گت بلاگز مسئولیت محدود تلاش گران پویا ایلیاد شرکت مسئولیت محدود 708800400

شرکت تلاش گران پویا ایلیاد مدیر پیمان قدرتی جابلو شماره ثبت 337249 آب-احداث کانال آب

ردیف:400
نام شرکت:تلاش گران پویا ایلیاد
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:پیمان قدرتی جابلو
شماره نظام مهندسی:708800400
تلفن همراه مدیرعامل 1:9122276635
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:آب-احداث کانال آب
شماره ثبت:337249
تاریخ ثبت:1387/09/24
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:قزوین
خیابان اصلی2:شهید سبحانی
خیابان فرعی:-
کوچه:شهید کرمی
پلاک:28

شرکت تلاش گران پویا ایلیاد مدیر پیمان قدرتی جابلو شماره ثبت 337249 آب-احداث کانال آب

واحد:6
تلفن1:55768685
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1388/10/28

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs