پانیا سبز پارس شرکت سهامی خاص 709100736

شرکت پانیا سبز پارس مدیر قاسم تاجیک خادمی شماره ثبت 206 کلیه خدمات کشاورزیو دامپروری ردیف:736نام شرکت:پانیا سبز پارسنوع شرکت:سهامی خاصنام مدیر عامل:قاسم تاجیک خادمیشماره ..

ادامه مطلب

مهندسی کشاورزی آرامش ساز طبیعت شرکت سهامی خاص 708700264

شرکت مهندسی کشاورزی آرامش ساز طبیعت مدیر مریم دارستانی فراهانی شماره ثبت 338714 خدمات مشاوره ای کشاورزی-طراحی و اجرای طرحهای کشاورزی-خدمات کشاورزی-شرکت..

ادامه مطلب

تعاونی خدمات فنی مهندسی علوم دامی و کشاورزی آرین توکا شرکت تعاونی 708700217

شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی علوم دامی و کشاورزی آرین توکا مدیر مهدی پناهی اینانلو شماره ثبت 11904 تهیه و توزیع،صادرات و واردات نهاده ها و فراورده های..

ادامه مطلب

خدمات فنی مهندسی نودانش مدار شرکت سهامی خاص 708700220

شرکت خدمات فنی مهندسی نودانش مدار مدیر عبدالحسین فتحی زاده شماره ثبت 279920 ارائه خدمات فنی تولید محصولات گیاهی-مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی-خدمات کشا..

ادامه مطلب

پایا کشت هیرادگ شرکت مسئولیت محدود 708900571

شرکت پایا کشت هیرادگ مدیر حسین گنابادی نژاد شماره ثبت 390796 امور کشاورزی و اصلاح اراضی – کنترل و شناسایی آفات و علفهای هرز – خرید و فروش کا..

ادامه مطلب

تعاونی کوثر کشت امید شرکت تعاونی 708700206

شرکت تعاونی کوثر کشت امید مدیر محمد شاه قلی نورنورانی شماره ثبت 303009 خدمات کشاورزی-ارائه آموزش و مشاوره در زمینه مسائل علمی و پژوهشی مرتبط با کشاورزی ردیف:20..

ادامه مطلب

خدمات بیمه ای همیشه سبز ایمن شرکت سهامی خاص 708800388

شرکت خدمات بیمه ای همیشه سبز ایمن مدیر محمدرضا صناعی شماره ثبت 325579 اخذ نمایندگی از صندوق بیمه محصولات کشاورزی و عرضه خدمات بیمه ای کشاورزی با رعایت قانون تاس..

ادامه مطلب

بهینه کاران واگا شرکت مسئولیت محدود 708900484

شرکت بهینه کاران واگا مدیر امیر عبدی شماره ثبت 360349 توسعه و نگهداری فضای سبز ردیف:484نام شرکت:بهینه کاران واگانوع شرکت:مسئولیت محدودنام مدیر عامل:امیر عب..

ادامه مطلب

تعاونی حاوی اکسیر سبز شرکت تعاونی 708800367

شرکت تعاونی حاوی اکسیر سبز مدیر سکینه علی اکبری شماره ثبت 355920 تولید،بسته بندی و توزیع محصولات کشاورزی و باغبانی-گیاهان دارویی-دامپروری و طیور-ساخت گلخان..

ادامه مطلب

تعاونی مهندسین مشاور همراهان سبز آذین شرکت تعاونی 708900505

شرکت تعاونی مهندسین مشاور همراهان سبز آذین مدیر یاسر دعائی شماره ثبت 387 مشاوره و اجرا در کلیه زمینه های کشاورزی و دامپروری – جنگلکاری و صنایع تبدیل..

ادامه مطلب