گت بلاگز مسئولیت محدود فنی مهندسی کشاورزی سبزپویان فدک شرکت مسئولیت محدود 708600116

شرکت فنی مهندسی کشاورزی سبزپویان فدک مدیر سیدحسن موسوی نژاد شماره ثبت 14252 طراحی و مشاوره سالنهای گلخانه ،قارچ،گیاهان داروئی،دام و طیورو …-ارائه طرحهای توجیهی-خدمات کشاورزی-اجرا و مشاوره طرحهای زراعت،باغبانی،آبیاری،آبخیزداری،مکانیزاسیون-طراحیو احداث فضای سبز-ترویج و آموزش کشاورزی و برگزاری دوره های آموزشی

ردیف:116
نام شرکت:فنی مهندسی کشاورزی سبزپویان فدک
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:سیدحسن موسوی نژاد
شماره نظام مهندسی:708600116
تلفن همراه مدیرعامل 1:9123609419
تلفن همراه مدیرعامل 2:9125681556
موضوع فعالیت:طراحی و مشاوره سالنهای گلخانه ،قارچ،گیاهان داروئی،دام و طیورو …-ارائه طرحهای توجیهی-خدمات کشاورزی-اجرا و مشاوره طرحهای زراعت،باغبانی،آبیاری،آبخیزداری،مکانیزاسیون-طراحیو احداث فضای سبز-ترویج و آموزش کشاورزی و برگزاری دوره های آموزشی
شماره ثبت:14252
تاریخ ثبت:31514
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت فنی مهندسی کشاورزی سبزپویان فدک مدیر سیدحسن موسوی نژاد شماره ثبت 14252 طراحی و مشاوره سالنهای گلخانه ،قارچ،گیاهان داروئی،دام و طیورو …-ارائه طرحهای توجیهی-خدمات کشاورزی-اجرا و مشاوره طرحهای زراعت،باغبانی،آبیاری،آبخیزداری،مکانیزاسیون-طراحیو احداث فضای سبز-ترویج و آموزش کشاورزی و برگزاری دوره های آموزشی

واحد:
تلفن1:
آدرس2:کرج-45 متری گلشهر-خ ابوذر-کوچه ابوذر-پلاک 11
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:31638

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs