گت بلاگز مسئولیت محدود مهندسین به آوران پرتو سبز شرکت مسئولیت محدود 708800311

شرکت مهندسین به آوران پرتو سبز مدیر رضا کچوئیان جعفری شماره ثبت 210953 خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی-ایجاد و نگهداری فضای سبز-کاشت،داشت و برداشت و …

ردیف:311
نام شرکت:مهندسین به آوران پرتو سبز
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:رضا کچوئیان جعفری
شماره نظام مهندسی:708800311
تلفن همراه مدیرعامل 1:9126837415
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی-ایجاد و نگهداری فضای سبز-کاشت،داشت و برداشت و …
شماره ثبت:210953
تاریخ ثبت:1382/07/30
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:میدان خراسان
خیابان اصلی2:تیر دوقلو
خیابان فرعی:شهید قاسمی مهاجر
کوچه:-
پلاک:100

شرکت مهندسین به آوران پرتو سبز مدیر رضا کچوئیان جعفری شماره ثبت 210953 خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی-ایجاد و نگهداری فضای سبز-کاشت،داشت و برداشت و …

واحد:-
تلفن1:33704079
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1388/02/09

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs