گت بلاگز مسئولیت محدود فنی و مهندسی صنعت نوآوران پیشگام شرکت مسئولیت محدود 709000701

شرکت فنی و مهندسی صنعت نوآوران پیشگام مدیر سهیل متین تبار شماره ثبت 173205 انجام کلیه خدمات کشاورزی ، طراحی و اجرای فضای سبز

ردیف:701
نام شرکت:فنی و مهندسی صنعت نوآوران پیشگام
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:سهیل متین تبار
شماره نظام مهندسی:709000701
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:انجام کلیه خدمات کشاورزی ، طراحی و اجرای فضای سبز
شماره ثبت:173205
تاریخ ثبت:1380/02/08
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:بزرگزاه شهید نواب صفوی
خیابان اصلی2:داود محبوب
خیابان فرعی:مجاز غربی
کوچه:اردشیر احمدی
پلاک:8

شرکت فنی و مهندسی صنعت نوآوران پیشگام مدیر سهیل متین تبار شماره ثبت 173205 انجام کلیه خدمات کشاورزی ، طراحی و اجرای فضای سبز

واحد:
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1390/11/25

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs