گت بلاگز مسئولیت محدود مهندسی منظر طبیعت سهند شرکت مسئولیت محدود 709100711

شرکت مهندسی منظر طبیعت سهند مدیر محمد کاظم عراقی شماره ثبت 386945 طراحی منظر ، نظارت بر طراحی و اجرای طرح های منظر

ردیف:711
نام شرکت:مهندسی منظر طبیعت سهند
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:محمد کاظم عراقی
شماره نظام مهندسی:709100711
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122607488
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحی منظر ، نظارت بر طراحی و اجرای طرح های منظر
شماره ثبت:386945
تاریخ ثبت:1389/07/17
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:سعادت آباد
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:علی اکبر
پلاک:18

شرکت مهندسی منظر طبیعت سهند مدیر محمد کاظم عراقی شماره ثبت 386945 طراحی منظر ، نظارت بر طراحی و اجرای طرح های منظر

واحد:3
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1391/02/23

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs