ورمی کمپوست

واحد:
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1391/09/28

تعاونی کشاورزی و دامپروری نگین کویر شرکت تعاونی 708900435

شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری نگین کویر مدیر ابوذر عرب احمدی شماره ثبت 1947 مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی-تولید محصولات کشاورزی -تولید گوشت و شیر

ردیف:435
نام شرکت:تعاونی کشاورزی و دامپروری نگین کویر
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:ابوذر عرب احمدی
شماره نظام مهندسی:708900435
تلفن همراه مدیرعامل 1:9126331421
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی-تولید محصولات کشاورزی -تولید گوشت و شیر
شماره ثبت:1947
تاریخ ثبت:1385/12/01
استان:تهران
شهر:ورامین
خیابان اصلی1:شهرک مدرس
خیابان اصلی2:حسین آباد دفتری
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:-

شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری نگین کویر مدیر ابوذر عرب احمدی شماره ثبت 1947 مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی-تولید محصولات کشاورزی -تولید گوشت و شیر

واحد:-
تلفن1:2324384
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:2281643
کدپستی:
شروع عضویت:1389/02/11

تعاونی سبزه آرای فراگام شرکت تعاونی 708700255

شرکت تعاونی سبزه آرای فراگام مدیر سعیداله ملکی شماره ثبت 962 طراحی و اجرای پروژه های کشاورزی و دامپروری-تولید محصولات کشاورزی و باغی و دامی-اجرای پروژه های تولید قارچ-اجرای کلاسهای آموزشی-مشاوره کشاورزی و دامپروری-طراحی و اجرای فضای سبز-زنبورداری

ردیف:255
نام شرکت:تعاونی سبزه آرای فراگام
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:سعیداله ملکی
شماره نظام مهندسی:708700255
تلفن همراه مدیرعامل 1:9126582663
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحی و اجرای پروژه های کشاورزی و دامپروری-تولید محصولات کشاورزی و باغی و دامی-اجرای پروژه های تولید قارچ-اجرای کلاسهای آموزشی-مشاوره کشاورزی و دامپروری-طراحی و اجرای فضای سبز-زنبورداری
شماره ثبت:962
تاریخ ثبت:1387/05/13
استان:تهران
شهر:پاکدشت
خیابان اصلی1:-
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:پاساژ البرز
پلاک:105

شرکت تعاونی سبزه آرای فراگام مدیر سعیداله ملکی شماره ثبت 962 طراحی و اجرای پروژه های کشاورزی و دامپروری-تولید محصولات کشاورزی و باغی و دامی-اجرای پروژه های تولید قارچ-اجرای کلاسهای آموزشی-مشاوره کشاورزی و دامپروری-طراحی و اجرای فضای سبز-زنبورداری

واحد:-
تلفن1:3036519
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:3036519
کدپستی:
شروع عضویت:1387/08/05

تعاونی عشایری صداقت شهریار شرکت تعاونی 708900453

شرکت تعاونی عشایری صداقت شهریار مدیر رضا سالمی شماره ثبت 857 ارائه خدمات مورد نیاز اعضا و دامهای عشایر

ردیف:453
نام شرکت:تعاونی عشایری صداقت شهریار
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:رضا سالمی
شماره نظام مهندسی:708900453
تلفن همراه مدیرعامل 1:9123150862
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:ارائه خدمات مورد نیاز اعضا و دامهای عشایر
شماره ثبت:857
تاریخ ثبت:1379/08/18
استان:تهران
شهر:شهریار
خیابان اصلی1:ملارد
خیابان اصلی2:قطعه 4
خیابان فرعی:دهستان اخترآباد
کوچه:روستای اخترآباد
پلاک:مرکز خدمات جهاد کشاورزی

شرکت تعاونی عشایری صداقت شهریار مدیر رضا سالمی شماره ثبت 857 ارائه خدمات مورد نیاز اعضا و دامهای عشایر

واحد:دفتر شرکت تعاونی عشایری صداقت شهریار
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:3943484
کدپستی:
شروع عضویت:1389/04/06

تعاونی روستائی اتفاق شرکت تعاونی 709200808

شرکت تعاونی روستائی اتفاق مدیر داود کبودانی شماره ثبت 17 کلیه خدمات کشاورزی

ردیف:808
نام شرکت:تعاونی روستائی اتفاق
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:داود کبودانی
شماره نظام مهندسی:709200808
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122912075
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:کلیه خدمات کشاورزی
شماره ثبت:17
تاریخ ثبت:1352/01/01
استان:تهران
شهر:پیشوا
خیابان اصلی1:حبیب اباد
خیابان اصلی2:اردستانی
خیابان فرعی:کبودانی
کوچه:کبودانی
پلاک:

شرکت تعاونی روستائی اتفاق مدیر داود کبودانی شماره ثبت 17 کلیه خدمات کشاورزی

واحد:
تلفن1:36718395
آدرس2:
تلفن2:36718950
فاکس:36718960
کدپستی:
شروع عضویت:1392/03/01

مهندسی کاله آب شرکت تعاونی 708600153

شرکت مهندسی کاله آب مدیر مستوفی جاوید شماره ثبت 121788 طراحی و اجرای سیتم های آبیاری تحت فشار-تسطیح اراضی-اجرای فضایسبز-خدمات کشاورزی-نظارت بر امور کشاورزی

ردیف:153
نام شرکت:مهندسی کاله آب
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:مستوفی جاوید
شماره نظام مهندسی:708600153
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121278124
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحی و اجرای سیتم های آبیاری تحت فشار-تسطیح اراضی-اجرای فضایسبز-خدمات کشاورزی-نظارت بر امور کشاورزی
شماره ثبت:121788
تاریخ ثبت:1375/03/06
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:میدان نوبنیاد
خیابان اصلی2:صنایع
خیابان فرعی:گلزار
کوچه:بن بست گلستان
پلاک:263

شرکت مهندسی کاله آب مدیر مستوفی جاوید شماره ثبت 121788 طراحی و اجرای سیتم های آبیاری تحت فشار-تسطیح اراضی-اجرای فضایسبز-خدمات کشاورزی-نظارت بر امور کشاورزی

واحد:-
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:22936945
کدپستی:
شروع عضویت:1386/10/25

کشاورزی توان آب پویا شرکت تعاونی 708600152

شرکت کشاورزی توان آب پویا مدیر احد حبیبی شماره ثبت 468 طراحی و اجرای سیستم های آباری تحت فشار-طراحی و اجرای فضای سبز-خدمات کشاورزی

ردیف:152
نام شرکت:کشاورزی توان آب پویا
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:احد حبیبی
شماره نظام مهندسی:708600152
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحی و اجرای سیستم های آباری تحت فشار-طراحی و اجرای فضای سبز-خدمات کشاورزی
شماره ثبت:468
تاریخ ثبت:1379/07/07
استان:تهران
شهر:دماوند
خیابان اصلی1:گیلاوند
خیابان اصلی2:بلوار آیت اله خامنه ای
خیابان فرعی:پایین تر از پمپ بنزین-سمت راست
کوچه:-
پلاک:-

شرکت کشاورزی توان آب پویا مدیر احد حبیبی شماره ثبت 468 طراحی و اجرای سیستم های آباری تحت فشار-طراحی و اجرای فضای سبز-خدمات کشاورزی

واحد:-
تلفن1:5235350
آدرس2:
تلفن2:77707404
فاکس:77721022
کدپستی:
شروع عضویت:1386/10/25

تعاونی تولیدی و خدماتی همیاران جامع شرکت تعاونی 708700282

شرکت تعاونی تولیدی و خدماتی همیاران جامع مدیر نزهت مشتاقی پور شماره ثبت 218358 کشاورزی

ردیف:282
نام شرکت:تعاونی تولیدی و خدماتی همیاران جامع
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:نزهت مشتاقی پور
شماره نظام مهندسی:708700282
تلفن همراه مدیرعامل 1:9194347858
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:کشاورزی
شماره ثبت:218358
تاریخ ثبت:1382/12/20
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:پاسداران
خیابان اصلی2:نیستان9
خیابان فرعی:صندوق پستی 19585/537
کوچه:-
پلاک:-

شرکت تعاونی تولیدی و خدماتی همیاران جامع مدیر نزهت مشتاقی پور شماره ثبت 218358 کشاورزی

واحد:-
تلفن1:77501217
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1387/10/21