گت بلاگز مسئولیت محدود فنی و مهندسی بهین آوران سپید شرکت مسئولیت محدود 708800353

شرکت فنی و مهندسی بهین آوران سپید مدیر سپیده تحریری ادبی شماره ثبت 16341 کلیه امور خدماتی و پیمانکاری گیاهپزشکی،باغیانی و زراعی-بیابان زدایی-طراحی و احداث فضای سبز-احداث گلخانه-بسته بندی مواد غذایی-خدمات کشاورزی-آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی-برگزاری کلاسهای ترویجی و آموزشی-صادرات و واردات و…

ردیف:353
نام شرکت:فنی و مهندسی بهین آوران سپید
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:سپیده تحریری ادبی
شماره نظام مهندسی:708800353
تلفن همراه مدیرعامل 1:9123606679
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:کلیه امور خدماتی و پیمانکاری گیاهپزشکی،باغیانی و زراعی-بیابان زدایی-طراحی و احداث فضای سبز-احداث گلخانه-بسته بندی مواد غذایی-خدمات کشاورزی-آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی-برگزاری کلاسهای ترویجی و آموزشی-صادرات و واردات و…
شماره ثبت:16341
تاریخ ثبت:1387/06/24
استان:تهران
شهر:کرج
خیابان اصلی1:میدان شهید فهمیده
خیابان اصلی2:ابتدای خ قناد
خیابان فرعی:-
کوچه:مجتمع امام علی (ع)
پلاک:طبقه 2

شرکت فنی و مهندسی بهین آوران سپید مدیر سپیده تحریری ادبی شماره ثبت 16341 کلیه امور خدماتی و پیمانکاری گیاهپزشکی،باغیانی و زراعی-بیابان زدایی-طراحی و احداث فضای سبز-احداث گلخانه-بسته بندی مواد غذایی-خدمات کشاورزی-آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی-برگزاری کلاسهای ترویجی و آموزشی-صادرات و واردات و…

واحد:4
تلفن1:4478145
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:4452728
کدپستی:
شروع عضویت:1388/06/12

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs