گت بلاگز مسئولیت محدود زرف پزوهان البرز شرکت مسئولیت محدود 708900429

شرکت زرف پزوهان البرز مدیر فرناز هرزندی شماره ثبت 18293 خدمات کشاورزی

ردیف:429
نام شرکت:زرف پزوهان البرز
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:فرناز هرزندی
شماره نظام مهندسی:708900429
تلفن همراه مدیرعامل 1:9126906910
تلفن همراه مدیرعامل 2:9371536766
موضوع فعالیت:خدمات کشاورزی
شماره ثبت:18293
تاریخ ثبت:
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت زرف پزوهان البرز مدیر فرناز هرزندی شماره ثبت 18293 خدمات کشاورزی

واحد:
تلفن1:
آدرس2:کرج جاده ملارد
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:3173773891
شروع عضویت:1389/01/30

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs