گت بلاگز مسئولیت محدود مزرعه طلایی آرمان شرکت مسئولیت محدود 708800382

شرکت مزرعه طلایی آرمان مدیر علی جعفری شماره ثبت 2364 خدمات مشاوره -خدمات اجرایی کشاورزی-کلیه عملیات مربوط به امور زراعی و باغبانی-استخر مصنوعی-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-عملیات زهکشی-بیابان زدایی-تکثیر و پرورش گلهای زینتی-گیاهان دارویی و قارچ-طراحی و احداث گلخانه های تونلی و شیشه ای-تهیه کمپوست

ردیف:382
نام شرکت:مزرعه طلایی آرمان
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:علی جعفری
شماره نظام مهندسی:708800382
تلفن همراه مدیرعامل 1:9359769771
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات مشاوره -خدمات اجرایی کشاورزی-کلیه عملیات مربوط به امور زراعی و باغبانی-استخر مصنوعی-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-عملیات زهکشی-بیابان زدایی-تکثیر و پرورش گلهای زینتی-گیاهان دارویی و قارچ-طراحی و احداث گلخانه های تونلی و شیشه ای-تهیه کمپوست
شماره ثبت:2364
تاریخ ثبت:1387/09/30
استان:تهران
شهر:کرج
خیابان اصلی1:جاده ملارد
خیابان اصلی2:بعد از کانال فردیس
خیابان فرعی:گلستان 13(سمنگان)
کوچه:مجتمع فدک
پلاک:بلوک C1

شرکت مزرعه طلایی آرمان مدیر علی جعفری شماره ثبت 2364 خدمات مشاوره -خدمات اجرایی کشاورزی-کلیه عملیات مربوط به امور زراعی و باغبانی-استخر مصنوعی-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-عملیات زهکشی-بیابان زدایی-تکثیر و پرورش گلهای زینتی-گیاهان دارویی و قارچ-طراحی و احداث گلخانه های تونلی و شیشه ای-تهیه کمپوست

واحد:8
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1388/09/28

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs