گت بلاگز مسئولیت محدود پرورش حیات سبز شرکت مسئولیت محدود 708700182

شرکت پرورش حیات سبز مدیر محمد متین شماره ثبت 303161 مطالعات آب،خاک با اهداف کاربری های کشاورزی-کشت و پرورش گیاهان آبزی و خشکی زی و دارویی و صنعتی-آبزی پروری-مشاوره و ارائه خدمات در همه زمینه هایزیست محیطی-اجرا و تهیه طرحهای کشاورزی-خرید و فروش کالاهایبازرگانی

ردیف:182
نام شرکت:پرورش حیات سبز
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:محمد متین
شماره نظام مهندسی:708700182
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مطالعات آب،خاک با اهداف کاربری های کشاورزی-کشت و پرورش گیاهان آبزی و خشکی زی و دارویی و صنعتی-آبزی پروری-مشاوره و ارائه خدمات در همه زمینه هایزیست محیطی-اجرا و تهیه طرحهای کشاورزی-خرید و فروش کالاهایبازرگانی
شماره ثبت:303161
تاریخ ثبت:1386/06/03
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:آزادی
خیابان اصلی2:اوستا
خیابان فرعی:-
کوچه:سرو
پلاک:18

شرکت پرورش حیات سبز مدیر محمد متین شماره ثبت 303161 مطالعات آب،خاک با اهداف کاربری های کشاورزی-کشت و پرورش گیاهان آبزی و خشکی زی و دارویی و صنعتی-آبزی پروری-مشاوره و ارائه خدمات در همه زمینه هایزیست محیطی-اجرا و تهیه طرحهای کشاورزی-خرید و فروش کالاهایبازرگانی

واحد:طبقه اول
تلفن1:44125703
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:44172270
کدپستی:
شروع عضویت:1387/01/20

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: