گت بلاگز مسئوليت محدود طراحان دهكده سبز شرکت مسئوليت محدود 708600092

شرکت طراحان دهكده سبز مدیر بهروز بخشعلي زاده شماره ثبت 2000 كليه خدمات و مشاوره كاشت ، داشت و برداشتمحصولات زراعي-نظارت برمحصوات زراعي و باغي-اجراي سيستم هاي به زراعي-اجرا و نظارت فضاي سبز-اجراي سيستم هاي آبياري-شركت در مناقصه هاي دولتي و خصوصي

ردیف:92
نام شرکت:طراحان دهكده سبز
نوع شرکت:مسئوليت محدود
نام مدیر عامل:بهروز بخشعلي زاده
شماره نظام مهندسی:708600092
تلفن همراه مدیرعامل 1:9127641907
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:كليه خدمات و مشاوره كاشت ، داشت و برداشتمحصولات زراعي-نظارت برمحصوات زراعي و باغي-اجراي سيستم هاي به زراعي-اجرا و نظارت فضاي سبز-اجراي سيستم هاي آبياري-شركت در مناقصه هاي دولتي و خصوصي
شماره ثبت:2000
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت طراحان دهكده سبز مدیر بهروز بخشعلي زاده شماره ثبت 2000 كليه خدمات و مشاوره كاشت ، داشت و برداشتمحصولات زراعي-نظارت برمحصوات زراعي و باغي-اجراي سيستم هاي به زراعي-اجرا و نظارت فضاي سبز-اجراي سيستم هاي آبياري-شركت در مناقصه هاي دولتي و خصوصي

واحد:
تلفن1:
آدرس2:ورامين-خ شهيد رجايي-كوچه شهيد بيابانگرد-پلاك 79
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:31518

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs