گت بلاگز عکس خبری تصاویر ، سی و سه پل نشست کرد.

به گزارش ایسنا، بدنه غربی سی و سه پل به صورت محسوسی دچار انحنا شده است هست. گمانه زنی ها در این خصوص علت انحنا را نشست پایه های پل بدلیل خشکی بستر رودخانه و عبو

تصاویر ، سی و سه پل نشست کرد.

سی و سه پل نشست کرد./تصاویر

عبارات مهم : تاریخی

به گزارش ایسنا، بدنه غربی سی و سه پل به صورت محسوسی دچار انحنا شده است هست. گمانه زنی ها در این خصوص علت انحنا را نشست پایه های پل بدلیل خشکی بستر رودخانه و عبور خط یک مترو از زیر این پل تاریخی عنوان می کند.

تصاویر ، سی و سه پل نشست کرد.

به گزارش ایسنا، بدنه غربی سی و سه پل به صورت محسوسی دچار انحنا شده است هست. گمانه زنی ها در این خصوص علت انحنا را نشست پایه های پل بدلیل خشکی بستر رودخانه و عبو

تصاویر ، سی و سه پل نشست کرد.

واژه های کلیدی: تاریخی | رودخانه | عکس خبری

تصاویر ، سی و سه پل نشست کرد.

تصاویر ، سی و سه پل نشست کرد.


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs