پردیس گل البرز شرکت مسئولیت محدود 708800383

شرکت پردیس گل البرز مدیر پگاه مرادی دزفولی شماره ثبت 17975

ردیف:383
نام شرکت:پردیس گل البرز
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:پگاه مرادی دزفولی
شماره نظام مهندسی:708800383
تلفن همراه مدیرعامل 1:9163088520
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:
شماره ثبت:17975
تاریخ ثبت:1388/06/12
استان:تهران
شهر:کرج
خیابان اصلی1:سه راه گوهردشت
خیابان اصلی2:بلوار یادگار امام
خیابان فرعی:نبش خ شهید سلحشور
کوچه:-
پلاک:ساختمان ارکید

شرکت پردیس گل البرز مدیر پگاه مرادی دزفولی شماره ثبت 17975

واحد:طبقه سوم
تلفن1:4475809
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1388/09/28

سيستم نوين تصفيه شرکت 708300005

شرکت سيستم نوين تصفيه مدیر حميدرضااطمينان باهري شماره ثبت 206719 صنايع غذايي و پائين دستي كشاورزي

ردیف:5
نام شرکت:سيستم نوين تصفيه
نوع شرکت:
نام مدیر عامل:حميدرضااطمينان باهري
شماره نظام مهندسی:708300005
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:صنايع غذايي و پائين دستي كشاورزي
شماره ثبت:206719
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت سيستم نوين تصفيه مدیر حميدرضااطمينان باهري شماره ثبت 206719 صنايع غذايي و پائين دستي كشاورزي

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-گيشا-خ فروزانفر-پ5-شماره3
تلفن2:8263948-8287981
فاکس:88277888
کدپستی:
شروع عضویت:30615

جهاد آرمان سازندگی شرکت سهامی خاص 709200831

شرکت جهاد آرمان سازندگی مدیر محمد ردائی شماره ثبت 305244 مشاوره و اجرای طرح در زمینه های باغی و دام و طیور فضای سبز

ردیف:831
نام شرکت:جهاد آرمان سازندگی
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:محمد ردائی
شماره نظام مهندسی:709200831
تلفن همراه مدیرعامل 1:9127336671
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشاوره و اجرای طرح در زمینه های باغی و دام و طیور فضای سبز
شماره ثبت:305244
تاریخ ثبت:1391/08/28
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:فلسطین شمالی
خیابان اصلی2:پایین زرتشت
خیابان فرعی:
کوچه:رهبان
پلاک:30

شرکت جهاد آرمان سازندگی مدیر محمد ردائی شماره ثبت 305244 مشاوره و اجرای طرح در زمینه های باغی و دام و طیور فضای سبز

واحد:2
تلفن1:88806960
آدرس2:
تلفن2:88910383
فاکس:88910385
کدپستی:
شروع عضویت:1392/05/27

تعاونی الوند ری گستر شرکت تعاونی 708600133

شرکت تعاونی الوند ری گستر مدیر یارج لقمانی پور شماره ثبت 256158 اجرا و مشاوره در کلیه پروژه های دامپروری،کشاورزی و آبزیان اعم از نهاده ها،تولیدات و فارده های جانبی-فعالیت در کلیه زمینه های اصلاح نژاد و تغذیه واحدهای دامپروری -کشاورزی-آبزیان-طراحی و احداث ساختمانهای مرتبط-اخذ وام و تسهیلات-برگزاری دوره های آموزشی و ترو

ردیف:133
نام شرکت:تعاونی الوند ری گستر
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:یارج لقمانی پور
شماره نظام مهندسی:708600133
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121480872
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:اجرا و مشاوره در کلیه پروژه های دامپروری،کشاورزی و آبزیان اعم از نهاده ها،تولیدات و فارده های جانبی-فعالیت در کلیه زمینه های اصلاح نژاد و تغذیه واحدهای دامپروری -کشاورزی-آبزیان-طراحی و احداث ساختمانهای مرتبط-اخذ وام و تسهیلات-برگزاری دوره های آموزشی و ترو
شماره ثبت:256158
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت تعاونی الوند ری گستر مدیر یارج لقمانی پور شماره ثبت 256158 اجرا و مشاوره در کلیه پروژه های دامپروری،کشاورزی و آبزیان اعم از نهاده ها،تولیدات و فارده های جانبی-فعالیت در کلیه زمینه های اصلاح نژاد و تغذیه واحدهای دامپروری -کشاورزی-آبزیان-طراحی و احداث ساختمانهای مرتبط-اخذ وام و تسهیلات-برگزاری دوره های آموزشی و ترو

واحد:
تلفن1:
آدرس2:شهرری-جاده قدیم قم-بعد از بهشت زهرا-جنب پزشک قانونی-نبش خ نیروی هوایی-مرکز جهاد کشاورزی کهریزک-طبقه زیرزمین
تلفن2:0229-25203366
فاکس:0229-2523366
کدپستی:
شروع عضویت:31669

نوین رویش سبز آزما شرکت مسئولیت محدود 708900524

شرکت نوین رویش سبز آزما مدیر امیر اسدی شماره ثبت 2829 کلیه امور گیاهپزشکی – طراحیو مشاوره و اجرای طرحهای زراعی ، باغبانی ، سیستم آبیاری و مکانیزاسیون – طراحی و مشاوره و اجرای و احداث گلخانه – پرورش قارچ – گیاهان دارویی – دام و طیو – ارائه طرحهای توجیهی – طراحیو احداث فضای سبز – ترویج و آموزش کشاورزی و …

ردیف:524
نام شرکت:نوین رویش سبز آزما
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:امیر اسدی
شماره نظام مهندسی:708900524
تلفن همراه مدیرعامل 1:9126192765
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:کلیه امور گیاهپزشکی – طراحیو مشاوره و اجرای طرحهای زراعی ، باغبانی ، سیستم آبیاری و مکانیزاسیون – طراحی و مشاوره و اجرای و احداث گلخانه – پرورش قارچ – گیاهان دارویی – دام و طیو – ارائه طرحهای توجیهی – طراحیو احداث فضای سبز – ترویج و آموزش کشاورزی و …
شماره ثبت:2829
تاریخ ثبت:1389/03/23
استان:تهران
شهر:شهریار
خیابان اصلی1:بلوار رسول اکرم
خیابان اصلی2:مجتمع رسول اکرم
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:طبقه 2

شرکت نوین رویش سبز آزما مدیر امیر اسدی شماره ثبت 2829 کلیه امور گیاهپزشکی – طراحیو مشاوره و اجرای طرحهای زراعی ، باغبانی ، سیستم آبیاری و مکانیزاسیون – طراحی و مشاوره و اجرای و احداث گلخانه – پرورش قارچ – گیاهان دارویی – دام و طیو – ارائه طرحهای توجیهی – طراحیو احداث فضای سبز – ترویج و آموزش کشاورزی و …

واحد:6
تلفن1:3271009
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1389/09/23

شهر گلهای ایرانیان شرکت سهامی خاص 709100748

شرکت شهر گلهای ایرانیان مدیر حمیدرضا حسن زاده شماره ثبت 394685 نگهداری فضای سبز شهری

ردیف:748
نام شرکت:شهر گلهای ایرانیان
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:حمیدرضا حسن زاده
شماره نظام مهندسی:709100748
تلفن همراه مدیرعامل 1:9123879230
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:نگهداری فضای سبز شهری
شماره ثبت:394685
تاریخ ثبت:1389/10/22
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:اتوبان نواب
خیابان اصلی2:میدان جمهوری
خیابان فرعی:برج گردون
کوچه:
پلاک:537

شرکت شهر گلهای ایرانیان مدیر حمیدرضا حسن زاده شماره ثبت 394685 نگهداری فضای سبز شهری

واحد:218
تلفن1:2166383134
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1391/08/28

بانيان مزرعه سبز شرکت 708500061

شرکت بانيان مزرعه سبز مدیر اعظم پيشگاهي شماره ثبت 12685 خدمات فني مهندسي كشاورزي-مشاركت،نظارت واجراخدمات زراعي وباغباني گلخانه وفضاي سبز-خريد وفروش محصولات و………

ردیف:61
نام شرکت:بانيان مزرعه سبز
نوع شرکت:
نام مدیر عامل:اعظم پيشگاهي
شماره نظام مهندسی:708500061
تلفن همراه مدیرعامل 1:91220248708
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات فني مهندسي كشاورزي-مشاركت،نظارت واجراخدمات زراعي وباغباني گلخانه وفضاي سبز-خريد وفروش محصولات و………
شماره ثبت:12685
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت بانيان مزرعه سبز مدیر اعظم پيشگاهي شماره ثبت 12685 خدمات فني مهندسي كشاورزي-مشاركت،نظارت واجراخدمات زراعي وباغباني گلخانه وفضاي سبز-خريد وفروش محصولات و………

واحد:
تلفن1:
آدرس2:كرج-نظرآباد-خ شهيدمطهري-پ11
تلفن2:88001586
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:31287

گلفام طبیعت شرکت مسئولیت محدود 709000686

شرکت گلفام طبیعت مدیر حمید رحمانی شماره ثبت 111245 طراحی ، اجراء و نگهداری فضای سبز شهری و جنگل کنترل آفات و بیماری های گیاهی

ردیف:686
نام شرکت:گلفام طبیعت
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:حمید رحمانی
شماره نظام مهندسی:709000686
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121093700
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحی ، اجراء و نگهداری فضای سبز شهری و جنگل کنترل آفات و بیماری های گیاهی
شماره ثبت:111245
تاریخ ثبت:1373/11/25
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:هاشمی بعد از 21 متری
خیابان اصلی2:کریم کوهی
خیابان فرعی:
کوچه:ساعی
پلاک:1

شرکت گلفام طبیعت مدیر حمید رحمانی شماره ثبت 111245 طراحی ، اجراء و نگهداری فضای سبز شهری و جنگل کنترل آفات و بیماری های گیاهی

واحد:
تلفن1:66014722
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1390/10/06

تعاونی آوای سبز گلستان شرکت تعاونی 708700205

شرکت تعاونی آوای سبز گلستان مدیر بهاء الدین امانی شماره ثبت 478 ارائه خدمات زیست محیطی

ردیف:205
نام شرکت:تعاونی آوای سبز گلستان
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:بهاء الدین امانی
شماره نظام مهندسی:708700205
تلفن همراه مدیرعامل 1:9126281839
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:ارائه خدمات زیست محیطی
شماره ثبت:478
تاریخ ثبت:1383/12/05
استان:تهران
شهر:رباط کریم
خیابان اصلی1:شهر گلستان
خیابان اصلی2:شهرک امام رضا(ع)
خیابان فرعی:10متری سجاد
کوچه:-
پلاک:11

شرکت تعاونی آوای سبز گلستان مدیر بهاء الدین امانی شماره ثبت 478 ارائه خدمات زیست محیطی

واحد:-
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:4222667
کدپستی:
شروع عضویت:1387/03/01

مجتمع مبتکران سبز افرا شرکت سهامی خاص 708800309

شرکت مجتمع مبتکران سبز افرا مدیر مهدیه باپیران شماره ثبت 336252 فعالیت در کلیه زمینه های کشاورزی-فراوری محصولات کشاورزی-مشاوره در خصوص احداث و راه اندازی سازه های گلخانه ای-احداث و راه اندازی واحدهای تولیدی-احداث آزمایشگاههای تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی-انسکتاریوم-تولید گلهای آپارتملی-پرورش گیاهان داروئی و …

ردیف:309
نام شرکت:مجتمع مبتکران سبز افرا
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:مهدیه باپیران
شماره نظام مهندسی:708800309
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:فعالیت در کلیه زمینه های کشاورزی-فراوری محصولات کشاورزی-مشاوره در خصوص احداث و راه اندازی سازه های گلخانه ای-احداث و راه اندازی واحدهای تولیدی-احداث آزمایشگاههای تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی-انسکتاریوم-تولید گلهای آپارتملی-پرورش گیاهان داروئی و …
شماره ثبت:336252
تاریخ ثبت:1387/07/27
استان:تهران
شهر:ری
خیابان اصلی1:شهید نبی پور
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:شهید مهرانی
پلاک:285

شرکت مجتمع مبتکران سبز افرا مدیر مهدیه باپیران شماره ثبت 336252 فعالیت در کلیه زمینه های کشاورزی-فراوری محصولات کشاورزی-مشاوره در خصوص احداث و راه اندازی سازه های گلخانه ای-احداث و راه اندازی واحدهای تولیدی-احداث آزمایشگاههای تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی-انسکتاریوم-تولید گلهای آپارتملی-پرورش گیاهان داروئی و …

واحد:-
تلفن1:33759753
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:33759753
کدپستی:
شروع عضویت:1388/02/07