گت بلاگز مسئولیت محدود مهندسی خدماتی تولیدی طلایه داران کشت البرز شرکت مسئولیت محدود 708900504

شرکت مهندسی خدماتی تولیدی طلایه داران کشت البرز مدیر زیبا عباسی الوانق شماره ثبت 19711 خدمات فنی و مشاوره ای کشاورزی و منابع طبیعی خدمات گیاهپژشکی و فروشندگی سموم صادرات واردات

ردیف:504
نام شرکت:مهندسی خدماتی تولیدی طلایه داران کشت البرز
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:زیبا عباسی الوانق
شماره نظام مهندسی:708900504
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات فنی و مشاوره ای کشاورزی و منابع طبیعی خدمات گیاهپژشکی و فروشندگی سموم صادرات واردات
شماره ثبت:19711
تاریخ ثبت:1389/05/20
استان:تهران
شهر:کرج
خیابان اصلی1:شهرک ارم خ ابرسانی
خیابان اصلی2:شقایق غربی
خیابان فرعی:
کوچه:شهید صبوری گذر اول
پلاک:ساختمان ارمین پلاک 5227

شرکت مهندسی خدماتی تولیدی طلایه داران کشت البرز مدیر زیبا عباسی الوانق شماره ثبت 19711 خدمات فنی و مشاوره ای کشاورزی و منابع طبیعی خدمات گیاهپژشکی و فروشندگی سموم صادرات واردات

واحد:
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1389/8/16

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs