زرکشت مهرآساد شرکت سهامی خاص 709000651

شرکت زرکشت مهرآساد مدیر فاطمه زائری ایرانی شماره ثبت 415556 خدمات مشاوره فنی مهندسی و دامپروری – باغبانی – گیاهپزشکی – شیلات و آبزیان – ماشین آلات کشاورزی – صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی – خدمات کشاورزی و …

ردیف:651
نام شرکت:زرکشت مهرآساد
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:فاطمه زائری ایرانی
شماره نظام مهندسی:709000651
تلفن همراه مدیرعامل 1:9128217480
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات مشاوره فنی مهندسی و دامپروری – باغبانی – گیاهپزشکی – شیلات و آبزیان – ماشین آلات کشاورزی – صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی – خدمات کشاورزی و …
شماره ثبت:415556
تاریخ ثبت:1390/07/01
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:مینی سیتی
خیابان اصلی2:محلاتی
خیابان فرعی:ولایت 2
کوچه:-
پلاک:31

شرکت زرکشت مهرآساد مدیر فاطمه زائری ایرانی شماره ثبت 415556 خدمات مشاوره فنی مهندسی و دامپروری – باغبانی – گیاهپزشکی – شیلات و آبزیان – ماشین آلات کشاورزی – صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی – خدمات کشاورزی و …

واحد:22
تلفن1:22460490
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:22460490
کدپستی:
شروع عضویت:1390/07/17

مهندسی سایبان سبز ترویج شرکت مسئولیت محدود 708900454

شرکت مهندسی سایبان سبز ترویج مدیر سبا صیاد هنرور شماره ثبت 376892 آموزش و ترویج کشاورزی-باغبانی-گیاهپزشکی-دامپروری

ردیف:454
نام شرکت:مهندسی سایبان سبز ترویج
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:سبا صیاد هنرور
شماره نظام مهندسی:708900454
تلفن همراه مدیرعامل 1:9124077933
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:آموزش و ترویج کشاورزی-باغبانی-گیاهپزشکی-دامپروری
شماره ثبت:376892
تاریخ ثبت:1389/03/22
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:نارمک
خیابان اصلی2:چهارراه سرسبز
خیابان فرعی:میدان 57
کوچه:شهید باقری
پلاک:6

شرکت مهندسی سایبان سبز ترویج مدیر سبا صیاد هنرور شماره ثبت 376892 آموزش و ترویج کشاورزی-باغبانی-گیاهپزشکی-دامپروری

واحد:طبقه سوم
تلفن1:77190662
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1389/04/14

مهندسی کشاورزی ساحل سبز تجارت شرکت سهامی خاص 708700293

شرکت مهندسی کشاورزی ساحل سبز تجارت مدیر خلیل نیازی شماره ثبت 172139 طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-طراحی و اجرا و نگهداری فضای سبز-تولید محصولات کشاورزی،گلخانه ای-صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی-اخذ و اعطای نمایندگی

ردیف:293
نام شرکت:مهندسی کشاورزی ساحل سبز تجارت
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:خلیل نیازی
شماره نظام مهندسی:708700293
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121193744
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-طراحی و اجرا و نگهداری فضای سبز-تولید محصولات کشاورزی،گلخانه ای-صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی-اخذ و اعطای نمایندگی
شماره ثبت:172139
تاریخ ثبت:1379/12/22
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:اتوبان ستاری
خیابان اصلی2:بالاتر از میدان نور
خیابان فرعی:نبش شاملو
کوچه:-
پلاک:48

شرکت مهندسی کشاورزی ساحل سبز تجارت مدیر خلیل نیازی شماره ثبت 172139 طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-طراحی و اجرا و نگهداری فضای سبز-تولید محصولات کشاورزی،گلخانه ای-صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی-اخذ و اعطای نمایندگی

واحد:2
تلفن1:44072094
آدرس2:
تلفن2:44041340
فاکس:44045356
کدپستی:
شروع عضویت:1387/11/27

تعاوني فني ومهندسي كشاورزي و علوم دامي شهريار شرکت تعاوني 708400015

شرکت تعاوني فني ومهندسي كشاورزي و علوم دامي شهريار مدیر میثم داریوشی شماره ثبت 1257 كليه فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري

ردیف:15
نام شرکت:تعاوني فني ومهندسي كشاورزي و علوم دامي شهريار
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:میثم داریوشی
شماره نظام مهندسی:708400015
تلفن همراه مدیرعامل 1:9123759030
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:كليه فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري
شماره ثبت:1257
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت تعاوني فني ومهندسي كشاورزي و علوم دامي شهريار مدیر میثم داریوشی شماره ثبت 1257 كليه فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري

واحد:
تلفن1:
آدرس2:شهريار -بعد از چهارراه ملارد-ارسطو-روبروي باشگاه بدن سازي
تلفن2:26233583491
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:30708

مهندسی ره آب ورزان شرکت سهامی خاص 708600122

شرکت مهندسی ره آب ورزان مدیر مهیندخت آذرینوش شماره ثبت 4677 طراحی و اجرای پروژه های آب و خاک-کشاورزی-باغبانی و فضای سبز-منابع طبیعی-فضای سبز

ردیف:122
نام شرکت:مهندسی ره آب ورزان
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:مهیندخت آذرینوش
شماره نظام مهندسی:708600122
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحی و اجرای پروژه های آب و خاک-کشاورزی-باغبانی و فضای سبز-منابع طبیعی-فضای سبز
شماره ثبت:4677
تاریخ ثبت:27716
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت مهندسی ره آب ورزان مدیر مهیندخت آذرینوش شماره ثبت 4677 طراحی و اجرای پروژه های آب و خاک-کشاورزی-باغبانی و فضای سبز-منابع طبیعی-فضای سبز

واحد:
تلفن1:
آدرس2:کرج-برغان-خ شهید صادقی-پلاک30-واحد4
تلفن2:0261-2221101-2200430
فاکس:2612200438
کدپستی:
شروع عضویت:31653

تعاونی مزرعه مشاور پارس شرکت تعاونی 708600098

شرکت تعاونی مزرعه مشاور پارس مدیر پیام آقایی شماره ثبت 297867 اجرای طرحهای کشاورزی و نظارت در آن و انجام مشاوره های مرتبط -تامین و واردات لوازم و تجهیزات مرتبط با فعالیت شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه شرکت در مزایدات و منقصات مرتبط

ردیف:98
نام شرکت:تعاونی مزرعه مشاور پارس
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:پیام آقایی
شماره نظام مهندسی:708600098
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:اجرای طرحهای کشاورزی و نظارت در آن و انجام مشاوره های مرتبط -تامین و واردات لوازم و تجهیزات مرتبط با فعالیت شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه شرکت در مزایدات و منقصات مرتبط
شماره ثبت:297867
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت تعاونی مزرعه مشاور پارس مدیر پیام آقایی شماره ثبت 297867 اجرای طرحهای کشاورزی و نظارت در آن و انجام مشاوره های مرتبط -تامین و واردات لوازم و تجهیزات مرتبط با فعالیت شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه شرکت در مزایدات و منقصات مرتبط

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-مشیریه-کوچه دوم شرقی-پلاک 60-طبقه دوم شرقی
تلفن2:33452637
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:31533

داریا آئین سبز پارسیان شرکت مسئولیت محدود 709000663

شرکت داریا آئین سبز پارسیان مدیر سمیرا غلامی بجایه شماره ثبت 417063 مشاوره ف طراحی ، آموزش و اجرا در کلیه زمینه های کشاورزی ، دامپروری و فضای سبز – تولید ، توزیع و خدمات در کلیه زمینه های کشاورزی – بسته بندی و اسانس گیری و فراوری محصولات کشاورزی و دامپروری – صادرات نهاده ها و محصولات و ماشین آلات کشاورزی و دامپروری و …

ردیف:663
نام شرکت:داریا آئین سبز پارسیان
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:سمیرا غلامی بجایه
شماره نظام مهندسی:709000663
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122542964
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشاوره ف طراحی ، آموزش و اجرا در کلیه زمینه های کشاورزی ، دامپروری و فضای سبز – تولید ، توزیع و خدمات در کلیه زمینه های کشاورزی – بسته بندی و اسانس گیری و فراوری محصولات کشاورزی و دامپروری – صادرات نهاده ها و محصولات و ماشین آلات کشاورزی و دامپروری و …
شماره ثبت:417063
تاریخ ثبت:1390/08/01
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:شهید بهشتی
خیابان اصلی2:اندیشه 8
خیابان فرعی:-
کوچه:ناهید
پلاک:4

شرکت داریا آئین سبز پارسیان مدیر سمیرا غلامی بجایه شماره ثبت 417063 مشاوره ف طراحی ، آموزش و اجرا در کلیه زمینه های کشاورزی ، دامپروری و فضای سبز – تولید ، توزیع و خدمات در کلیه زمینه های کشاورزی – بسته بندی و اسانس گیری و فراوری محصولات کشاورزی و دامپروری – صادرات نهاده ها و محصولات و ماشین آلات کشاورزی و دامپروری و …

واحد:اول
تلفن1:88460128
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:88460128
کدپستی:
شروع عضویت:1390/08/09

موسسه نگاه سبز گلستان شرکت مسئولیت محدود 709100726

شرکت موسسه نگاه سبز گلستان مدیر مهدی بنی عامری شماره ثبت 18844 خدمات ومشاوره محصولات گلخانه ای

ردیف:726
نام شرکت:موسسه نگاه سبز گلستان
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:مهدی بنی عامری
شماره نظام مهندسی:709100726
تلفن همراه مدیرعامل 1:9113724093
تلفن همراه مدیرعامل 2:9123942660
موضوع فعالیت:خدمات ومشاوره محصولات گلخانه ای
شماره ثبت:18844
تاریخ ثبت:1384/07/20
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:فرجام شرقی
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:886

شرکت موسسه نگاه سبز گلستان مدیر مهدی بنی عامری شماره ثبت 18844 خدمات ومشاوره محصولات گلخانه ای

واحد:3
تلفن1:77497440
آدرس2:
تلفن2:77220126
فاکس:77220126
کدپستی:
شروع عضویت:1391/05/15

اكوان نويد شرکت 708500046

شرکت اكوان نويد مدیر معصومه صفري شماره ثبت 274347 كليه امور مشاوره تاسيس وصادرات واردات…..

ردیف:46
نام شرکت:اكوان نويد
نوع شرکت:
نام مدیر عامل:معصومه صفري
شماره نظام مهندسی:708500046
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122596095
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:كليه امور مشاوره تاسيس وصادرات واردات…..
شماره ثبت:274347
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت اكوان نويد مدیر معصومه صفري شماره ثبت 274347 كليه امور مشاوره تاسيس وصادرات واردات…..

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-تهراتنسر-خ24-برج ميلاد-واحد901-يا صندوق پستي 367-16575(مكاتبات)
تلفن2:222812474
فاکس:22281247
کدپستی:
شروع عضویت:31209

تیراژه شمیم سحر شرکت مسئولیت محدود 709100719

شرکت تیراژه شمیم سحر مدیر مسعود محبی شماره ثبت 392744 فضای سبز کلیه امور زراعی- خدمات شهری

ردیف:719
نام شرکت:تیراژه شمیم سحر
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:مسعود محبی
شماره نظام مهندسی:709100719
تلفن همراه مدیرعامل 1:9124763582
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:فضای سبز کلیه امور زراعی- خدمات شهری
شماره ثبت:392744
تاریخ ثبت:1389/09/23
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:جاده قدیم کرج
خیابان اصلی2:خلیج فارس
خیابان فرعی:
کوچه:محسنی
پلاک:6

شرکت تیراژه شمیم سحر مدیر مسعود محبی شماره ثبت 392744 فضای سبز کلیه امور زراعی- خدمات شهری

واحد:8
تلفن1:66250459
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1391/04/07