گت بلاگز مسئولیت محدود سالم زیست آزما شرکت مسئولیت محدود 708900537

شرکت سالم زیست آزما مدیر سمیه مصطفایی شماره ثبت 391738 امور گیاهپزشکی – برگزاری کارگاههای آموزشی و دوره های کوتاه مدت – صادرات و واردات

ردیف:537
نام شرکت:سالم زیست آزما
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:سمیه مصطفایی
شماره نظام مهندسی:708900537
تلفن همراه مدیرعامل 1:9126301981
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:امور گیاهپزشکی – برگزاری کارگاههای آموزشی و دوره های کوتاه مدت – صادرات و واردات
شماره ثبت:391738
تاریخ ثبت:1389/09/21
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:یوسف آباد
خیابان اصلی2:فتحی شقااقی
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:107

شرکت سالم زیست آزما مدیر سمیه مصطفایی شماره ثبت 391738 امور گیاهپزشکی – برگزاری کارگاههای آموزشی و دوره های کوتاه مدت – صادرات و واردات

واحد:3
تلفن1:33702887
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1389/10/11

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs