گت بلاگز مسئولیت محدود مقاوم گستر آتیه شرکت مسئولیت محدود 709100773

شرکت مقاوم گستر آتیه مدیر رسول خانی شماره ثبت 1449 امور کشاورزی و نقشه برداری اراضی

ردیف:773
نام شرکت:مقاوم گستر آتیه
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:رسول خانی
شماره نظام مهندسی:709100773
تلفن همراه مدیرعامل 1:9358928103
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:امور کشاورزی و نقشه برداری اراضی
شماره ثبت:1449
تاریخ ثبت:1390/03/22
استان:تهران
شهر:پاکدشت
خیابان اصلی1:شریعتی غربی
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:نیستان 4
پلاک:

شرکت مقاوم گستر آتیه مدیر رسول خانی شماره ثبت 1449 امور کشاورزی و نقشه برداری اراضی

واحد:
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1391/11/11

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs