گت بلاگز مسئولیت محدود گل سنگ جاوید شرکت مسئولیت محدود 708700184

شرکت گل سنگ جاوید مدیر سوفیا اقبالی شماره ثبت 309484 فضای سبز-گلخانه-خدمات کشاورزی-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-ترخیص کالا-خرید و فروش محصولات کگشاورزی و ماشین آلات داخل و خارج کشور-اخذ و اعطای نمایندگی

ردیف:184
نام شرکت:گل سنگ جاوید
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:سوفیا اقبالی
شماره نظام مهندسی:708700184
تلفن همراه مدیرعامل 1:9125950653
تلفن همراه مدیرعامل 2:9131554108
موضوع فعالیت:فضای سبز-گلخانه-خدمات کشاورزی-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-ترخیص کالا-خرید و فروش محصولات کگشاورزی و ماشین آلات داخل و خارج کشور-اخذ و اعطای نمایندگی
شماره ثبت:309484
تاریخ ثبت:1386/08/13
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:سیدجمال الدین اسدآبادی
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:هفتم
پلاک:14

شرکت گل سنگ جاوید مدیر سوفیا اقبالی شماره ثبت 309484 فضای سبز-گلخانه-خدمات کشاورزی-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-ترخیص کالا-خرید و فروش محصولات کگشاورزی و ماشین آلات داخل و خارج کشور-اخذ و اعطای نمایندگی

واحد:طبقه همکف
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1387/01/25

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs