گت بلاگز مسئولیت محدود ره آورد سبز دانش شرکت مسئولیت محدود 708900530

شرکت ره آورد سبز دانش مدیر حبیبی پور شماره ثبت 382394 اجرا و توسعه و نگهداری فضای سبز و طراحی منظر – فعالیت های کشاورزی از قبیل زراعت و باغبانی و گلخانه های و طرح های مرتبط با کشاورزی – جنگلکاری – درخت کاری – مرتع داری – پرورش قارچ – اجرای پروژه های دامی و پرورش آبزیان – اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

ردیف:530
نام شرکت:ره آورد سبز دانش
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:حبیبی پور
شماره نظام مهندسی:708900530
تلفن همراه مدیرعامل 1:9113428334
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:اجرا و توسعه و نگهداری فضای سبز و طراحی منظر – فعالیت های کشاورزی از قبیل زراعت و باغبانی و گلخانه های و طرح های مرتبط با کشاورزی – جنگلکاری – درخت کاری – مرتع داری – پرورش قارچ – اجرای پروژه های دامی و پرورش آبزیان – اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار
شماره ثبت:382394
تاریخ ثبت:1389/05/11
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:نازی آباد
خیابان اصلی2:رجائی
خیابان فرعی:تولایی
کوچه:-
پلاک:170

شرکت ره آورد سبز دانش مدیر حبیبی پور شماره ثبت 382394 اجرا و توسعه و نگهداری فضای سبز و طراحی منظر – فعالیت های کشاورزی از قبیل زراعت و باغبانی و گلخانه های و طرح های مرتبط با کشاورزی – جنگلکاری – درخت کاری – مرتع داری – پرورش قارچ – اجرای پروژه های دامی و پرورش آبزیان – اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

واحد:-
تلفن1:55519050
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1389/10/01

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs