گت بلاگز سهامی خاص پاسارگاد ایرانیان نام آور شرکت سهامی خاص 708900441

شرکت پاسارگاد ایرانیان نام آور مدیر صابر شکراله زاده شماره ثبت 365704 صادرات و واردات-امور کشاورزی

ردیف:441
نام شرکت:پاسارگاد ایرانیان نام آور
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:صابر شکراله زاده
شماره نظام مهندسی:708900441
تلفن همراه مدیرعامل 1:9125056408
تلفن همراه مدیرعامل 2:9126090164
موضوع فعالیت:صادرات و واردات-امور کشاورزی
شماره ثبت:365704
تاریخ ثبت:1388/11/04
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:شریعتی
خیابان اصلی2:ظفر
خیابان فرعی:شهید عمرانی
کوچه:نوروزی
پلاک:18

شرکت پاسارگاد ایرانیان نام آور مدیر صابر شکراله زاده شماره ثبت 365704 صادرات و واردات-امور کشاورزی

واحد:زنگ 2
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:77694901
کدپستی:
شروع عضویت:1389/03/09

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs