گت بلاگز مسئولیت محدود خدمات حمایتی و مشاوره کشاورزی مزرعه سبز کرج شرکت مسئولیت محدود 708700297

شرکت خدمات حمایتی و مشاوره کشاورزی مزرعه سبز کرج مدیر امین شاکری شماره ثبت 9632 خدمات کشاورزی-ماشین آلات کشاورزی-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری فضای سبز-احداث باغ و گلخانه-طرحهای جنگل و مرتع و بیابان زدایی

ردیف:297
نام شرکت:خدمات حمایتی و مشاوره کشاورزی مزرعه سبز کرج
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:امین شاکری
شماره نظام مهندسی:708700297
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122630692
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات کشاورزی-ماشین آلات کشاورزی-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری فضای سبز-احداث باغ و گلخانه-طرحهای جنگل و مرتع و بیابان زدایی
شماره ثبت:9632
تاریخ ثبت:1383/05/18
استان:تهران
شهر:کرج
خیابان اصلی1:شهید بهشتی
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:محقق
پلاک:47

شرکت خدمات حمایتی و مشاوره کشاورزی مزرعه سبز کرج مدیر امین شاکری شماره ثبت 9632 خدمات کشاورزی-ماشین آلات کشاورزی-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری فضای سبز-احداث باغ و گلخانه-طرحهای جنگل و مرتع و بیابان زدایی

واحد:طبقه دوم
تلفن1:4567390
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1387/12/24

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: