گت بلاگز مسئولیت محدود ارمغان سبز بهار شرکت مسئولیت محدود 708900447

شرکت ارمغان سبز بهار مدیر مهرداد زمانی شماره ثبت 16981 خدمات گیاهپزشکی-خدمات کشاورزی-طراحی و احداث فضای سبز-امور گلخانه و …

ردیف:447
نام شرکت:ارمغان سبز بهار
نوع شرکت:مسئولیت محدود
نام مدیر عامل:مهرداد زمانی
شماره نظام مهندسی:708900447
تلفن همراه مدیرعامل 1:9126870847
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات گیاهپزشکی-خدمات کشاورزی-طراحی و احداث فضای سبز-امور گلخانه و …
شماره ثبت:16981
تاریخ ثبت:1387/11/10
استان:تهران
شهر:کرج
خیابان اصلی1:عظیمیه
خیابان اصلی2:میدان گلستان
خیابان فرعی:گلستان 10
کوچه:-
پلاک:28

شرکت ارمغان سبز بهار مدیر مهرداد زمانی شماره ثبت 16981 خدمات گیاهپزشکی-خدمات کشاورزی-طراحی و احداث فضای سبز-امور گلخانه و …

واحد:-
تلفن1:2514353
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:2514353
کدپستی:
شروع عضویت:1389/03/22

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs