گت بلاگز مسئولیت محدود فنی و مهندسی کشاورزی ناظران مزرعه پاکدشت شرکت مسئولیت محدود 708800363

شرکت فنی و مهندسی کشاورزی ناظران مزرعه پاکدشت مدیر رحیم اسمعلی خلیفه لو شماره ثبت 1141 کلیه امور کشاورزی و دامپروری-فعالیتهای ترویجی و آموزشی-آب و خاک-آبخیزداری-منابع طبیعی-خدمات تولیدی-طراحی و احداث گلخانه-تولید و بسته بندی محصولات کشاورزی و دامی-احداث و نگهداری فضای سبز-گیاهان دارویی-شرکت در مناقصات و مزایدات و…

ردیف:363
نام شرکت:فنی و مهندسی کشاورزی ناظران مزرعه پاکدشت
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:رحیم اسمعلی خلیفه لو
شماره نظام مهندسی:708800363
تلفن همراه مدیرعامل 1:9125401329
تلفن همراه مدیرعامل 2:9192919566
موضوع فعالیت:کلیه امور کشاورزی و دامپروری-فعالیتهای ترویجی و آموزشی-آب و خاک-آبخیزداری-منابع طبیعی-خدمات تولیدی-طراحی و احداث گلخانه-تولید و بسته بندی محصولات کشاورزی و دامی-احداث و نگهداری فضای سبز-گیاهان دارویی-شرکت در مناقصات و مزایدات و…
شماره ثبت:1141
تاریخ ثبت:1388/07/12
استان:تهران
شهر:پاکدشت
خیابان اصلی1:شریف آباد
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:شهید فهمیده
پلاک:11

شرکت فنی و مهندسی کشاورزی ناظران مزرعه پاکدشت مدیر رحیم اسمعلی خلیفه لو شماره ثبت 1141 کلیه امور کشاورزی و دامپروری-فعالیتهای ترویجی و آموزشی-آب و خاک-آبخیزداری-منابع طبیعی-خدمات تولیدی-طراحی و احداث گلخانه-تولید و بسته بندی محصولات کشاورزی و دامی-احداث و نگهداری فضای سبز-گیاهان دارویی-شرکت در مناقصات و مزایدات و…

واحد:طبقه سوم-واحد6
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1388/07/18

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: