گت بلاگز مسئولیت محدود به پویان دنیا شرکت مسئولیت محدود 708600107

شرکت به پویان دنیا مدیر میترا احمدی جم شماره ثبت 149578 کلیه امور کشاورزی شامل مشاوره، تحقیق ، تولید طراحی و ارائه خدمات کشاورزی و فضای سبز-دام و طیور و صنایع تبدیلی کشاورزی -امور آب و خاک-عملیات به زراعی کشاورزی-صادرات و واردات محصولات رشته های فوق و…

ردیف:107
نام شرکت:به پویان دنیا
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:میترا احمدی جم
شماره نظام مهندسی:708600107
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:کلیه امور کشاورزی شامل مشاوره، تحقیق ، تولید طراحی و ارائه خدمات کشاورزی و فضای سبز-دام و طیور و صنایع تبدیلی کشاورزی -امور آب و خاک-عملیات به زراعی کشاورزی-صادرات و واردات محصولات رشته های فوق و…
شماره ثبت:149578
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت به پویان دنیا مدیر میترا احمدی جم شماره ثبت 149578 کلیه امور کشاورزی شامل مشاوره، تحقیق ، تولید طراحی و ارائه خدمات کشاورزی و فضای سبز-دام و طیور و صنایع تبدیلی کشاورزی -امور آب و خاک-عملیات به زراعی کشاورزی-صادرات و واردات محصولات رشته های فوق و…

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-میدان آرژانتین-خ زاگرس-شماره 5-واحد7
تلفن2:88665053-88793652-88205379
فاکس:88665053
کدپستی:
شروع عضویت:31560

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs