تعاونی خدمات کشاورزی دشت شقایق وطن شرکت تعاونی 709000626

شرکت تعاونی خدمات کشاورزی دشت شقایق وطن مدیر حسین نوردار شماره ثبت 3032 خدمات کشاورزیو دامپروری ردیف:626نام شرکت:تعاونی خدمات کشاورزی دشت شقایق وطننوع شرک..

ادامه مطلب

تعاونی روستائی شباهنگ شهریار شرکت تعاونی 708900558

شرکت تعاونی روستائی شباهنگ شهریار مدیر سعید مسعود سمائی شماره ثبت 3 کشاورزی ردیف:558نام شرکت:تعاونی روستائی شباهنگ شهریارنوع شرکت:تعاونینام مدیر عامل:سعید م..

ادامه مطلب

تعاونی کشاورزی و تولیدی توزیعی پیشگامان صنعت دام و طیور شرکت تعاونی 708900432

شرکت تعاونی کشاورزی و تولیدی توزیعی پیشگامان صنعت دام و طیور مدیر علی عونی شماره ثبت 183500 جذب و معرفی کارشناسان علوم دامی به واحدها-اجرا و نظارت و ساخت..

ادامه مطلب

تعاونی مزرعه جاوید پارس شرکت تعاونی 709200802

شرکت تعاونی مزرعه جاوید پارس مدیر محمدرضا عرب مارکده شماره ثبت 432847 ارائه خدمات کشاورزی و دامپروری ردیف:802نام شرکت:تعاونی مزرعه جاوید پارسنوع شرکت:تعاونینا..

ادامه مطلب

تعاونی خدمات کشاورزی زمزمه سبز سیب شرکت تعاونی 708700208

شرکت تعاونی خدمات کشاورزی زمزمه سبز سیب مدیر فاطمه بیات شماره ثبت 287920 تاسیس کلینیک آفات و بیماریهای گیاهی-انجام کلیه کلاسهای آموزشی و ترویجی -تهیه ..

ادامه مطلب

تعاونی فنی مهندسی حامیان سبز پاکدشت شرکت تعاونی 709000610

شرکت تعاونی فنی مهندسی حامیان سبز پاکدشت مدیر رضا هداوند میرزایی شماره ثبت 1426 طرحهایمرتعداری ، آبخیزداری، فضای سبز ، جنگلداری – صنایع بسته بندی – صادرات و و..

ادامه مطلب

ّ شرکت تعاونی 708600179

شرکت ّ مدیر فائزه اسداللهی شماره ثبت 953 ارائه خدمات مشاوره ای در امور کشاورزی و دامپروری و خدمات ترویجی و آموزشی و کارگزاری بیمه و طراحی و اجرای ضای سبز ردیف:..

ادامه مطلب

تعاونی مهندسی اندیشه سبز ورامین شرکت تعاونی 708900464

شرکت تعاونی مهندسی اندیشه سبز ورامین مدیر محمد بختیاری شماره ثبت 2367 خدمات کشاورزی(مشاوره ای،ترویجی،آموزشی و حفظ نباتات ،باغی و راعی)-ارائه خدمات فضای سبز ردیف:4..

ادامه مطلب

تعاونی توسعه روستایی آزادبر شرکت تعاونی 708900468

شرکت تعاونی توسعه روستایی آزادبر مدیر ابوالفضل بابائی شماره ثبت 17888 امور کشاورزی-کلیه امور دامپروری-شیلات-پرورش قارچ دکمه ای و صدفی-زراعت گیاهان علوفه ای ..

ادامه مطلب

تعاونی محصولات و خدمات مکانیزاسیون ماشین آلات کشاورزی باران نمرود شرکت تعاونی 708900566

شرکت تعاونی محصولات و خدمات مکانیزاسیون ماشین آلات کشاورزی باران نمرود مدیر کیکاوس والفقارخانی شماره ثبت 881 خدمات کشاورزی-ماشین /الات کشاورزی-آبیاری- د..

ادامه مطلب