گلخانه سازان خاورمیانه شرکت سهامی خاص 709000621

شرکت گلخانه سازان خاورمیانه مدیر مسعود حاجی بابائی شماره ثبت 958 مشاوره ، طراحی و اجرای سازه های گلخانه ای – طراحی ، ساخت و راه اندازی سیستمهای هوشمند کنترل آب و هوا – ارائه خدمات و مکانیزاسیون کشاورزی – واردات و صادرات – مشاوره در کشت هیدروپونیک – راه اندازی مراکز کشت بافت گیاهی – آزمایش آب و خاک – کنترل آفات و بیماری

ردیف:621
نام شرکت:گلخانه سازان خاورمیانه
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:مسعود حاجی بابائی
شماره نظام مهندسی:709000621
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121576970
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشاوره ، طراحی و اجرای سازه های گلخانه ای – طراحی ، ساخت و راه اندازی سیستمهای هوشمند کنترل آب و هوا – ارائه خدمات و مکانیزاسیون کشاورزی – واردات و صادرات – مشاوره در کشت هیدروپونیک – راه اندازی مراکز کشت بافت گیاهی – آزمایش آب و خاک – کنترل آفات و بیماری
شماره ثبت:958
تاریخ ثبت:1387/05/20
استان:تهران
شهر:پاکدشت
خیابان اصلی1:روستای گلزار
خیابان اصلی2:بلوار رسالت
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:247.1

شرکت گلخانه سازان خاورمیانه مدیر مسعود حاجی بابائی شماره ثبت 958 مشاوره ، طراحی و اجرای سازه های گلخانه ای – طراحی ، ساخت و راه اندازی سیستمهای هوشمند کنترل آب و هوا – ارائه خدمات و مکانیزاسیون کشاورزی – واردات و صادرات – مشاوره در کشت هیدروپونیک – راه اندازی مراکز کشت بافت گیاهی – آزمایش آب و خاک – کنترل آفات و بیماری

واحد:یک
تلفن1:3284060
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:3284060
کدپستی:
شروع عضویت:1390/05/12

طنین سبز شمیران شرکت سهامی خاص 709200829

شرکت طنین سبز شمیران مدیر سید محمد امین موسوی جهرمی شماره ثبت 441903 مشاوره و تشخیص امور مربوط به آفات بیماریهای گیاهی

ردیف:829
نام شرکت:طنین سبز شمیران
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:سید محمد امین موسوی جهرمی
شماره نظام مهندسی:709200829
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122067526
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشاوره و تشخیص امور مربوط به آفات بیماریهای گیاهی
شماره ثبت:441903
تاریخ ثبت:1392/05/12
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:پاسداران
خیابان اصلی2:گل نبی
خیابان فرعی:نبش ناطق نوری
کوچه:برج زود
پلاک:ط 7

شرکت طنین سبز شمیران مدیر سید محمد امین موسوی جهرمی شماره ثبت 441903 مشاوره و تشخیص امور مربوط به آفات بیماریهای گیاهی

واحد:73
تلفن1:22895301
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1392/05/12

پيمان گستره سبز آسيا شرکت 708300008

شرکت پيمان گستره سبز آسيا مدیر مجيدمجيدي پيمان شماره ثبت 186131 طراحي اجراونگهداري فضاي سبز

ردیف:8
نام شرکت:پيمان گستره سبز آسيا
نوع شرکت:
نام مدیر عامل:مجيدمجيدي پيمان
شماره نظام مهندسی:708300008
تلفن همراه مدیرعامل 1:9123073214
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحي اجراونگهداري فضاي سبز
شماره ثبت:186131
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت پيمان گستره سبز آسيا مدیر مجيدمجيدي پيمان شماره ثبت 186131 طراحي اجراونگهداري فضاي سبز

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-سي متري نيروهوايي-خ هشتم نيروهوائي-پ128-طبقه دوم
تلفن2:
فاکس:77434472
کدپستی:
شروع عضویت:30647

تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان ری شرکت تعاونی 709000631

شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان ری مدیر عباس نورمحمد شماره ثبت 122240 فعالیت های بازرگانی و خدمات شرکتهای تعاونی و روستائی

ردیف:631
نام شرکت:تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان ری
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:عباس نورمحمد
شماره نظام مهندسی:709000631
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122458127
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:فعالیت های بازرگانی و خدمات شرکتهای تعاونی و روستائی
شماره ثبت:122240
تاریخ ثبت:1375/03/24
استان:تهران
شهر:ری
خیابان اصلی1:انتهای شهید رجائی
خیابان اصلی2:بعد از پل آوینی
خیابان فرعی:-
کوچه:بعد از کوچه فردوسی غربی
پلاک:-

شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان ری مدیر عباس نورمحمد شماره ثبت 122240 فعالیت های بازرگانی و خدمات شرکتهای تعاونی و روستائی

واحد:-
تلفن1:55234680
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:55234691
کدپستی:
شروع عضویت:1390/05/24

خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی نهاده گستران سبزاندیش شرکت مسئولیت محدود 708900451

شرکت خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی نهاده گستران سبزاندیش مدیر علیرضا محمدی شماره ثبت 376327 خدمات فنی مشاوره ای و اجرایی در خصوص امور زراعی ،باغبانی ،دامداری -واردات و صادرات -خرید و فروش ماشین آلات-طراحی،احداث و نگهداری فضای سبز-مدیریت فضای سبز-گلخانه-شیلات

ردیف:451
نام شرکت:خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی نهاده گستران سبزاندیش
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:علیرضا محمدی
شماره نظام مهندسی:708900451
تلفن همراه مدیرعامل 1:9358106623
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات فنی مشاوره ای و اجرایی در خصوص امور زراعی ،باغبانی ،دامداری -واردات و صادرات -خرید و فروش ماشین آلات-طراحی،احداث و نگهداری فضای سبز-مدیریت فضای سبز-گلخانه-شیلات
شماره ثبت:376327
تاریخ ثبت:1389/03/01
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:انتهای خ مالک اشتر
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:بهشتی
پلاک:30

شرکت خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی نهاده گستران سبزاندیش مدیر علیرضا محمدی شماره ثبت 376327 خدمات فنی مشاوره ای و اجرایی در خصوص امور زراعی ،باغبانی ،دامداری -واردات و صادرات -خرید و فروش ماشین آلات-طراحی،احداث و نگهداری فضای سبز-مدیریت فضای سبز-گلخانه-شیلات

واحد:-
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1389/03/31

سبزپنداران کوشا شرکت سهامی خاص 709000629

شرکت سبزپنداران کوشا مدیر محسن رضائی شماره ثبت 21527 کشاورزی – علوم دامی – طیور – آبزیان – فضای سبز – آب و خاک – خاک شناسی – گیاهپزشکی – اخذ عانلیت از شرکت های کلاسهای آموزشی و ترویجی و شرکت در مناقصات و مزایدات و …

ردیف:629
نام شرکت:سبزپنداران کوشا
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:محسن رضائی
شماره نظام مهندسی:709000629
تلفن همراه مدیرعامل 1:9124606492
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:کشاورزی – علوم دامی – طیور – آبزیان – فضای سبز – آب و خاک – خاک شناسی – گیاهپزشکی – اخذ عانلیت از شرکت های کلاسهای آموزشی و ترویجی و شرکت در مناقصات و مزایدات و …
شماره ثبت:21527
تاریخ ثبت:1390/04/23
استان:تهران
شهر:کرج
خیابان اصلی1:45 متری گلشهر
خیابان اصلی2:آبان شرقی
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:6

شرکت سبزپنداران کوشا مدیر محسن رضائی شماره ثبت 21527 کشاورزی – علوم دامی – طیور – آبزیان – فضای سبز – آب و خاک – خاک شناسی – گیاهپزشکی – اخذ عانلیت از شرکت های کلاسهای آموزشی و ترویجی و شرکت در مناقصات و مزایدات و …

واحد:2
تلفن1:4643286
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:4643910
کدپستی:
شروع عضویت:1390/05/22

نیلوفران سبز خزر شرکت سهامی خاص 709200830

شرکت نیلوفران سبز خزر مدیر امین شاه بهرامی شماره ثبت 347485 کلیه خدمات کشاورزی و فضای سبز

ردیف:830
نام شرکت:نیلوفران سبز خزر
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:امین شاه بهرامی
شماره نظام مهندسی:709200830
تلفن همراه مدیرعامل 1:9125337798
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:کلیه خدمات کشاورزی و فضای سبز
شماره ثبت:347485
تاریخ ثبت:1388/02/26
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:مشیریه
خیابان اصلی2:30متری صالحی
خیابان فرعی:ک ششم شرقی
کوچه:مجتمع قائم
پلاک:22

شرکت نیلوفران سبز خزر مدیر امین شاه بهرامی شماره ثبت 347485 کلیه خدمات کشاورزی و فضای سبز

واحد:12
تلفن1:33842386
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1392/05/23

تعاونی خدمات بازرگانی مینوگل ورامین شرکت تعاونی 708700232

شرکت تعاونی خدمات بازرگانی مینوگل ورامین مدیر احمد ذاکری محمدآبادی شماره ثبت 786 خدمات بازرگانی و کشاورزی-تامین اشتغال

ردیف:232
نام شرکت:تعاونی خدمات بازرگانی مینوگل ورامین
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:احمد ذاکری محمدآبادی
شماره نظام مهندسی:708700232
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121910111
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات بازرگانی و کشاورزی-تامین اشتغال
شماره ثبت:786
تاریخ ثبت:1378/06/07
استان:تهران
شهر:ورامین
خیابان اصلی1:بلوار امام رضا(ع)
خیابان اصلی2:جنب میدان میوه و تره بار
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:-

شرکت تعاونی خدمات بازرگانی مینوگل ورامین مدیر احمد ذاکری محمدآبادی شماره ثبت 786 خدمات بازرگانی و کشاورزی-تامین اشتغال

واحد:-
تلفن1:4228888
آدرس2:ورامین-جاده چرمشهر-روستای آبیاریک-جنب باسکول دارندی
تلفن2:
فاکس:4222030
کدپستی:
شروع عضویت:1387/06/10

گلخانه سازان کشت گستر شرکت سهامی خاص 709000694

شرکت گلخانه سازان کشت گستر مدیر امیر حسین امیرانی شماره ثبت 411079 در زمینه مطالعه طراحی نظارت فنی پروژه های کشاورزی منابع طبیعی و مجتمع های گلخانه ای

ردیف:694
نام شرکت:گلخانه سازان کشت گستر
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:امیر حسین امیرانی
شماره نظام مهندسی:709000694
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122499722
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:در زمینه مطالعه طراحی نظارت فنی پروژه های کشاورزی منابع طبیعی و مجتمع های گلخانه ای
شماره ثبت:411079
تاریخ ثبت:1390/06/02
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:میدان ولی عصر
خیابان اصلی2:روبروی سفارت عراق
خیابان فرعی:
کوچه:نصر
پلاک:637

شرکت گلخانه سازان کشت گستر مدیر امیر حسین امیرانی شماره ثبت 411079 در زمینه مطالعه طراحی نظارت فنی پروژه های کشاورزی منابع طبیعی و مجتمع های گلخانه ای

واحد:202
تلفن1:2188946337
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1390/11/01

رهروان رویش سبز شرکت مسئولیت محدود 708800365

شرکت رهروان رویش سبز مدیر وحید خالوباقری شماره ثبت 11792 وارداتو صادرات بذر و کودهای تقویتیگیاهی و کشاورزی و ابزارآلات کشاورزی و…

ردیف:365
نام شرکت:رهروان رویش سبز
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:وحید خالوباقری
شماره نظام مهندسی:708800365
تلفن همراه مدیرعامل 1:9125637036
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:وارداتو صادرات بذر و کودهای تقویتیگیاهی و کشاورزی و ابزارآلات کشاورزی و…
شماره ثبت:11792
تاریخ ثبت:1384/10/15
استان:تهران
شهر:کرج
خیابان اصلی1:محمدشهر
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:ساختمان بانک کشاورزی

شرکت رهروان رویش سبز مدیر وحید خالوباقری شماره ثبت 11792 وارداتو صادرات بذر و کودهای تقویتیگیاهی و کشاورزی و ابزارآلات کشاورزی و…

واحد:طبقه اول غربی
تلفن1:6314856
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:6314856
کدپستی:
شروع عضویت:1388/07/19