گت بلاگز سهامی خاص چوب طرح نوین شرکت سهامی خاص 708700181

شرکت چوب طرح نوین مدیر بابک آقابیگی شماره ثبت 172365 طراحی سالنهای همایش-معماری داخلی-صادرات و واردات مواد اولیه مربوط به فعالیت شرکت

ردیف:181
نام شرکت:چوب طرح نوین
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:بابک آقابیگی
شماره نظام مهندسی:708700181
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحی سالنهای همایش-معماری داخلی-صادرات و واردات مواد اولیه مربوط به فعالیت شرکت
شماره ثبت:172365
تاریخ ثبت:1379/01/30
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:میدان محسنی
خیابان اصلی2:وزیری پور
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:شماره8-طبقه چهارم

شرکت چوب طرح نوین مدیر بابک آقابیگی شماره ثبت 172365 طراحی سالنهای همایش-معماری داخلی-صادرات و واردات مواد اولیه مربوط به فعالیت شرکت

واحد:15
تلفن1:22900377
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:22904498
کدپستی:
شروع عضویت:1387/01/19

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs