گت بلاگز مسئولیت محدود مهندسین مشاور پیام آبزی شرق شرکت مسئولیت محدود 708700270

شرکت مهندسین مشاور پیام آبزی شرق مدیر فاطمه بهنام شماره ثبت 233961 مشاوره و ارائه خدمات ترویجی و تحقیقی-تشکیل کارگاههای آموزشی داخلی و خارجی-انجام پروژ های مطالعاتی و تحقیقاتی EIAوGIS -صادرات و واردات انواع آبزیان،ماشین آلات و اوات آزمایشگاهها-عقد قرارداد و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی-اخذ نمایندگی و ایجاد واحد تجاری

ردیف:270
نام شرکت:مهندسین مشاور پیام آبزی شرق
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:فاطمه بهنام
شماره نظام مهندسی:708700270
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121499187
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشاوره و ارائه خدمات ترویجی و تحقیقی-تشکیل کارگاههای آموزشی داخلی و خارجی-انجام پروژ های مطالعاتی و تحقیقاتی EIAوGIS -صادرات و واردات انواع آبزیان،ماشین آلات و اوات آزمایشگاهها-عقد قرارداد و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی-اخذ نمایندگی و ایجاد واحد تجاری
شماره ثبت:233961
تاریخ ثبت:1383/08/17
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:میدان فاطمی
خیابان اصلی2:جویبار
خیابان فرعی:غفاری غربی
کوچه:-
پلاک:41

شرکت مهندسین مشاور پیام آبزی شرق مدیر فاطمه بهنام شماره ثبت 233961 مشاوره و ارائه خدمات ترویجی و تحقیقی-تشکیل کارگاههای آموزشی داخلی و خارجی-انجام پروژ های مطالعاتی و تحقیقاتی EIAوGIS -صادرات و واردات انواع آبزیان،ماشین آلات و اوات آزمایشگاهها-عقد قرارداد و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی-اخذ نمایندگی و ایجاد واحد تجاری

واحد:ساختمان آناهیتا-طبقه همکف-واحد یک
تلفن1:88988872
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:88950176
کدپستی:
شروع عضویت:1387/09/04

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs