تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان ری شرکت تعاونی 709000631

شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان ری مدیر عباس نورمحمد شماره ثبت 122240 فعالیت های بازرگانی و خدمات شرکتهای تعاونی و روستائی

ردیف:631
نام شرکت:تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان ری
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:عباس نورمحمد
شماره نظام مهندسی:709000631
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122458127
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:فعالیت های بازرگانی و خدمات شرکتهای تعاونی و روستائی
شماره ثبت:122240
تاریخ ثبت:1375/03/24
استان:تهران
شهر:ری
خیابان اصلی1:انتهای شهید رجائی
خیابان اصلی2:بعد از پل آوینی
خیابان فرعی:-
کوچه:بعد از کوچه فردوسی غربی
پلاک:-

شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان ری مدیر عباس نورمحمد شماره ثبت 122240 فعالیت های بازرگانی و خدمات شرکتهای تعاونی و روستائی

واحد:-
تلفن1:55234680
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:55234691
کدپستی:
شروع عضویت:1390/05/24

تعاونی خدمات بازرگانی مینوگل ورامین شرکت تعاونی 708700232

شرکت تعاونی خدمات بازرگانی مینوگل ورامین مدیر احمد ذاکری محمدآبادی شماره ثبت 786 خدمات بازرگانی و کشاورزی-تامین اشتغال

ردیف:232
نام شرکت:تعاونی خدمات بازرگانی مینوگل ورامین
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:احمد ذاکری محمدآبادی
شماره نظام مهندسی:708700232
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121910111
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات بازرگانی و کشاورزی-تامین اشتغال
شماره ثبت:786
تاریخ ثبت:1378/06/07
استان:تهران
شهر:ورامین
خیابان اصلی1:بلوار امام رضا(ع)
خیابان اصلی2:جنب میدان میوه و تره بار
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:-

شرکت تعاونی خدمات بازرگانی مینوگل ورامین مدیر احمد ذاکری محمدآبادی شماره ثبت 786 خدمات بازرگانی و کشاورزی-تامین اشتغال

واحد:-
تلفن1:4228888
آدرس2:ورامین-جاده چرمشهر-روستای آبیاریک-جنب باسکول دارندی
تلفن2:
فاکس:4222030
کدپستی:
شروع عضویت:1387/06/10

تعاونی فنی و مهندسی علوم دامی شهرستان نظرآباد شرکت تعاونی 708600134

شرکت تعاونی فنی و مهندسی علوم دامی شهرستان نظرآباد مدیر علی ستایش صناعی شماره ثبت 1125 طراحی فنی مهندسی جایگاه دام و طیور-برنامه های اصلاح نژادی-تغذی-ترویجی-واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز تعاونی

ردیف:134
نام شرکت:تعاونی فنی و مهندسی علوم دامی شهرستان نظرآباد
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:علی ستایش صناعی
شماره نظام مهندسی:708600134
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحی فنی مهندسی جایگاه دام و طیور-برنامه های اصلاح نژادی-تغذی-ترویجی-واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز تعاونی
شماره ثبت:1125
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:نظرآباد
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت تعاونی فنی و مهندسی علوم دامی شهرستان نظرآباد مدیر علی ستایش صناعی شماره ثبت 1125 طراحی فنی مهندسی جایگاه دام و طیور-برنامه های اصلاح نژادی-تغذی-ترویجی-واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز تعاونی

واحد:
تلفن1:
آدرس2: نظرآباد-بلوار فرهنگ-جنب ساختمان جهاد کشاورزی نظرآباد-پلاک25
تلفن2:0262-5359357
فاکس:0262-5359357
کدپستی:3331617775
شروع عضویت:31673

تعاونی فنی مهندسی علوم دامی هامون سبز دماوند شرکت تعاونی 708600126

شرکت تعاونی فنی مهندسی علوم دامی هامون سبز دماوند مدیر محمدباقر خشنو.دی شماره ثبت 538 تولیدعسل و پرورش ملکه زنبورعسل

ردیف:126
نام شرکت:تعاونی فنی مهندسی علوم دامی هامون سبز دماوند
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:محمدباقر خشنو.دی
شماره نظام مهندسی:708600126
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:تولیدعسل و پرورش ملکه زنبورعسل
شماره ثبت:538
تاریخ ثبت:29554
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت تعاونی فنی مهندسی علوم دامی هامون سبز دماوند مدیر محمدباقر خشنو.دی شماره ثبت 538 تولیدعسل و پرورش ملکه زنبورعسل

واحد:
تلفن1:
آدرس2:دماوند-گیلاوند-روبروی جهاد کشاورزی-مجتمع دمادشت-ورودی اول-ردیف18
تلفن2:2215239885
فاکس:2215239885
کدپستی:
شروع عضویت:31661

تعاونی فنی و مهندسی کشاورزی و دامپروری گلشن دام شهریار شرکت تعاونی 708800324

شرکت تعاونی فنی و مهندسی کشاورزی و دامپروری گلشن دام شهریار مدیر عادل سلگی لرستانی شماره ثبت 2374 خدمات فنی مهندسی و کشاورزی

ردیف:324
نام شرکت:تعاونی فنی و مهندسی کشاورزی و دامپروری گلشن دام شهریار
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:عادل سلگی لرستانی
شماره نظام مهندسی:708800324
تلفن همراه مدیرعامل 1:9194622813
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات فنی مهندسی و کشاورزی
شماره ثبت:2374
تاریخ ثبت:1387/10/14
استان:تهران
شهر:شهریار
خیابان اصلی1:محمدآباد
خیابان اصلی2:بعد از پل
خیابان فرعی:جنب زمین خالی-سمت چپ
کوچه:-
پلاک:-

شرکت تعاونی فنی و مهندسی کشاورزی و دامپروری گلشن دام شهریار مدیر عادل سلگی لرستانی شماره ثبت 2374 خدمات فنی مهندسی و کشاورزی

واحد:-
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1388/03/12

تعاونی روستائی قلعه نو شرکت تعاونی 709000632

شرکت تعاونی روستائی قلعه نو مدیر ابوالفضل گندم کار شماره ثبت 9839 تعاونی روستائی کشاورزی

ردیف:632
نام شرکت:تعاونی روستائی قلعه نو
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:ابوالفضل گندم کار
شماره نظام مهندسی:709000632
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122458742
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:تعاونی روستائی کشاورزی
شماره ثبت:9839
تاریخ ثبت:
استان:تهران
شهر:ری
خیابان اصلی1:جاده ورامین
خیابان اصلی2:فیروزآباد
خیابان فرعی:ابتدای جاده ده خیر
کوچه:-
پلاک:16

شرکت تعاونی روستائی قلعه نو مدیر ابوالفضل گندم کار شماره ثبت 9839 تعاونی روستائی کشاورزی

واحد:یک
تلفن1:36682822
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:36682822
کدپستی:
شروع عضویت:1390/05/25

تعاونی ردپای سبز خاک شرکت تعاونی 708700302

شرکت تعاونی ردپای سبز خاک مدیر اکرم قمی شماره ثبت 674 خدمات کاشت-داشت-برداشت و…

ردیف:302
نام شرکت:تعاونی ردپای سبز خاک
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:اکرم قمی
شماره نظام مهندسی:708700302
تلفن همراه مدیرعامل 1:9127679181
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات کاشت-داشت-برداشت و…
شماره ثبت:674
تاریخ ثبت:1386/03/16
استان:تهران
شهر:رباط کریم
خیابان اصلی1:جنب فرمانداری
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:جهاد کشاورزی شهرستان رباط کریم

شرکت تعاونی ردپای سبز خاک مدیر اکرم قمی شماره ثبت 674 خدمات کاشت-داشت-برداشت و…

واحد:-
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:4222667
کدپستی:
شروع عضویت:1387/12/27

تعاونی تولیدی بذر قارچ پگاه رویش شرکت تعاونی 708900467

شرکت تعاونی تولیدی بذر قارچ پگاه رویش مدیر شهناز شاهی شماره ثبت 19067 تولید بذر قارچ خوراکی و پرورش قارچ خوراکی

ردیف:467
نام شرکت:تعاونی تولیدی بذر قارچ پگاه رویش
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:شهناز شاهی
شماره نظام مهندسی:708900467
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122635749
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:تولید بذر قارچ خوراکی و پرورش قارچ خوراکی
شماره ثبت:19067
تاریخ ثبت:1389/01/31
استان:تهران
شهر:کرج
خیابان اصلی1:کمالشهر
خیابان اصلی2:30 متری صنعتکاران
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:روبروی باغ اربابی

شرکت تعاونی تولیدی بذر قارچ پگاه رویش مدیر شهناز شاهی شماره ثبت 19067 تولید بذر قارچ خوراکی و پرورش قارچ خوراکی

واحد:-
تلفن1:4713138
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:4713138
کدپستی:
شروع عضویت:1389/05/25

تعاونی تولیدی خدماتی گلستان سبز نظرآّباد شرکت تعاونی 708600161

شرکت تعاونی تولیدی خدماتی گلستان سبز نظرآّباد مدیر محمد جعفری شماره ثبت 1174 تولید محصولات گلخانه ای و ارائه کلیه خدمات کشاورزی و برگزاری کلاسهای آموزشی و کشاورزی

ردیف:161
نام شرکت:تعاونی تولیدی خدماتی گلستان سبز نظرآّباد
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:محمد جعفری
شماره نظام مهندسی:708600161
تلفن همراه مدیرعامل 1:9126668288
تلفن همراه مدیرعامل 2:9126668344
موضوع فعالیت:تولید محصولات گلخانه ای و ارائه کلیه خدمات کشاورزی و برگزاری کلاسهای آموزشی و کشاورزی
شماره ثبت:1174
تاریخ ثبت:1385/08/22
استان:تهران
شهر:نظرآباد
خیابان اصلی1:بلوار مدرس
خیابان اصلی2:بعد از آتش نشانی
خیابان فرعی:-
کوچه:اولین کوچه سمت راست
پلاک:جنب کانون بسیج مهندسین شهرستان نظرآباد

شرکت تعاونی تولیدی خدماتی گلستان سبز نظرآّباد مدیر محمد جعفری شماره ثبت 1174 تولید محصولات گلخانه ای و ارائه کلیه خدمات کشاورزی و برگزاری کلاسهای آموزشی و کشاورزی

واحد:
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1386/11/10

هیرسا سبز البرز شرکت تعاونی 708900506

شرکت هیرسا سبز البرز مدیر صمد طارمی شماره ثبت 336481 مشاوره احرا در امور جنگل فضای سبز واردات و صادرات کالاهای کشاورزی

ردیف:506
نام شرکت:هیرسا سبز البرز
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:صمد طارمی
شماره نظام مهندسی:708900506
تلفن همراه مدیرعامل 1:9124131925
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشاوره احرا در امور جنگل فضای سبز واردات و صادرات کالاهای کشاورزی
شماره ثبت:336481
تاریخ ثبت:32037
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت هیرسا سبز البرز مدیر صمد طارمی شماره ثبت 336481 مشاوره احرا در امور جنگل فضای سبز واردات و صادرات کالاهای کشاورزی

واحد:
تلفن1:
آدرس2:بزرگراه رسالت بعد از پل سید خندان خ شهید کابلی کوچه موحد کاشانی پ101 واحد 3
تلفن2:220045112
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1389/8/18