گت بلاگز مسئولیت محدود سبزاندیشان ره آب شرکت مسئولیت محدود 708800395

شرکت سبزاندیشان ره آب مدیر بهروزمنظوری شماره ثبت 18230 مشاوره و آموزش کشاورزی-خدمات گیاهپزشکی-مکانیزاسیون کشاورزی-طراحی و اجرای فضای سبز-گلخانه-آبیاری-اموردام و تغذیه دام و طیور-جنگل کاری-درختکاری

ردیف:395
نام شرکت:سبزاندیشان ره آب
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:بهروزمنظوری
شماره نظام مهندسی:708800395
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشاوره و آموزش کشاورزی-خدمات گیاهپزشکی-مکانیزاسیون کشاورزی-طراحی و اجرای فضای سبز-گلخانه-آبیاری-اموردام و تغذیه دام و طیور-جنگل کاری-درختکاری
شماره ثبت:18230
تاریخ ثبت:1388/08/10
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت سبزاندیشان ره آب مدیر بهروزمنظوری شماره ثبت 18230 مشاوره و آموزش کشاورزی-خدمات گیاهپزشکی-مکانیزاسیون کشاورزی-طراحی و اجرای فضای سبز-گلخانه-آبیاری-اموردام و تغذیه دام و طیور-جنگل کاری-درختکاری

واحد:
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1388/10/21

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: