گت بلاگز مسئولیت محدود مشاوره حاتم گلخانه شرکت مسئولیت محدود 708900488

شرکت مشاوره حاتم گلخانه مدیر پیمان طایفه حاجیلو شماره ثبت 206922 تولیدات گلخانه ای و احداث گلخانه

ردیف:488
نام شرکت:مشاوره حاتم گلخانه
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:پیمان طایفه حاجیلو
شماره نظام مهندسی:708900488
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121031573
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:تولیدات گلخانه ای و احداث گلخانه
شماره ثبت:206922
تاریخ ثبت:1382/05/13
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:سهروردی شمالی
خیابان اصلی2:قندی
خیابان فرعی:
کوچه:16
پلاک: جدید7

شرکت مشاوره حاتم گلخانه مدیر پیمان طایفه حاجیلو شماره ثبت 206922 تولیدات گلخانه ای و احداث گلخانه

واحد:2
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:88761304
فاکس:88506640
کدپستی:
شروع عضویت:1389/07/07

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs