گت بلاگز مسئولیت محدود مهندسی مسیر سبزنگاران شرکت مسئولیت محدود 708900495

شرکت مهندسی مسیر سبزنگاران مدیر امین عباس شجاعی شماره ثبت 268879 فضای سبز – خدمات کشاورزی و …

ردیف:495
نام شرکت:مهندسی مسیر سبزنگاران
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:امین عباس شجاعی
شماره نظام مهندسی:708900495
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121141899
تلفن همراه مدیرعامل 2:9121014486
موضوع فعالیت:فضای سبز – خدمات کشاورزی و …
شماره ثبت:268879
تاریخ ثبت:1385/02/04
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:افریقا
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:مروارید
پلاک:یک

شرکت مهندسی مسیر سبزنگاران مدیر امین عباس شجاعی شماره ثبت 268879 فضای سبز – خدمات کشاورزی و …

واحد:یک
تلفن1:22226566
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:22226566
کدپستی:
شروع عضویت:1389/08/01

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs