شركت تعاوني فني مهندسي كشاورزي گلفام چمن آراي انديشه شرکت تعاوني 708500047

شرکت شركت تعاوني فني مهندسي كشاورزي گلفام چمن آراي انديشه مدیر محمدحسين رفيعي شماره ثبت 809 توليد محصولات گلخانه اي ،مشاورهطراحي نظارت واجراي پروژه هاي كشاورزي

ردیف:47
نام شرکت:شركت تعاوني فني مهندسي كشاورزي گلفام چمن آراي انديشه
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:محمدحسين رفيعي
شماره نظام مهندسی:708500047
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121499262
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:توليد محصولات گلخانه اي ،مشاورهطراحي نظارت واجراي پروژه هاي كشاورزي
شماره ثبت:809
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت شركت تعاوني فني مهندسي كشاورزي گلفام چمن آراي انديشه مدیر محمدحسين رفيعي شماره ثبت 809 توليد محصولات گلخانه اي ،مشاورهطراحي نظارت واجراي پروژه هاي كشاورزي

واحد:
تلفن1:
آدرس2:شهريار-فاز2شهرك انديشه-خ ياس جنوبي-خ لاله پنجم-پ1328
تلفن2:
فاکس:0261-2743534
کدپستی:
شروع عضویت:31209

مهندسین مشاور آب دشت سامان شرکت سهامی خاص 709000625

شرکت مهندسین مشاور آب دشت سامان مدیر محمدابراهیم نجفی شماره ثبت 217048 طراحی و نظارت شبکه های آبیاری و زهکشی – شبکه های توزیع آب – صادرات و واردات – خطوط انتقال شبکه های آب و فاضلاب

ردیف:625
نام شرکت:مهندسین مشاور آب دشت سامان
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:محمدابراهیم نجفی
شماره نظام مهندسی:709000625
تلفن همراه مدیرعامل 1:9125277133
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحی و نظارت شبکه های آبیاری و زهکشی – شبکه های توزیع آب – صادرات و واردات – خطوط انتقال شبکه های آب و فاضلاب
شماره ثبت:217048
تاریخ ثبت:1382/11/27
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:شهرک قدس
خیابان اصلی2:پاک نژاد
خیابان فرعی:بهاران 3
کوچه:-
پلاک:2

شرکت مهندسین مشاور آب دشت سامان مدیر محمدابراهیم نجفی شماره ثبت 217048 طراحی و نظارت شبکه های آبیاری و زهکشی – شبکه های توزیع آب – صادرات و واردات – خطوط انتقال شبکه های آب و فاضلاب

واحد:4
تلفن1:88560470
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:88560470
کدپستی:
شروع عضویت:1390/05/18

جهاد نصر تهران شرکت سهامی خاص 709000656

شرکت جهاد نصر تهران مدیر سیامک جاوید شماره ثبت 149097 ارائه خدمات فنی تعمیر ئ نگهداری ماشین آلات و …

ردیف:656
نام شرکت:جهاد نصر تهران
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:سیامک جاوید
شماره نظام مهندسی:709000656
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121111404
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:ارائه خدمات فنی تعمیر ئ نگهداری ماشین آلات و …
شماره ثبت:149097
تاریخ ثبت:1371/06/08
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج
خیابان اصلی2:جنب شرکت رنگ هاویلوکس
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:-

شرکت جهاد نصر تهران مدیر سیامک جاوید شماره ثبت 149097 ارائه خدمات فنی تعمیر ئ نگهداری ماشین آلات و …

واحد:-
تلفن1:44543403
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1390/07/25

شرکت تعاونی مبتکران سبز خلیج فارس شرکت تعاونی 709100734

شرکت شرکت تعاونی مبتکران سبز خلیج فارس مدیر سمیه نوین شماره ثبت 429965 پیمانکاری منابع طبیعیو جهاد

ردیف:734
نام شرکت:شرکت تعاونی مبتکران سبز خلیج فارس
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:سمیه نوین
شماره نظام مهندسی:709100734
تلفن همراه مدیرعامل 1:9195779173
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:پیمانکاری منابع طبیعیو جهاد
شماره ثبت:429965
تاریخ ثبت:1391/06/27
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:خاوران
خیابان اصلی2:شهرک امام رضا
خیابان فرعی:خاور شهر
کوچه:
پلاک:بلوک 8 غربی

شرکت شرکت تعاونی مبتکران سبز خلیج فارس مدیر سمیه نوین شماره ثبت 429965 پیمانکاری منابع طبیعیو جهاد

واحد:8
تلفن1:2133854063
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1391/07/08

آزمایشگاه گیاهپزشکی حامی سبز شرکت سهامی خاص 708600169

شرکت آزمایشگاه گیاهپزشکی حامی سبز مدیر راهیل عبدی شماره ثبت 264379 مشاوره و تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی اعم از گیاهان زینتی ،گلخانه ای ،زراعی و باغی و سم شناسی-خدمات سمپاشی برای باغات و زمینهای زراعی ،گلخانه ها و فضاهای سبزو …-خرید و فروش کلیه محصولات مجاز بازرگانی-اخذ وام ازکلیه موسسات داخلی و خارجی-صادرات و واردات

ردیف:169
نام شرکت:آزمایشگاه گیاهپزشکی حامی سبز
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:راهیل عبدی
شماره نظام مهندسی:708600169
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشاوره و تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی اعم از گیاهان زینتی ،گلخانه ای ،زراعی و باغی و سم شناسی-خدمات سمپاشی برای باغات و زمینهای زراعی ،گلخانه ها و فضاهای سبزو …-خرید و فروش کلیه محصولات مجاز بازرگانی-اخذ وام ازکلیه موسسات داخلی و خارجی-صادرات و واردات
شماره ثبت:264379
تاریخ ثبت:1384/11/03
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:سیدجمال الدین اسدآبادی
خیابان اصلی2:نبش خ 13
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:برج پرشیا

شرکت آزمایشگاه گیاهپزشکی حامی سبز مدیر راهیل عبدی شماره ثبت 264379 مشاوره و تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی اعم از گیاهان زینتی ،گلخانه ای ،زراعی و باغی و سم شناسی-خدمات سمپاشی برای باغات و زمینهای زراعی ،گلخانه ها و فضاهای سبزو …-خرید و فروش کلیه محصولات مجاز بازرگانی-اخذ وام ازکلیه موسسات داخلی و خارجی-صادرات و واردات

واحد:13-طبقه اول
تلفن1:88550364
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:88550364
کدپستی:
شروع عضویت:1386/11/24

مهندسی تجهیزگستر صدستون شرکت سهامی خاص 709000638

شرکت مهندسی تجهیزگستر صدستون مدیر ابوالفضل رحیمیان شماره ثبت 334297 تولید انواع محصولات کشاورزی – شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و …

ردیف:638
نام شرکت:مهندسی تجهیزگستر صدستون
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:ابوالفضل رحیمیان
شماره نظام مهندسی:709000638
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122837214
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:تولید انواع محصولات کشاورزی – شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و …
شماره ثبت:334297
تاریخ ثبت:1387/09/09
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:مطهری
خیابان اصلی2:بعد از مفتح
خیابان فرعی:علی اکبری
کوچه:-
پلاک:55

شرکت مهندسی تجهیزگستر صدستون مدیر ابوالفضل رحیمیان شماره ثبت 334297 تولید انواع محصولات کشاورزی – شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و …

واحد:16
تلفن1:88524006-7
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:88524006-7
کدپستی:
شروع عضویت:1390/06/12

راه گستران سپهر شرکت مسئولیت محدود 708700237

شرکت راه گستران سپهر مدیر ابوالفضل کشاورز شماره ثبت 243561 ایجاد و احداث و نگهداری فضای سبز -خرید و روش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی-شرکت در مناقصات و مزایدات

ردیف:237
نام شرکت:راه گستران سپهر
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:ابوالفضل کشاورز
شماره نظام مهندسی:708700237
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122951450
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:ایجاد و احداث و نگهداری فضای سبز -خرید و روش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی-شرکت در مناقصات و مزایدات
شماره ثبت:243561
تاریخ ثبت:1384/01/28
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:ابوذر
خیابان اصلی2:نرسیده به میدان مقدم
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:176

شرکت راه گستران سپهر مدیر ابوالفضل کشاورز شماره ثبت 243561 ایجاد و احداث و نگهداری فضای سبز -خرید و روش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی-شرکت در مناقصات و مزایدات

واحد:-
تلفن1:55741968
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1387/06/24

فنی و مهندسی تاراب موتور شرکت مسئولیت محدود 709000599

شرکت فنی و مهندسی تاراب موتور مدیر جواد قدومی شماره ثبت 63004 ادوات کشاورزی و صنعتی – انواع پمپ ها و موتور آلات و …

ردیف:599
نام شرکت:فنی و مهندسی تاراب موتور
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:جواد قدومی
شماره نظام مهندسی:709000599
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121252830
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:ادوات کشاورزی و صنعتی – انواع پمپ ها و موتور آلات و …
شماره ثبت:63004
تاریخ ثبت:1365/10/14
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:مطهری
خیابان اصلی2:میرعماد
خیابان فرعی:-
کوچه:دوم
پلاک:10

شرکت فنی و مهندسی تاراب موتور مدیر جواد قدومی شماره ثبت 63004 ادوات کشاورزی و صنعتی – انواع پمپ ها و موتور آلات و …

واحد:23
تلفن1:88759426
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1390/04/04

فن آوران سبز جوان شرکت تعاونی 708700236

شرکت فن آوران سبز جوان مدیر احمد ایمانی شماره ثبت 775 انجام خدمات فنی مهندسی کشاورزی-مکانیزاسیون و مشاوره در زمینه کشاورزی-اخذ وام قرض الحسنه و …

ردیف:236
نام شرکت: فن آوران سبز جوان
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:احمد ایمانی
شماره نظام مهندسی:708700236
تلفن همراه مدیرعامل 1:9127229279
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:انجام خدمات فنی مهندسی کشاورزی-مکانیزاسیون و مشاوره در زمینه کشاورزی-اخذ وام قرض الحسنه و …
شماره ثبت:775
تاریخ ثبت:1386/06/25
استان:تهران
شهر:پاکدشت
خیابان اصلی1:دوراهی یبر
خیابان اصلی2:بلوار امام خمینی
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:88

شرکت فن آوران سبز جوان مدیر احمد ایمانی شماره ثبت 775 انجام خدمات فنی مهندسی کشاورزی-مکانیزاسیون و مشاوره در زمینه کشاورزی-اخذ وام قرض الحسنه و …

واحد:-
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1387/6/13

مهندسین خاک سبز پامچال شرکت تعاونی 709100759

شرکت مهندسین خاک سبز پامچال مدیر امیر حسین مختاریان زاده شماره ثبت 2914 تولید و توزیع ورمی کمپوست

ردیف:759
نام شرکت:مهندسین خاک سبز پامچال
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:امیر حسین مختاریان زاده
شماره نظام مهندسی:709100759
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122809288
تلفن همراه مدیرعامل 2:9124871426
موضوع فعالیت:تولید و توزیع ورمی کمپوست
شماره ثبت:2914
تاریخ ثبت:1391/05/08
استان:تهران
شهر:ورامین
خیابان اصلی1:خیر اباد
خیابان اصلی2:جاده خورین
خیابان فرعی:
کوچه:سنگبری
پلاک:سیاه منصوری

شرکت مهندسین خاک سبز پامچال مدیر امیر حسین مختاریان زاده شماره ثبت 2914 تولید و توزیع ورمی کمپوست

واحد:
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1391/09/28