گت بلاگز مسئولیت محدود مهندسی سایبان سبز ترویج شرکت مسئولیت محدود 708900454

شرکت مهندسی سایبان سبز ترویج مدیر سبا صیاد هنرور شماره ثبت 376892 آموزش و ترویج کشاورزی-باغبانی-گیاهپزشکی-دامپروری

ردیف:454
نام شرکت:مهندسی سایبان سبز ترویج
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:سبا صیاد هنرور
شماره نظام مهندسی:708900454
تلفن همراه مدیرعامل 1:9124077933
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:آموزش و ترویج کشاورزی-باغبانی-گیاهپزشکی-دامپروری
شماره ثبت:376892
تاریخ ثبت:1389/03/22
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:نارمک
خیابان اصلی2:چهارراه سرسبز
خیابان فرعی:میدان 57
کوچه:شهید باقری
پلاک:6

شرکت مهندسی سایبان سبز ترویج مدیر سبا صیاد هنرور شماره ثبت 376892 آموزش و ترویج کشاورزی-باغبانی-گیاهپزشکی-دامپروری

واحد:طبقه سوم
تلفن1:77190662
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1389/04/14

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs